اداره آموزش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 اداره آموزش دانشکده داروسازی مشهد

 
شماره مستقیم آموزش دانشکده

051-38819042      

   
پرسنل      
برنامه آموزشی

 برنامه آموزشی دانشجویان مهر

برنامه آموزشی دانشجویان بهمن

   
   
   
فرآیندها      
فرم ها      
   لیست دروس داروسازی

دروس قدیم داروسازی (وروردی 96 و ماقبل)

دروس جدید داروسازی(وروردی 96 به بعد)

   
   
   
امور دانشجویی      
اساتید

 پورتال اساتید

سامانه فعالیتهای آموزشی اساتید

 

 
     
     
ورود به سایت دانشجویان