فرمهای اداره آموزش دانشكده داروسازي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
دانشجوي گرامي
 
 آگاهي از قوانين و آيين نامه هاي آموزشي قبل از هرگونه اقدام از سوي شما موجب انتخاب روش صحيح و انجام درست کار خواهد شد.

لذا شايسته است ابتدا متن کامل آيين نامه مرتبط با فرمي که قصد تنظيم و تحويل آن را به اساتيد يا اداره آموزش داريد، مطالعه و سپس نسبت به تکميل آن اقدام نماييد.

 
 
فرم کارآموزي داروخانه در عرصه شهري (کارورزي)
 فرم تقاضای انتقال دائم
فرم گزارش مفقودی کارت
فرم اعلام نمره پایان نامه
 فرم درخواست مجوز فعاليت دانشجویان داروسازی در آزمایشگاههای دانشکده داروسازي
فرم مجور فعاليت دانشجويان خارج از دانشكده داروسازي