آزمايشگاه كنترل ميكروبي دارويي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

چگونگي نوشتن گزارش کار جلسات مختلف آزمايشگاه کنترل ميکربي

نحوه محاسبات روش سيلندر پليت

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

سرپرست آزمایشگاه:

1-دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز، M.Sc فوق لیسانس شیمی دارویی، Ph.Dمیکروب شناسی دارویی، استاد
 
پرسنل بخش آزمايشگاه:
 
الف)كارشناس:
 
هما اخوان، کارشناس شيمي سال 1361
اعظم سيگارودي، کارشناس مهندسي صنايع غذايي از سال 76-1362
هادي شريف روحاني، فوق ديپلم علوم آزمايشگاهي از سال 82-1371
سمانه احمدي، دکتر داروساز از سال 86 تا خرداد 1387
نجمه اسراری،دکتر داروساز از سال بهمن 92 تا کنون
زهرا ثابتي ، کارشناس ميكروبیولوژی،فوق لیسانس بیوشیمی، كارشناس آزمايشگاه كنترل ميكروبي دارويي از سال 80 تا کنون - :تلفن 31801102- 051 
 
ب)نيروي خدمات: رسول حيدري
 
 
 
 
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
 
ديپ فريز 80- درجه سانتي گراد
لامينار اير فلو
Plate Zoon Reader
اسپكتروفتومتر
انكوباتور
آون
اتوكلاو
میکروفیوژ
اتوکلاو تمام اتوماتیک
           
 
 
سرفصل دروس آزمايشگاه كنترل ميكروبي دارويي
 

1-كشت ميكروبهاي ليوفيليزه(فعالسازي مجدد ميكروبها)

2-بررسي قدرت اثر مواد محافظ ضد ميكروبي

3-آزمايشهاي محدوديت ميكروبي(كمي وكيفي)

4-تستهاي استريليتي

5-اندازه گيري پتانسي آنتي بيوتيك به دو روش لوله

(كدورت سنجي) و پليت(سيلندر-پليت)

6- انجام تست ايمز

7-محاسبه MIC

8-محاسبه ضريب فنولي

9-بررسي اثر سينرژيستي دو ماده محافظ

10-اندازه گيري ويتامين B12

 

               

  
 
قابليتهاي علمي و خدماتي آزمايشگاه كنترل ميكروبي دارويي
 
 
1- بررسي قدرت اثر مواد محافظ ضد ميكروبي

2- آزمايشهاي مختلف بررسي آلودگي ميكروبي مواد دارويي

3- روشهاي مختلف ازبين بردن ميكروبهاي پاتوژن موجود

در داروها و فراورده های گیاهی

4- اندازه گيري پتانسي آنتي بيوتيكها

5- تستهاي استريليتي فرآورده هاي دارويي

6- بررسي اثر ضد ميکربي عصاره ها و اسانس هاي گياهي