آزمایشگاههای آزمون های رفتاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

سرپرست : خانم دکتر صغری مهری، دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی 05131801179

کارشناس: سیده تکتم ضیائی، دکترای حرفه ای داروسازی05131801165

زمینه های تحقیقاتی و دستگاهها:

  • استفاده از مازهاي مختلف پيچيده و ساده و Plus maze براي بررسيهاي رفتاري در حيوانات آزمايشگاهي
  • بررسي اثر افزايش يا كاهش حافظه عصاره هاي گياهي و داروها با استفاده از ماز آبي موريس، ثبت و آناليز نتايج با كمك دوربين مادون قرمز وسيستم كامپيوتري

 

 
 


 
 

Rotarod ، جهت بررسي اثر داروها و عصاره هاي گياهي بر روي تعادل حيوانات با استفاده از ميله چرخان و ثبت نتايج توسط نرم افزار كامپيوتري،مدل 3375-5

 
 

بررسی میزان شرطی شدن در حیوانات معتاد به روش CPP

بررسی فعالیت حرکتی با جعبه باز بوسیله سیستم کامپیوتری