امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

مراسم برنامه معرفي کتاب واقع نگري

مراسم برنامه معرفي کتاب واقع نگري به همت انجمن علمي دانشکده داروسازي و با حضور پر شور دانشجويان توسط آقاي دکتر علي کاظميان، عضو هيئت علمي دانشکده دندانپزشکي در محل تالار پور سينا برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه خانم فائزه فخرايي، دبير (ايفسا) انجمن علمي دانشکده به شرح ماهيت و فعاليت هاي اين انجمن پرداختند.  لازم به ذکر است کتاب مذکور توسط آقاي دکتر کاظميان ترجمه شده و در دست چاپ مي باشد.

روابط عمومي دانشکده