فعالیتهای تحقیقاتی دکتر لیلا اعتماد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
  
دكتر لیلا اعتماد
 استادیار پژوهشی ، مرکز تحقیقات علوم داروئی
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم داروئی ، 1365-91775
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801255-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051            

 
 
 
تحصیلات دانشگاهی
 داروسازی عمومي، دانشگاه علوم پزشكي کرمان،  (مهر ماه 1376-1381)
 Ph.D سم شناسی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،  (مهرماه 1386-1392)
 دوره فرصت مطالعاتی یک ساله در راستای فراگیری دوره های مرتبط با سلولهای بنیادی در سال 1931(برلین، آلمان)
 
 
تشویق نامه ها و جوایز
  دستیار نمونه آموزشی –پژوهشی سال تحصيلي 89-1390(رتبه سوم دانشکده ای)
  دستيار نمونه آموزشي سال تحصيلي90-1391( رتبه دوم دانشکده هاي)
   دستيار نمونه پژوهشي سال تحصيلي90-1391( رتبه دوم دانشکده هاي)
  دریافت پاداش تحصیلی از سوی مرکز ایمونولوژی پزشکی، Charité - Universitätsmedizin Berlin، آلمان
  کتاب برتر هفته پژوهش سال 91-1392، تداخلات داروی فکت، حسین زاده ح، اعتماد ل، رضوی م، شاهسوند ش، ضیایی ت، محرری ن.
 
 
علایق پژوهشی
  سلولهای بنیادی
  سمیت تکاملی
  سمیت عصبی
  سمیت سلولی و مولکولی
  بررسی سمیت مواد به روشهای درون تنی و برون تنی