دكتر زهرا سبحانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر زهرا سبحانی (PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی پژوهشی گروه داروسازی سنتی ، دانشکده داروسازی

 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه داروسازی سنتی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801255-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051               
 
 

 

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 داروسازی عمومي، دانشگاه علوم پزشكي کرمان، (مهر ماه 1375 لغايت مرداد ماه 1381)
 استاديار داروسازی سنتی، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (شهریورماه ماه 1398 تا کنون)
 تخصص داروسازی سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهرماه 1391 لغایت اسفند ماه 1397)
 
 
آشنا با زبان های فارسی، عربی و انگليسي
 
 
 
 
تجربیات پژوهشی
 دستیار مشاور 3  پایان نامه دکتری عمومی داروسازی
 
 
 
علائق پژوهشی
طب سنتی اسلام و ایران
فرمولاسیون داروهای سنتی
فرمولاسیون فرآورده های آرایشی
مطالعه فرهنگ و تمدن اسلامی
گیاه درمانی
بررسی سمیت سلولی ترکیبات گیاهی
بررسی اثر آنتی اکسیدان ترکیبات گیاهی