ارتباط با صنعت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دفاتر نو آوری/ فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده ها توسط یک عضوهیات علمی تمام وقت و علاقه مند که حکم آن از سوی ریاست محترم دانشکده با هماهنگی معاونت پژوهش  و فناوری ابلاغ می شود اداره می گردد. این دفتر با  همکاری اداره متبوع در حوزه فناوری در ستاد دانشگاه و مراکز رشد و  استفاده از امکانات ساختاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجوی هسته دانشجویی را در هر  دانشکده فعال می سازد تا مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان را با خود همراه سازد. علاوه بر این با ایجاد کمیته های تخصصی و نشست های تبادل نظر با اعضا هیات علمی دانشگاه تعامل لازم را با اعضا هیات علمی برقرار می سازد. مسوول این دفتر در جلسات مشترک با رییس اداره ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری، مطالبات و گزارشات مربوطه را مطرح می کند.

در دانشکده داروسازی مشهد مسئولیت دفتر مذکور بر عهده دکتر وحید سهیلی با همراهی کارشناس دفتر، دکتر نوشین محمد زاده می باشد.

وظایف دفاتر نو آوری/فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی

 1. شناسایی نیازهای آموزشی و پتانسیل های دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشکده در بخش های خلاقیت، ایده پروری،کار آفرینی و برگزاری دوره های توانمندسازی مرتبط با نیازها
 2. تبیین، تبلیغ  و ترویج فرهنگ ایده پردازی و کار آفرینی، معرفی ساختارهای اداری در حوزه توسعه  فناوری سلامت دانشگاه های نسل سه از مرحله ایده پردازی تا تجاری سازی محصول و اعطای مشوق های حمایتی در این حوزه  از طریق برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی، اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی با مدیران ستادی توسعه  فناوری، مراکز رشد و فناوران فعال دانشگاهی و... در این عرصه
 3. شناسایی پتانسیل های فنی و دانشی موجود در هر دانشکده از قبیل وجود ایده های جدید و فناورانه، اختراعات، مهندسی معکوس  و ... و کمک به ثبت آنها در کانون ایده دانشگاه، یا واحد ثبت اختراعات دانشگاه و  معرفی به مراکز رشد دانشگاه  با هدف تولید و تجاری سازی محصول 
 4. شناسایی پتانسیل های فنی و دانشی دانشگاه و کمک به تجاری سازی دستاورد های پژوهش و فناوری دانشگاه
 5. شناسایی صنایع، سازمان ها، ادارات،NGO ها، انجمن های قابل ارتباط با دانشکده و شناسایی ظرفیت های حضور دانشجویان و اساتید و اعلام آن به اداره نوآوری و ارتباط با صنعت
 6. تشکیل جلسات مشترک و نشست های تخصصی با صنعت و گروههای علمی علاقمند داخل  با هماهنگی از طریق اداره ارتباط با صنعت
 7. شناسایی نیازها و نواقص موجود در صنعت برای تربیت دانشجو از طریق واحدهای درسی، پایان نامه یا طرح پژوهشی
 8. هماهنگی جهت هدایت طرح های پژوهشی مرتبط به صنعت و جامعه در قالب پایان نامه های دانشجویی
 9. برقراری ارتباط تخصصی با بخش های تحقیق و توسعه (R&D) واحدهای تولیدی با هماهنگی اداره نوآوری و ارتباط با صنعت.
 10. مشخص نمودن بسته خدمتی دانشکده به صنایع،سازمان ها و انجمن ها (با هماهنگی اداره نوآوری و ارتباط با صنعت ) .
 11. فراهم آوردن امکان آموزش تخصصی شاغلین صنایع و دستگاه های اجرایی در زمینه های مرتبط به سلامت و محیط زیست در قالب دوره های مدون، سمینار و کارگاه (با هماهنگی اداره نوآوری و ارتباط با صنعت )
 12. پیگیری مطالبات اعضای هیات علمی ودانشجویان در ارتباط با صنعت و کارآفرینی در سطح دانشکده
 13. فراهم آوردن بستر لازم جهت آشنایی دانشجویان و اساتید دانشکده با فرهنگ کارآفرینی و ارتباط با صنعت در قالب کارگاه، رویدادها، استارت آپ ویکند و یا نمایشگاه ها (با هماهنگی اداره نوآوری و ارتباط با صنعت)

اقدامات انجام شده توسط دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشکده داروسازی از سال 97

 • برگزاری دومین مدرسه جامع صنعت داروسازی کشور با همراهی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی
 • همکاری در برگزاری نخستین رویداد نوآوری های دارویی کشور (نوداک) با همکاری مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی
 • برگزاری دومین رویداد نوآوری های دارویی کشور (نوداک) با همکاری مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی
 • برگزاری کارگاه نگاهی کاربردی به مستندات در صنعت داروسازی
 • بررسی، جمع آوری و ارجاع پایان نامه هایی از دانشکده داروسازی که قابلیت تبدیل به محصول و صنعتی شدن دارند
 • همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و برگزاری جلسات منظم با مسئولان مربوطه
 • برنامه ریزی و حرکت در مسیر درآمدزایی برای دانشکده از طریق همکاری با افراد و شرکت های داخل و خارج دانشگاه برای انجام آزمایش های درخواستی و ارائه نتیجه رسمی از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عقد تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه کنترل کیفی تستا
 • معرفی افراد توانمند و واجد شرایط به صنایع دارویی مشهد