دكتر محسن ايمن شهيدي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

دكتر محسن ایمن شهیدی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی

 
 
 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی وسم شناسی ، 1365-91775
              تلفن: دانشکده داروسازی 31801192-051        نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051               
 
 

 

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1376
 استاديار گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشکده داروسازی مشهد 1383 تا 1389
 Ph D داروشناسي از دانشگاه  علوم پزشکی مشهد 1383
 دانشیار گروه فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی مشهد از 1389 تا کنون
 دوره تكميلي تحقيقاتي: موسسه تحقيقاتي قلب، دانشگاه اتاوا، كانادا.
 
 
 
 
شرکت در دوره های آموزش
 کارگاه Reference Manager  و EndNote
 کارگاه عوارض جانبی داروها
 
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 مدير گروه فارماكودينامي و سم شناسي، از 20/1/85 تا 29/5/85    
 فارماکولوژی1و 3 و تكميلي
 سرپرست مركز اطلاع‌رساني دارو، سموم و ثبت عوارض ناخواسته داروها در دانشگاه مشهد  اسفند 1384-  شهريور 1385
 کارآموزی داروخانه 1و 2
 معاون آموزشي دانشكده داروسازي از 29/5/85 تا 27/10/89
 فارماكولوژي پيشرفته براي دانشجويان PhD
 رئیس دانشکده داروسازی از 27/10/89 تا کنون
   
 
علائق تحقیقاتی
 فارماكولوژي قلب و عروق با استفاده از مدل آئورت جدا شده و بستر عروقي مزانتر.فارماكولوژي CNS و رفتار