تبریک ارتقاء آقای دکتر تقدیسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

همکار گرامی

جناب آقای دکتر تقدیسی

با آرزوی موفقیت بیشتر، ارتقاء مقام علمی جنابعالی را به درجه دانشیاری صمیمانه تبریک می گوییم