آیین خوشامدگویی به دانشجویان نو ورود مهر 98

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آیین خوشامدگویی به دانشجویان نو ورود مهر 98 در تاریخ 16 مهرماه برگزار شد.در آغاز دکتر ملائکه رییس دانشکده ضمن تبریک به دانشجویان و با اشاره به نقش و جایگاه دکتر داروساز در نظام سلامت از آنان خواست با تلاش هدفمند جانشینانی شایسته و ارزنده برای افتخارآفرینان دانشکده باشند که امروزه در کسوت استادی و دانشجویی از فرهیختگان و پژوهشگران برتر و شناخته شده ملی و فرامرزی این سرزمین بوده و هستند.

معاون آموزشی دانشکده  خانم دکتر گل محمدزاده نیز با بیان اینکه از همین آغاز دانشجو در کنار تلاش برای فراگیری و یادگیری بهتر دروس می بایست از مقررات و دستور العملهای آموزشی و رهنمودهای اساتید مشاور بعنوان تابلو و راهنمای هدایت مسیر آموزشی خود بهره برده تا در آینده دچار مشکلات خاص آموزشی نشوند.

خانم دکتر جوادی معاون دانشجویی فرهنگی با اشاره به نیروی جوانی و توانمندی  از دانشجویان خواست ضمن اهتمام به مسایل آموزشی خود،از رشد و پرورش استعدادهای دیگر خود غفلت نکرده و با مشارکت فعال در امور فرهنگی،تشکلهای دانشجویی و...شخصیت انسانی خودرا نیز تعالی بخشند.

حاج آقای پور شفیع امام جماعت دانشکده با بیان داستانی درباره قدر شناسی زمان، دانشجویان را به درک و فهم بیشتر موقعیت ها و فرصتها دعوت کرد تا در پایان راه کوله بار آدمی بجای پر شدن از حسرتها و فرصت سوزی ها،سرشار موفقیت ها و امیدها و شادکامی ها باشد.

بخش دوم  برنامه از ساعت 9 صبح در تراس طبقه دوم دانشکده برگزار شد که با استقبال دانشجویان مواجه شد. دانشجویان ضمن پذیرایی و صرف شیرینی و نوشیدنی، از نزدیک با اساتید مشاور و مسوول کمیته تحقیقات دانشجویی به گقتگو و  تبادل نظر پرداخته و با فعالیت تشکلهای دانشجویی بسیج،انجمن اسلامی و کانون محیا  آشنایی نسبی پیدا کردند.

عکس و خبر

روابط عمومی دانشکده