امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

چاپ مقاله با استناد بالا

بر اساس آستانه‌هاي تعيين شده به تفكيك سال و گرايش علمي در سایت ESI از زیر مجموعه های Thomson Reuters Web of Science مقاله زیر که توسط آقایان دکتر حسین زاده، دکتر صاحبکار و آقای سلیمانی در مجله  Phytotherapy Research به چاپ رسیده است، در ميان فهرست 1 درصد مقالات برتر با استناد بالا جهان قرار گرفت. به ایشان در چاپ این مقاله ارزشمند تبریک می گوییم.

Soleimani, V., Sahebkar, A., Hosseinzadeh, H.Turmeric (Curcuma longa) and its major constituent (curcumin) as nontoxic and safe substances: Review. (2018) Phytotherapy Research, 32 (6), pp. 985-995.

 

 

Citations Article
Google Scholar Scopus Thomson Reuters Web of Science
25 19 15 Turmeric (Curcuma longa) and its major constituent (curcumin) as nontoxic and safe substances: Review