دکتر مریم هاشمی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر مریم هاشمی
عضو هیئت علمی  گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی

                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه نانوفناوری دارویی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801219-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051               
 
 
 
تحصیلات دانشگاهی
 دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 77-1371
 دکترای تخصصی (.Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 89- 1383
دوره تکمیلی Ph.D.، دانشگاه LMU، مونیخ، آلمان، 1388
 
 
تجربیات حرفه ای
  کارشناس آزمایشگاه ایمونوبیوشیمی، پژوهشکده بوعلی، (سال 1377 لغایت 1381 )
  مدیر اجرائی مجله نانومدیسین از سال 92 تا کنون 
 
 
تجربیات آموزشی
  مدرس ایمونوبیوشیمی عملی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- پژوهشکده بوعلی (سال 1377 لغایت 1381 )
  مدرس پاره وقت درس بیوشیمی دانشكده پیام نور مشهد، (سال 1386 لغایت 1387 )
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (اردیبهشت ماه 1391 تا کنون)
 
 
علایق پژوهشی
 سنتز حامل های ژنی غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی بر پایه پلی مر و پپتید
 فرمولاسیون پروتئین های نوترکیب و عصاره های گیاهی به صورت نانو پارتیکل
 بررسی سمیت نانو ذرات