امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

جلسه آموزشي اطفاء حريق

جلسه آموزشي اطفاء حريق و نحوه کار با کپسول هاي آتش نشاني در مورخه 31 /2/98 با حضور جمع کثيري از پرسنل دانشکده داروسازي برگزار گرديد. دراين برنامه آموزشي نماينده شرکت تيزدو توضيحات لازم را ارائه و در پايان به صورت عملياتي نحوه استفاده از کپسولهاي آتش نشاني آموزش داده شد.

 

روابط عمومي دانشکده