آزمایشگاه كشت سلولي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر فاطمه مصفا - دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی
 
 
پرسنل آزمایشگاه :دکتر ملیکا احتشام قرائی – داروساز و مسئول آزمایشگاه تلفن 31801238 051
 
 
در این آزمایشگاه عمدتا" پروﮊه های تحقیقاتی و پایان نامه های دوره دکترای عمومی و Ph.D داروسازی انجام می شود
 
 
زمینه های تحقیقاتی :
 
 

1-   تعيين مقدار سميت مواد داروئي در رده هاي مختلف سلولي

2-تكثير ونگهداري رده هاي مختلف سلولي درشرايط ويژه تحت نيتروژن مايع و... 

3-   بررسی تغییرات بیان ﮊنها تحت تاثیر عوامل مختلف بیولوﮊیکی

 
 
 
 
   

  
 

 
 
   
دستگاههای موجود در آزمایشگاه :
 
 
1- اولترا سانتريفوژ :
سانتريفوژي يخچال دار با حداكثر 20000 دور در دقيقه در دماهاي مختلف و قابليت استفاده براي لوله هاي آزمايشگاهي با سايزهاي مختلف ( ميكروتيوپ، ... ، 50 سي سي) ، ساخت كشور آلمان، 3k30-Sigma
 
 
2- Laminator :
ايجاد يك محيط آسپتيك با استفاده از جريان هواي استريل لايه اي جهت اقداماتي نظير كشت سلولي و....
 
3- میکروسکوپ اینورت دوربین دار
 
4- سانتریفوژ معمولی