IMAGE شنبه, 21 دی 1398
کسب مقام اول مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال
در بیست و پنجمین  جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و  بر اساس ارزشیابی فعالیت های پژوهشی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال  مقام اول را کسب نمود. این مرکز با 13 عضو هیئت علمی در سال  2019 تعداد 319 مقاله به استناد پایگاه اسکوپوس منتشر کرده است و تعداد استنادات به کل مقالات مرکز در این...
IMAGE چهارشنبه, 18 دی 1398
چهارشنبه 18 دیماه-گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
                                                                                
IMAGE سه شنبه, 17 دی 1398
نشست یکروزه کازمتیک(بایدها و نبایدها و چالشهای عرصه آرایشی و بهداشتی)
صبح پنجشنبه ۱۲ دی ماه ایفسای مشهد برای نخستین بارمیزبان دکتر یزدی و دکتر بقایی پژوهشگران عرصه کازمتیک بود این نشست یکروزه با استقبال بالای دانش آموختگان؛اساتید و دانشجویان داروسازی در تالار  دانشکد پزشکی برگزار شد. در ابتدای این نشست جناب آقای دکتر یزدی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران...