گزارش بازدید گروهی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای آسیایی و آفریقایی از دانشکده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ,و به ویژه دانشکده داروسازی به عنوان یکی از قطب های بزرگ آموزشی و پژوهشی در بین دانشگاهها و دانشکده های کشور بوده و هست.موید این امر افتخار آفرینی چندین ساله اساتید گروههای مختلف آموزشی دانشکده در قرار گرفتن در زمره دانشمندان پر استناد یک درصد برتر و همچنین موفقیت بزرگ دانشجویان داروسازی در آزمونهای جامع داروسازی در سطح کشور می باشد.از این رو دانشکده داروسازی بواسطه این پشتوانه علمی و پژوهشی،مطلوب و منظور دانش جویان و پژوهشگران برخی کشورهای منطقه بوده است.

در بازدید گروهی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای آسیایی و آفریقایی و برخی مسوولان اکو و یونسکو از دانشکده در مورخ یکشنیه یکم خردادماه، بر لزوم ارتباط و تعامل سازنده جهت جذب و پذیرش دانشجویان ببن الملل و همکاری بین دانشگاهی تاکید گردید.

خانم دکتر رضوی ریاست دانشکده با بیان اینکه دستاوردهای علمی،آموزشی و پژوهشی دانشکده داروسازی مشهد در حوزه های دارویی  و سلامت,اعتبار بالاتری به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بخشیده بر آمادگی این دانشکده در جذب و پذیرش بیشتر دانشجویان بین الملل اشاره داشته و از همکاری و تعامل با اساتید سایر دانشکده ها در کشور های منطقه و فرا منطقه  در حوزه های آموزش های تخصصی و فوق تخصصی و پژوهش های مشترک استقبال کرد.

.