دکتر سپیده الیاسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
  
دكتر سپیده الیاسی
 استادیار گروه داروسازی بالینی ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
  
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه داروسازی بالینی ،  17871   91886
     تلفن: دانشکده داروسازی 31801588-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051            

 
 
 
تحصیلات دانشگاهی
 داروسازی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهرماه 1381 لغایت شهریور ماه 1388)
 دکترای تخصصی داروسازی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (مهرماه 1388 لغایت شهریورماه 1392)
 
 
سوابق آموزشی
  استادیار دانشکده داروسازی مشهد (مهرماه 1392 تا کنون)
 
 
عناوین و امتیازات ویژه
  دانشجوی ممتاز (نفر دوم) ورودی 1381 دانشکده داروسازی مشهد
 
 
شرکت در دوره­های آموزشی
 کارگاه End note
کارگاه پروپوزال نویسی
 کارگاه SPSS
 کارگاه scientific writing
 کارگاه medical writing and editing
کارگاه تفسیر ECG
 
 
سوابق تدریس
 دارودرمانی 1و2و3
 کارآموزی داروخانه 1 و2
 کارورزی بیمارستانی 1و2
 کاراموزی داروخانه­ی بیمارستانی