دكتر میلاد ايرانشاهي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دكتر میلاد ایرانشاهی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی  ، دانشکده داروسازی
 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی ،  17871   91886
       تلفن: دانشکده داروسازی 31801253-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051               
 
 

 

 
 
سوابق تحصیلی
  دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1390
 دکترای تخصصی (.Ph.D) فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 
جوایز و افتخارات علمی
 دستيار برتر در هفته پژوهش در دانشکده داروسازی مشهد (رتبه اول)-1393
 دستیار برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1392
دستيار برتر در هفته پژوهش در دانشکده داروسازی مشهد (رتبه اول)-1394
 
 
مراتب شغلی
 عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان گل اکسیر پارس (تولید مواد خالص با منشاء گیاهی به عنوان رفرنس استاندارد)
 عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی دانشکدۀ داروسازی مشهد (از دی ماه سال 1396)
 
 
 
سوابق تدریس
 آزمایشگاه فارماکوگنوزی (داروسازی عمومی)
 شیمی گیاهی(داروسازی عمومی)