تبریک ارتقاء آقای دکتر روحبخش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

همکار گرامی

جناب آقای دکتر روحبخش

با آرزوی موفقیت بیشتر، ارتقاء مقام علمی جنابعالی را به درجه استادی صمیمانه تبریک می گوییم