دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر بی بی فاطمه کلالی نیا
عضو هیئت علمی پژوهشی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی
  
 

 
 آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه بیوتکنولوژی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801221-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051   
 
 
 
سوابق تحصیلی
 دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 83-1377 - 60 واحد دروس تخصصی و پایان نامه دکترا به صورت دانشجوی مهمان در دانشکده داروسازی مشهد گذرانده شد.)
 دکترای تخصصی (.Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 89- 83
 دوره تکمیلی Ph.D.، دانشگاه Charite، برلین، آلمان، 10-2009
 
 
تجربیات آموزشی
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (بهمن ماه 1389 تا کنون)
 
 
عناوین و امتیازات ویژه
  دانشجوی ممتاز (نفر اول) ورودی 1377 دانشکده داروسازی کرمان
  نفر اول امتحان ورودی بیوتکنولوژی دارویی بهمن ماه 1383
  دانشجوی برتر ورودی 1383 ( مقطع Ph.D) دانشکده داروسازی مشهد