صورتجلسات کمیته اخلاق دانشکده داروسازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  صورتجلسات کمیته اخلاق سال 98

 

جلسه 52 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ4/2/98 ساعت 13-12 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 971674 و عنوان " کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه "آب" و "دی اکسید کربن فوق بحرانی" به عنوان دو ضد حلال" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.001 به   تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 971687 و عنوان " تاثیر مونت موریلونیت بر پارامترهای بیوشیمیایی سرمی  در آسیب  کلیوی حاد در رت " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.002به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی با کد 971627 و عنوان " فرمولاسیون و بررسی پایداری فیزیکوشیمیایی قرص جوشان، قرص مکیدنی، شربت و کپسول تهیه شده از عصاره هیدروالکلی میوه گیاه آقطی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.003به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی با کد 971056 و عنوان " فرمولاسیون و بررسی پایداری فیزیکوشیمیایی کپسول تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.004به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر جمال شمس آرا با کد 971801 و عنوان " بررسی قابلیت روشهای یادگیری ماشینی در کشف مهارکننده های MMP-2" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.005به تصویب رسید.

6-طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971657 و عنوان " سنتز و ارزيابي برون و درون تني داربست  هیبریدی بر پایه گرافن اکساید بارگيري شده با نانوذرات دندریتیکی سیلیکای حاملbone-forming peptide (BFP)-3 و هدفمند شده با RGD جهت بهبود تمایز سلولهاي بنيادي مزانشيمال به استخوان" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.006به تصویب رسید.

7-طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971598 و عنوان " بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن های مرتبط با نارسایی قلبی در اثر تجویز ترکیبات گیاهی در نارسایی قلبی مزمن القا شده با ایزوپرترنول در موش های صحرایی " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.007به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971808 و عنوان " سنتز سلیکاهای مزوپور دارای گیت هوشمند وابسته به ATP  جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.008به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 971324 و عنوان " تهیه فرمولاسیون  نانویی بر پایه پلیمر پلی لاکتیک پلی گلایکولیک اسید (PLGA) و بارگیری شده با داوری دوکسوروبیسین (Doxorubicin) و نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن (SPION) به عنوان يك سامانه نانويي نمونه با قابلیت همزمان درمان و تشخیص انواع سرطان ها با استفاده از تكنيك تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)"  با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.009به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 970004 و عنوان " تهیه كوركومين و بررسي تاثير حلال در سرعت انحلال liquisolid compact" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.010به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی خانم دکتر الهام خداوردی با کد 970051 و عنوان " تهیه فرمولاسیون قرص اپیوم و مطالعات پایداری آن" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.011به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970096 و عنوان " بررسي ميزان کارايي مونت موريلونيت به تنهايي و در ترکيب با زغال فعال در آلودگي زدايي ناشي از مسموميت حاد استامينوفن  در زمانهاي مختلف تجويز در رت " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.012به تصویب رسید

 


جلسه 53 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ22/2/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 975050 و عنوان " بررسي پاسخ ايمني و اثر محافظتي شش كانديد واكسن ضد سل در برابر مايكوباكتريوم توبركلوزيس ( به صورت challenge) در  مدل حیوانی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.013به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975045 و عنوان " بررسي اثرات محافظتي کروستين عليه سميت عصبي و اتوفاژي القا شده به روش EAE) Experimental autoimmune encephalomyelitis) در موش" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.014به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 975049 و عنوان " تهيه و ارزيابي قرص هاي dispersible کورکومين با استفاده از سيستم هاي پراکنده جامد آن " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.015به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 975064 و عنوان " بررسي اثر کلاولانيک اسيد به تنهايي و همراه با کروسين بر تغييرات استرياتومي نوروترنسميترهاي دوپامين، گابا و گلوتامات و بيان گيرنده هايD2 به دنبال القا ديسکينزي تاخيري ناشي از مصرف تحت حاد هالوپريدول در رت " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.016به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985001 و عنوان " بررسي اثر سيتاگليپتين در سمّيت عصبي ناشي از آكريل آميد در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.017به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975074 و عنوان " تاثیر اسید کلروژنیک  بر روی اختلالات متابولیکی ایجاد شده با الانزاپین در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.018به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 975095 و عنوان " بررسي اثر دوزهاي مختلف مونت موريلونيت به تنهايي و در تركيب با زغال فعال بر سميت حاد ناشي از ديگوكسين در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.019به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 971777 و عنوان " تهیه و بررسی خصوصیات و فراهمی زیستی خوراکی نانوذرات لیپید-پلیمری خوراکی تیموکینون بر پایه PLGA و کیتوزان به منظور بهبود اثرات ضد سرطانی و سمیت دوکسوروبیسین در مدل حیوانی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.020به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975020 و عنوان " بررسي اثر حفاظت کنندگي آلفا-منگوستين، مورين و کروستين بر سميت سلولي فلزات سنگين کادميوم و آرسنيک " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.021به تصویب رسید.

