دكتر ابوالفضل شاکری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دكتر ابوالفضل شاکری(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی پژوهشی گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی

 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکوگنوزی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801192-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051               
 
 

 

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 کارشناسی شیمی، ارومیه، 1387
 استاديار گروه فارماكوگنوزی دانشکده داروسازی مشهد از سال 1398
 کارشناسی ارشی فیتوشیمی، زاهدان، 1389
 
 
دکترای تخصص(Ph.D)، داروسازی(فارماکوگنوزی)، 1397
 
 
 
 
فعالیت های آموزشی
 گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشکده داروسازی سالرنو ایتالیا (Natural product lab. Prof. Sonia piacente)
تدریس درس شیمی ترکیبات طبیعی (مقطع کارشناسی ارشد فیتوشیمی)
دریس درس شیمی گیاهی در دانشکده کشاورزی شیروان (مقطع کارشناسی گیاهان دارویی)
تدریس درس استحصال مواد موثره گیاهی در دانشکده کشاورزی شیروان (مقطع کارشناسی گیاهان دارویی)
تدریس درس آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات استحصال مواد موثره در دانشکده کشاورزی شیروان (مقطع کارشناسی گیاهان دارویی)
تدریس درس تولید و فراوری گیاهان دارویی و معطر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان(مقطع کارشناسی ارشد گیاهان دارویی)
مدرس کارگاه تحت عنوان آشنایی با روش های استخراج ترکیبات طبیعی برای دانشجویان دکترای رشته گیاهان دارویی
مدرس کارگاه تحت عنوان آشنایی با دستگاهها و روش های استخراج و خالص سازی ترکیبات طبیعی برای اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی شیروان
 
 
 
افتخارات و امتیازات
کسب رتبه دوم دستیار برتر پژوهشی در دانشکده داروسازی مشهد 1396
کسب رتبه دوم در آزمون ورودی دکترای تخصصی  وزارت بهداشت در سال 91
کسب مقام اول در بخش پوستر در کنگره ملی علوم دارویی همدان
داور علمی در نوزدهمین سمینار داروسازی کشور. شیراز.1394
کسب مقام اول در مسابقات فوتسال منطقه 7 کشور –بیرجند- 1388
کسب مقام اول در مسابقات فوتسال منطقه 7 کشور –چابهار- 1389
کسب مقام دوم مسابقات فوتسال منطقه 2 کشور-تبریز- 1384
 
فعالیت های پژوهشی در حال اجرا
مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی تحت عنوان: استخراج و خالص سازی دی ترپن آلکالوئیدها از دو گونه Delphinium
مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی تحت عنوان: جداسازی و تعیین ساختمان فلوروگلوسینول ها از گیاه Hypericum scabrum
مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی تحت عنوان: جداسازی هدفمند ترکیبات ضد سل از یه گونه از جنس Critinaria
مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی تحت عنوان: جداسازی و شناسایی ترکیبات باکتری Xenorhabdus جداسازی شده از یک نماتد گیاهی
مشاور پایان نامه دکترای عمومی داروسازی تحت عنوان: خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات دی ترپنوئیدی از گیاه Euphorbia spinidens