آزمایشگاه تخصصی فارماسیوتیکس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 


 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 

 

ریاست آزمایشگاه : خانم دکتر فاطمه صادقی  – استاد دانشکده داروسازی
 
پرسنل آزمایشگاه : دکتر سیده سمیه سجادی ثالث  تلفن 31801310 - 051
 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه :

DSC

تست مواد

ویسکومتر

تانسیومتر

تست انحلال قرص

تعیین سختی قرص

میکروسانتریفوﮊ

ترازو

رئومتر

فعالیت های آزمایشگاه شامل:

در این آزمایشگاه عمدتا پروﮊه های تحقیقاتی و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و Ph.D داروسازی انجام می شود.

 

 
 
 
 
نام دستگاه : تست انحلال 
شرکت سازنده : pharmatest
کاربرد: بررسی آزاد سازی ماده موثره دارویی از قرص ها و کپسول ها
تعرفه خدمات :

داخل دانشکده: هزینه ای دریافت نمی شود.

خارج از دانشکده:

- هزینه هرتست برای 30 دقیقه: 400000 ریال

- هزینه هرتست برای 4 تا 5 ساعت: 600000 ریال

- هزینه هرتست برای 12 ساعت: 800000 ریال

توضیح : مواد محیط انحلال اگر غیر ازآب مقطر است تهیه آن به عهده خود درخواست دهنده می باشد.


 

 
نام دستگاه : تست مواد
شرکت سازنده : Hounsfield
مدل دستگاه : H50KS
کاربرد: تأمین احتیاجات صنایع و آزمایشگاه ها برای تست کشش Tensile ، تست فشردگی Compression  و ... ، بر روی پلت ها ، پلاستیک، فیلم های حامل دارو، لاستیک و ...
تعرفه خدمات :

دستگاه یا ارائه خدمات

دانشجویان داخل دانشکده (گروه)

دانشجویان داخل دانشکده(سایر گروه ها)

دانشجویان خارج دانشکده

تست مواد (سختی و کشش)

 

هزینه ای دریافت نمی شود

 

هر نمونه 70000 ریال

هزینه برای هربار تست با یک تکرار: مبلغ 150000ریال

 


 

 

 

 

نام دستگاه : آنالیز حرارتی تقطیعی افتراقی (DSC)
شرکت سازنده : Switzerland
مدل دستگاه : METTLER  TOLEDO  DSC822
کاربرد: تهیه ی اطلاعات کمی و کیفی در مورد تاثیر حرارت بر مواد مختلف
توضیحات : تجزیه حرارتی، روش تجزیه ای است که در آن ماده تحت یک برنامه دمایی کنترل شده قرار می گیرد و خاصیت فیزیکی ماده یا محصولات واکنش به صورت تابعی از دما رسم می شوند. محدوده ی دمایی کار دستگاه از -40 تا +350 درجه سانتی گراد می باشد.
تعرفه خدمات : به جدول مراجعه شود .
 
 

دستگاه یا ارائه خدمات

دانشجویان داخل دانشکده (گروه)

دانشجویان داخل دانشکده (سایر گروهها)

دانشجویان خارج دانشکده

DSC

در محدوده دمای آزمایشگاه به بالا: به ازای هر20دقیقه و کمتر مبلغ300000ریال

در محدوده دمایی پایین تر ازصفر درجه به بالا: به ازای هر20 دقیقه و کمتر400000ریال

با افزایش زمان کار دستگاه به ازای هر10دقیقه10000 ریال به هزینه فوق اضافه می گردد.

توضیح:تهیه پن برای نمونه ها به عهده خوداساتیدمحترم است.در غیر این صورت مبلغ500000ریال به ازای هر پن دریافت خواهد شد.

همانند ستون قبل میباشد.

 

برای نمونه های خارج از دانشکده تست انجام نمی شود
 
نام دستگاه : رئومتر
شرکت سازنده : Brookfield
مدل دستگاه : R/S plus Rheometer 
کاربرد: اندازه گیری برخی پارامترهای افزایش از جمله ویسکوزیته دینامیکی، سرعت برشی و تنش برشی
توضیحات :

سیستم مجهز به سه نوع اسپیندل است که شامل :

 cc-40 با حجم نمونه مورد نیاز 45 سی سی

 cc-25 با حجم نمونه موردنیاز 17 سی سی

 cc-14 با حجم نمونه مورد نیاز 3 سی سی

لازم به ذکر است که کلیه موارد فوق فقط در دمای محیط قابل انجام است.

تعرفه خدمات : به جدول مراجعه شود .

 

 

دستگاه یا ارائه خدمات

دانشجویان داخل دانشکده (گروه)

دانشجویان داخل دانشکده(سایر گروهها)

دانشجویان خارج دانشکده

رئومتر

در سیستمهای نیوتونی و غیر نیوتونی برای اندازه گیری گرانروی:

کاپ بزرگ(cc-40):

هر نمونه 50000ریال

کاپ متوسط(cc-25):

هرنمونه100000ریال

کاپ کوچک(cc-14):

هرنمونه150000ریال

در سیستم های غیر نیوتونی برای بررسی تیکسوتروپی:

کاپ بزرگ(cc-40):

هر نمونه 150000ریال

کاپ متوسط(cc-25):

هرنمونه250000ریال

کاپ کوچک(cc-14):

هرنمونه300000ریال

به شرح ستون اول

در سیستمهای نیوتونی و غیر نیوتونی برای اندازه گیری گرانروی:

کاپ بزرگ(cc-40):

هر نمونه 300000ریال

کاپ متوسط(cc-25):

هرنمونه400000ریال

کاپ کوچک(cc-14):

هرنمونه500000ریال

در سیستم های غیر نیوتونی برای بررسی تیکسوتروپی:

کاپ بزرگ(cc-40):

هر نمونه 600000ریال

کاپ متوسط(cc-25):

هرنمونه700000ریال

کاپ کوچک(cc-14):

هرنمونه800000ریال

در صورتیکه کاردانشجوی خارج از دانشکده با اساتید دانشکده داروسازی باشد هزینه ها نیمه بها محاسبه خواهد شد (با ارائه معرفی نامه و تایید استاد مربوطه)

در غیر اینصورت هزینه ها بدون تخفیف دریافت خواهد شد.

 
 

تانسیومتر

 

اسم ومدل دستگاه :   Tensiometer KSV Sigma703 (Finland)       

هزینه های دستگاه

دستگاه یا ارائه خدمات

دانشجویان داخل دانشکده (گروه)

دانشجویان داخل دانشکده(سایر گروه ها)

دانشجویان خارج دانشکده

تانسیومتر

هزینه ای دریافت

نمی شود

هر نمونه 50000 ریال

هر نمونه 100000 ریال