 


جلسه 54 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ30/2/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با کد 975046 و عنوان " ارزيابي سطح استرس اکسيداتيو در افراد مبتلا به هايپرکلسترولمي خانوادگي" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.022به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985005 و عنوان " بررسي اثر مينوسيکلين در سمّيت سلولي ناشي از فلزات سنگين کادميم و آرسنيک در سلولهاي PC12" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.023به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 975008 و عنوان " بررسي اثر القا کنندگي آپوپتوز ترکيب جديد کينوليني (ST41) در رده  سلولي سرطان ريه (A549  )" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.024به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 975081 و عنوان " تهيه، تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي و بررسي اثرات تولروژنيك نانوليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن(mBSA) وآتورواستاتين كلسيم بر روي مدل موشي آرتريت روماتوئيد" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.025به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975102 و عنوان " بررسي اثر زآگزانتين در سمّيت عصبي ناشي از آكريل آميد در رت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.026به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 975002 و عنوان " فرمولاسيون و بررسي اثر مرطوب كنندگي لوسيون آمونيوم لاكتات 12 % در درمان خشكي پوست بيماران اورميك" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.027به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری با کد 975065 و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات مهار کنندگي پروتئوزوم مشتقات پپتيد-بورونيک اسيد" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.028به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 971622 و عنوان " جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌ها" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.029به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 971796 و عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ذرات آهسته رهش PLGA حاوی دگزامتازون و بواسیزومب به منظور دارورسانی در چشم در مدل حیوانی خرگوش" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.030به تصویب رسید.

 


جلسه 55 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ13/3/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 971923 و عنوان " تهيه و بررسي خصوصيات بيد هاي کیتوزان و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت-کلاژن حاوي وانکومایسین " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.031به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 975073 و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي بيواوژيکي مشتقات جديد بنزآميدي به عنوان مهارکنندگان آنزيم هيستون داستيلاز و ترکيبات ضد سرطان" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.032به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 975066 و عنوان " ايجاد يک آپتاسنسور الکتروشيمي جهت شناسايي آفلاتوکسين B1 و يک آپتاسنسور فلورسانس جهت شناسايي آفلاتوکسين M1" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.033به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 975079 و عنوان " تهيه داربست هاي هيبريدي بيوميمتيک بارگذاري شده حاوي پروتئين نانوسفر TGF-B1 جهت افزايش تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيال به غضروف" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.035به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 975080 و عنوان " تهيه و تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي سامانه هاي دارورساني بيني به مغز  و ارزيابي کارايي درون تن و برون تن آن ها – انسولين به عنوان داروي مدل" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.036به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 975072 و عنوان " انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول هاي سرطاني با استفاده از سنتز کتابخانه دي بلاک پليمرهاي PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.037به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر بهمن خامنه باقری با کد 975078 و عنوان " ارزيابي پايداري و اثرات ضد باکتريايي مشتقات جديد Iseganan " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.038به تصویب رسید.

