IMAGE دوشنبه, 28 بهمن 1398
کسب رتبه دوم مرکز تحقیقات علوم داروئی در بین مراکز تحقیقاتی کشور
مرکز تحقیقات علوم داروئی موفق به کسب رتبه دوم در بین مراکز تحقیقاتی کشور با ردیف بودجه مستقل گردید این موفقیت را به جناب آقای دکتر محمد رمضانی استاد گروه بیوتکنولوژی و همکاران ایشان در مرکز تحقیقات علوم داروئی صمیمانه تبریک می گوییم.          
IMAGE دوشنبه, 28 بهمن 1398
گزارش تصویری تکریم از سی سال خدمات آموزشی و علمی خانم دکتر خشیار منش
گزارش تصویری تکریم از سی سال خدمات آموزشی و علمی خانم دکتر خشیار منش عکس : روابط عمومی دانشکده                                                                                                                
IMAGE شنبه, 26 بهمن 1398
کسب عنوان مرکز تحقیقاتی برتر توسط مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در جشنواره سال 1398 مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر انتخاب و برنده جایزه "استاد نورالدین هادوی " گردید. این موفقیت را به جناب آقای دکتر محمودرضا جعفری استاد گروه نانوفناوری داروئی و همکاران ایشان در مرکز تحقیقات نانوفناوری صمیمانه تبریک می گوییم.