آزمایشگاه هرباریوم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

فرآیندهای آزمایشگاه                                

 

 

 

ریاست آزمایشگاه :آقای دکتر سید احمد امامی - استاد دانشکده داروسازی
 
پرسنل آزمایشگاه :
میترا سوزنی : کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک گیاهی تلفن تماس : 31801250 051
 

هرباريوم

مکانی است که نمونه هاي گياهي خشک شده با قوانين خاص در آن گردآوري و نگهداري مي شوند.

هرباریوم دانشکده داروسازی مشهد در سال 1382 توسط استاد دکتر علی زرگری افتتاح گردید.

 

 

 

 

فعالیتهای آزمایشگاه شامل 

1- فعالیتهای میدانی در عرصه طبیعی به منظور جمع آوری گیا هان سپس انجام مراحل پرس کردن، خشک کردن و نصب گیاهان بر روی شیت های هر باریومی.

2- شناسایی ونامگذاری گیاهان با استفاده از فلورهای مختلف و سپس اختصاص دادن کد هرباریومی به هر گیاه و قرار دادن آنها در کمدهای مخصوص به خود ( لازم به ذکر است است که طبقه بندی گیاهان بر اساس اصول علمی تاکسونومی صورت می گیرد ).

3- برگزاری کلاسها ی عملی گیاه شناسی گیاهان دارویی.

4- جمع آوری گیا هان دارویی از مناطق مختلف جهت آموزش عملی  به دانشجویان وهمچنین پیش برد پایان نامه های دانشجویی وکارهای تحقیقاتی اسا تید و دانشجویان.

5- همکاری با اساتید و راهنمایی دانشجویان خارج از دانشکده در امور مربوط به گیاهان دارویی ( خصوصا شناسایی گیاهان ).

6- تهیه کلکسیون داروهای گیاهی فرآوری شده.       

 

سر فصل درس عملی گیاهشناسی گیا هان دارویی 

1- آشنایی با تاریخچه رده بندی گیاهی و انواع رده بندی های موجود

2- آشنایی با اصول علمی نامگذاری گیاهان واصول تاکسونومی گیاه

3- آشنایی با شاخه های مختلف گیاهی از جمله نهانزادان آوندی، بازدانگان و نهاندانگان

4- آشنایی با گیاهان دارویی مختلف وخواص دارویی آنها


کتابخانه هرباریوم :

هرباریوم دارای کتابخانه مخصوصی است که شامل انواع فلورها ( از جمله فلور ایرانیکا، فلور رنگی دکنر قهرمان، فلور فارسی ایران، فلور روسیه، فلور ترکیه، فلور اورینتالیس، فلور اروپا، فلور فرانسه، فلور عراق و ... )، کتاب های گیاهشناسی، دارویی و طب سنتی می باشد.

مجموعه گیاهان اهدایی دکتر علی زرگری

هرباریوم دانشکده داروسازی مشهد این افتخار را دارد که مجموعه ای نفیس از گیاهان اهدایی مرحوم دکتر علی زرگری را در خود جای داده است. این که مجموعه که بالغ بر 2000 نمونه گیاهی را شامل می شود بدون هیچ گونه تغییری در قفسه هایی مخصوص نگهداری می شود.