جلسه 56 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ27/3/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985010 و عنوان " بررسي تاثير  تلميسارتان در سميت  عصبي ايجاد شده با آکريل آميد " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.039به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985006 و عنوان " بررسي تاثيرآميفوستين بر سميت سلولي فلزات سنگين کادميوم و آرسنيک " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.040به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 985011 و عنوان " بررسي اثر سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) بر آسيب مغزي ايجاد شده توسط  پاراکوات در موش سفيد کوچک" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.041به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانوم دکتر مونا علی بلندی با کد 970636 و عنوان " سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپتوزومی  پرودراگ SN38 به سرطان کولون " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.042به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانوم دکتر مونا علی بلندی با کد 970638 و عنوان " سنتز سیلیکاهای دندریکی پوشش داده شده بادکستران جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای CD133+ سلولهای سرطان کولون" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.043به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده کد 975089 و عنوان " تهيه و بررسي خصوصيات فرمولاسيون موضعي تهيه شده از عصاره هيدروالکلي ريشه گياه بابا آدم جهت درمان آکنه ولگاريس" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.044به تصویب رسید.

 


جلسه 57 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر بدیعی، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر ایرانشاهی و خانم دکتر فضلی در تاریخ3/4/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 975075 و عنوان " تهيه و تعيين ويژگيهاي نانوميسل هاي حاوي دوستاکسل و دوکسوروبيسين حساس به pH و بررسي اثرات ضد توموري در موشهاي داراي تومور 4T1 وTUBO " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.045به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 975076 و عنوان " فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانو ليپوزوم هاي حساس به دماي حاوي دوکسوروبيسين هدفمند شده با دو پپتيد iRGD و CGKRK و بررسي اثرات ضد توموري در موش هاي داراي تومور C26" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.046به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار کد 975007 و عنوان " بررسي اثر درماني ترهالوز در مدل درون‌تني ديابت" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.047به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان کد 980277 و عنوان " انتقال هدفمند antimiR-21 و پپتید KLA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.048به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان کد 980278 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامرهای درمانی FOXM1 و α-PCNA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و پپتید LAH4-L1" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.049به تصویب رسید.

 


جلسه 58 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ملائکه، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر عباسپور و خانم دکتر فضلی در تاریخ24/4/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 985013 و عنوان " طراحي و فرمولاسيون قرص پيوسته رهش سديم والپروات 500 ميلي گرم به منظور توليد در مقياس صنعتي" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.050به تصویب رسید.

2-  طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 980280 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی α-syn oligomer بر مبنای رشته های مکمل، آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase و متیلن بلو" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.051به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 980279 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی 17β-estradiol بر مبنای رشته های مکمل و Split DNA aptamer" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.052به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961789 و عنوان " یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسید" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.053به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970718 و عنوان " طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات طلا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال داروی دوکسوروبیسین و آپتامر درمانی In-vitro و In-vivo " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.054به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 980351 و عنوان " استخراج، شناسایی و بهينه‌سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.055به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با کد 980625 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آمپی سیلین بر پایه رشته های مکمل مختلف " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.056به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با کد 980626 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی بیس فنل A بر پایه آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.057به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با کد 980627 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی ساده جهت شناسایی آفلاتوکسین B1" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.058به تصویب رسید.

 


جلسه 59 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ملائکه، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر عباسپور و خانم دکتر فضلی در تاریخ7/5/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 980186 و عنوان " کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه "آب" و "دی اکسید کربن فوق بحرانی" به عنوان دو ضد حلال" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.059به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971857 و عنوان " مهندسی ژنتیک سلول­های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده­ی سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده­ی سیتوزین­دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیوما " با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.060به تصویب رسید.

 


جلسه 60 کمیته اخلاق دانشکده با حضور آقایان دکتر ملائکه، دکتر کریمی، دکتر محمدپور، دکتر اسلامی، دکتر عباسپور و خانم دکتر فضلی در تاریخ20/5/98 ساعت 15-14 در محل اتاق جلسات دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای حکمت الهی، آقای فیض آبادی و خانم شاه ابراهیمی در جلسه حضور نداشتند).صورتجلسه توسط کارشناس کمیته خانم عابدینی تنظیم می گردد.

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 980631 و عنوان " استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Euphorbia spinidens" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.061به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980382 و عنوان " طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK  با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنی" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.062به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 980242 و عنوان " تولید غشای الیافی الکتروریسی شده از پلی­ساکارید سویا بارگذاری شده با اسانس میخک و بررسی ویژگی ها و اثرات ضد میکروبی آن" با کد اخلاق IR.MUMS.PHARMACY.REC.1398.063به تصویب رسید.