آزمایشگاه داروشناسی آموزشی تحقیقاتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

سرپرست : خانم دکتر صغری مهری، دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی 05131801179

کارشناس: سیده تکتم ضیائی، دکترای حرفه ای داروسازی 05131801165

واحدهای آزمایشگاهی ارائه شده در طول ترم

الف-  فارماکولوژی پیشرفته عملی برای دانشجویان دکترای تخصصی سم شناسی به ارزش یک واحد

ب-  داروشناسی عملی 2 برای دانشجویان دکترای حرفه ای داروسازی به ارزش یک واحد

 

سر فصل درسي آزمايشگاه فارماكولوژي تحقيقاتي - آموزشي

1- معرفي وسايل، دستگاهها، اصول ايمني و مقدمات كار در آزمايشگاه،‌ آشنائي با نحوه كار بر روي حيوانات آزمايشگاهي و انواع تزريقات

2- بررسي اثر ضددرد و ضد التهاب داروها با استفاده از Hot plate و Tail flick

4- بررسي اثر كنترل كنندگي سندرم محروميت در حيوانات معتاد به اوپيوئيدها

5- بررسي اثر ضد افسردگي داروها در موش

6- بررسي اثر ضد تشنج داروها در موش

7- بررس تاثير آنتاگونيست و آگونيستهاي سيستم سمپاتيك و پارا سمپاتيك بر روي چشم خرگوش

8- بررسي مدلهاي رفتاري در داروشناسي ( حافظه و يادگيري و....)

9- بررسي اثر شل كنندگي داروها بر عضلات اسكلتي ( ميله بارفيكس،‌ سطح شيبدار، Rotarod، ...)

12- بررسي اثر ضد تهوع داروها در جوجه

13- بررسي اثر ضد نفخ داروها به صورت Invitro

14- استفاده از نرم افزار Expharm به منظور بررسي اثر داروهاي مختلف بر بافت جداشده حيوانات ( ايلئوم خوكچه هندي، قلب قورباغه، مري قورباغه)

15-استفاده از دستگاه استرئوتاکس برای تزریق مستقیم دارو در هسته های مغز رت

16- بررسی تاثیر دراوها بر فشار خون به روشهای invasive و noninvasive

17- بررسی تاثیر داروها بر بافت ایزوله رت مانند قلب، ایلئوم ، آئورت و مزانتر