آزمایشگاه اشکال دارویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                
 
 
ریاست آزمایشگاه : خانم دکتر شیوا گل محمدزاده - استاد گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مشهد
 
پرسنل آزمایشگاه: کارشناس آزمایشگاه : دکتر لیلا ناظمیان -  تلفن : 31801317 051
 
 
Email : nazemianl1[at]mums.ac.ir
 
پرسنل خدمات : حسن کارگر
در این آزمایشگاه عمدتا فعالیت آموزشی مربوط به واحدهای فارماسیوتیکس عملی دانشجویان انجام می گیرد که محدود به ساخت داروهای جالینوسی و آموزش مفاهیم و اصول ساخت و شناخت فرآورده های ساختنی می باشد.
 
 
 
 
 دستگاهای موجود در آزمایشگاه :
 
Tri Roller mill
Homogenizer
Water baths
ترازوی دیجیتال
 

فعالیت های آزمایشگاه شامل:

در این آزمایشگاه عمدتا فعالیت آموزشی مربوط به واحدهای فارماسیوتیکس عملی 3 و 4 دانشجویان انجام می گیرد که محدود به ساخت داروهای جالینوسی و آموزش مفاهیم و اصول ساخت و شناخت فرآورده های ساختنی می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
نام دستگاه : Triple R
شرکت سازنده : Erweka
مدل دستگاه : D-63150 Heusenstamm
کاربرد : ترکیب، نرم کردن، هموژنایز کردن یا پراکندگی مواد
 
 
 
نام دستگاه : هموژنایزر
شرکت سازنده : Erweka
مدل دستگاه : SG3W
کاربرد : همگن سازی مواد