دكتر ناصر وحدتي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
دكتر ناصر وحدتی(PharmD, PhD)
 عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، 1365-91775
          تلفن: دانشکده داروسازی 31801195-051       نمابر: دانشکده داروسازی 38823251-051            
 

 

 
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی)

 

شغل فعلی
 استاد گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي 

 

 

سوابق اجرایی
 مدیر داروخانه های آموزشی و بیمارستانی دانشگاه
 كسب دكتراي تخصصي (PhD)در سم شناسي از دانشگاه ساري، عنوان پاياننامه PhD: تنظيم بيان ژن CYP3Aدر سلول هاي هپاتوماي انساني (HepG2)  سال 1380
 تحصيل در دوره PhDرشته سم شناسي در دانشكده علوم بيوشيميايي و زيستي دانشگاه Surreyشهر گيلفورد انگلستان 1367 - 1380
 كسب مدرك دكتراي عمومي داروسازي، عنوان پاياننامه دكترا: بررسي اثر 3 و4 دي آمينوپيريدين بر روي عضله دو بطني گردن جوجه (سنجش بيولوژيكي استيل كولين آزاد شده از عصب عضله مذكور) 1363
 گذراندن 120 واحد درسي داروسازي در دانشكده داروسازي تبريز 1360- 1363
 گذراندن 80 واحد درسي داروسازي در دانشكده داروسازي مشهد 1356- 1358

 

 

سوابق اجرایی
 مدير گروه فارماكودينامي و سم شناسي دانشكده داروسازي مشهد 1383- 1384
 دبير اجرايي سومين همايش ديدگاه هاي اسلام در پزشكي 1382
 مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1381 - 1382
 تدريس دروس داروشناسي (هورمون ها)، اطلاعات دارويي (آنتي بيوتيك ها)، سم شناسي (مكانيسم سميت، سنجش خطر، مصرف سوء دارويي و مسموميت با حلال ها)
و كارآموزي داروخانه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1368 تا کنون
 مدير داروخانه شبانه روزي و مركز اطلاعات دارويي 22 بهمن (متعلق به دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد) 1374- 1376
 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1369- 1375
 معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد1369 - 1375
عضو هيئت علمي و اجرايي سومين كنگره ملي سم شناسي و اولين كارگاه بين المللي مراكز اطلاعات مسمومين 1372

 

عناوين تحقيقاتي مورد علاقه
 سنجش سميت و پلي مورفيسم متابوليكي