دکتر شیوا گل محمدزاده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
دكتر شیوا گل محمدزاده(PharmD, PhD)

عضو هيئت علمي و استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

 
 
Golmohamadzadehsh[at]mums.ac.ir

Drgol1379[at]yahoo.com

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس،  17871   91886
تلفن: دانشکده داروسازی 31801323-051 نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
دكتري عمومي داروسازي، دانشكده داروسازي مشهد، 78-1373
 دانشيار گروه فارماسيوتيكس از سال 1391  تا سال 1397
دكتري تخصصي (PhD) فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي مشهد، 85-1379
  استاد گروه فارماسیوتیکس از سال 1397 تا کنون
 دوره فرصت مطالعاتي 6 ماهه در دانشگاه سيدني استراليا در زمینه فرآورده های ضد آفتاب، مرکز تحقیقات APTF(Australian Photobiology Testing Facilities)
 
 
 
 
عناوين و امتيازات ويژه
  کسب عنوان استاد برتر اموزشي گروه فارماسيوتيکس در دانشکده درجشنواره شهيد مطهري در سال 1389
 کسب عنوان سوم استاد برتر آموزشي در دانشکده داروسازي در جشنواره شهيد مطهري در سال 1390
 کسب عنوان سوم فرآيند برتر آموزشي در جشنواره شهيد مطهري سال 1390
 کسب عنوان رتبه اول عضو هیات علمی برتر آموزشی در جشنواره شهید مطهری در سال 1392
 کسب رتبه اول دانشگاهی و کشوری در جشنواره آموزشی شهید مطهری  در حیطه فرآیندهای آموزشی
 
 
سوابق اجرایی
 مدير گروه داروسازی صنعتی از سال 95 تا کنون
 مدير واحد EDO دانشکده از 25/5/89 تا کنون
 دبير علمي کارگاه داروهاي ترکیبی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 مشاور آرایشی بهداشتی امور دارو
 عضو کمیته علمی برخی از همايش های تخصصی
 عضو انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، تهران
 عضو کمیته داروسازی جامعه نگر
 عضو شوراي آموزشي دانشکده
 عضو کمیته داوری فرآیندهای جشنواره شهید مطهري از سال 90 تا کنون
 عضو کمیته علمی همایش های دانشجویی دانشجویان داروسازی
 ریاست آزمایشگاههای سامانه های نوین دارورسانی و اشکال دارویی
 
 

گرایشهای پژوهشی

 فرمولاسیون فرآورده های موضعی با استفاده سیستم های نوین دارورسانی (لیپوزوم ها، نانوليپوزومها، نانوامولسيونها، نانوپارتيکلهاي ليپيدي جامد)
 ارزیابی جذب پوستی فرآورده های موضعی
 فرمولاسیون فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 فرمولاسیون فرآورده های ضد آفتاب و تعیین SPF و مقاومت به آب فرآورده های ضد آفتاب
 ارزیابی اثر مرطوب کنندگی، میزان سبوم و pH پوست بعد از مصرف فرآورده های موضعی
 
 
 
انتشارات (کتاب)
 تالیف کتاب "آشنايي با فرمولاسيون داروهاي ترکيبي در داروخانه چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1384
  تجدید چاپ همراه اضافات کتاب "آشنايي با فرمولاسيون داروهاي ترکيبي در داروخانه "چاپ دوم،  سوم ، چهارم و پنجم، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد،سال 1389 الی 1394
 
 

مقالات برگزیده

  Golmohammadzadeh Sh, Jaffari MR, Khalili N and Greenoak G, Determination of SPF and moisturzing effects of liposomal and conventional formulations of octyl methoxycinnamate as a sunscream, Iranian Journal of Basic Medical Science (2007); 10, 2(34),99-110.

  Golmohammadzadeh Sh, Jaffari MR and Khalili N. Evaluation of liposomal and conventional formulations on the human percutaneous absorption of octyl methoxycinnamate using stripping method, Journal of Cosmetic Science, Journal of Cosmetic Science (2008); 59, 385-398.

  Golmohammadzadeh Sh, Mortezania S, Jaafari MR, Improved photostability, reduced skin permeation and irritation of isotretinoin by solid lipid nanoparticles, Acta Pharmaceutica, (2012), 62, 547-562.