صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 98

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 98


جلسه461 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر رضوی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر صابری، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ1/10/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر تغییر اساتید راهنما و مشاور پایان نامه خانم زینب سادات طباطبایی به اساتید راهنما خانم دکتر زهرا طیرانی و خانم دکتر فاطمه فروزانفر و استاد مشاور آقای دکتر سیداحمد امامی و دستیار مشاور خانم زهرا آیتی و خانم الهام نیکخواه موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر مهری مبنی بر اضافه شدن نام خانم سمیرا برنگی به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم پریسا حسین زاده موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر تغییر مجری طرف قرارداد طرح تحقیقاتی با کد971030 به خانم دکتر فروزانفر موافقت گردید.

5- با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای امیر اجزاشکوهی از " بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات ان در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" به " بررسی اثر حفاظتی کروستین و مشتق آمیدی آن در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی" موافقت گردید.

6- با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه آقای امیر اجزاشکوهی موافقت گردید.

7- با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر دفاع اقای امین گلاوی با سابمیت مقاله مروری موافقت گردید.

8- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر کاهش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 971030 از 000/000/160 ریال به 000/000/100 ریال موافقت گردید.

9- با درخواست خانم دکتر زهرا سلماسی مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 951556 به میزان 000/000/50 ریال موافقت گردید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی با کد 981089 و عنوان " تهیه و ارزیابی خصوصیات پلت با روکش روده ای حاوی یورولیتین A" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 981055 و عنوان " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گونه Ferula hendukoshensis" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 981096 و عنوان " تعیین مقدار ترکیبات اصلی موجود در اسانس گیاهان  Zataria multiflora Boiss.،   و Foeniculum vulgare Mill.  و تعدادی از فرآورده های تجاری موجود در بازار ایران با استفاده از روش های quantitiative H-NMR و مقایسه آن با GC-MS  " به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر مرضیه محمدی با کد 981141 و عنوان " ساخت و بررسی کارایی فرمولاسیون آهسته رهش  و قابل تزریق تشکیل شونده در محل با استفاده از سیستم های کریستال مایع لیپیدی حاوی داکسوروبیسین در مدل حیوانی سرطان پستان" به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 980987 و عنوان " تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن پانسمان نانوفیبری کیتوزان حاوی اوژنول و یدوفرم به منظور درمان آلوئولار استئیت (درای ساکت) در دندانپزشکی" به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای مصطفی دلاوری با کد 970924 و عنوان" بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی زعفران و کروسین بر سمیت ایجاد شده با کادمیوم در سلولهای ریوی A549 " به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و خانم دکتر آذر حسینی و دستیار مشاور خانم فاطمه رجبیان به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم حسنیه جلالی طلب با کد 980876 و عنوان" تهیه و ارزیابی قرصهای خوراکی از اولئوگم رزین گیاهPistacia lenticus L. " به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی، آقای دکتر محمدرضا عباسپور و آقای دکتر احمد امامی و استاد مشاور آقای دکتر جواد اصیلی به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم یکتا ریحانی با کد 981096 و عنوان" تعیین مقدار ترکیبات اصلی موجود در اسانس گیاهان  Zataria multiflora Boiss.،   و Foeniculum vulgare Mill.  و تعدادی از فرآورده های تجاری موجود در بازار ایران با استفاده از روش های quantitiative H-NMR و مقایسه آن با GC-MS  " به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و دستیار مشاور خانم دکتر فائقه فرهادی به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم وجیهه جهانی با کد 961905 و عنوان" بررسی تاثیر تجویز فرمولاسیون لیپوزومال سلکوکسیب همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موشهای C57BL/6 مبتلا به ملانوما " به راهنمایی خانم دکتر لیلا عربی، آقای دکتر محمودرضا جعفری و آقای دکتر علی بدیعی و دستیار مشاور خانم منا یزدانی به تصویب رسید.

19- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی با کد 970867 و عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات کومارینی گونه Ferula lutensis" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی با کد 970774 و عنوان" بررسی اثرات اوستول در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPH" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمدجواد نجف زاده با کد 961952 و عنوان" بررسی اثرات 8 داروی ضد قارچی بر علیه گونه های غیر فومیگاتوس آسپرژیلوس" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941629 و عنوان" بررسی تاثیرعصاره چای سبز واپی گالوکاتچین گالات بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رت" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 970801 و عنوان" اندازه گیری غلظت فلزات آرسنیک، سرب، کادمیم، نیکل، آهن و مس در روغن های گیاهی ایرانی موجود در بازار" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 960850 و عنوان" بررسی اثر حفاظتی ملاتونین در سمیت کبدی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش کوچک" مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 961945 و عنوان" بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Apolipoprotein A-IV و RANKL با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" مورد تایید قرار گرفت.

26- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 960190 و عنوان" تولید یک سطح فعال جدید با استفاده از ذرات نانو رس عامل دار تعبیه شده در پوشش آکریلات و پلی ساکارید محلول سویا" مورد تایید قرار گرفت.

 


                                   

 

جلسه462 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر رضوی، و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر صابری، دکتر سهیلی، دکتر عباسپور در تاریخ21/10/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد(خانم دکتر جوادی، خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر تقدیسی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر ایرانشاهی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای احسان اله قلی از " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات کومارینی گونه Ferula lutensis" به " استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات کومارینی گونه Ferula lutensis و بررسی اثر ضد بیوفیلم پسودومونا آئروژینوزا" موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر ناصر وحدتی مبنی بر انصراف از طرح تحقیقاتی با کد 930787 به دلیل سفر استاد محترم بالینی طرح جهت فرصت مطالعاتی، موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر کلالی نیا مبنی بر انصراف از پایان نامه خانم فاطمه خوشدست به دلیل عدم امکان ادامه همکاری با همکار خارجی طرح، موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 981025 و عنوان " تهیه و فرمولاسیون فرم تزریقی نانو ذرات مغناطیسی آهن در تشخیص سرطان پستان" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 980918 و عنوان " طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید2 -آریل بنزوئیل کینولین به عنوان ترکیبات ضد سرطان"به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر وحید سهیلی با کد 981034 و عنوان " خالص سازی ترکیب sophoraflavanone G از گیاه تلخ بیان و بررسی اثرات آن بر شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 980877 و عنوان " بررسی اثرات عصاره های متانولی کندر و مُر مکّی بر تسریع مهاجرت سلولها به منطقه آسیب دیده و مکانیسم اثربخشی آنها در ترمیم زخم با استفاده از مدل کشت سلول های فیبروبلاست انسان بالغ(HDFa) " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 981032 و عنوان " بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور بر غلظت خونی سرب و پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی در رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالفضل شاکری با کد 981111 و عنوان " استخراج، جداسازی و تعیین ساختمان ترکیبات گیاه Hypericum scabrum "به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 981027 و عنوان " تعیین مقدار Dotap (لیپوزوم کاتیونی) در فراورده حاوی آنتی ژن لیشمانیا با استفاده از روش qH-NMR" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 981107 و عنوان " بررسی اثربخشی فرآورده خوراکی از عصاره­ی پوست انار در درمان هایپرپلازی خوش­خیم پروستات: کارآزمایی بالینی تصادفی شده با دارونما سه سوکور" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر بهمن خامنه باقری با کد 981556 و عنوان " مطالعات استرس بر روی مومتازون و توسعه یک روش اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری ماده موثره در نمونه بالک و شکل پماد موضعی" به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم کیمبا خسروی با کد 981032 و عنوان" بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور بر غلظت خونی سرب و پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی در رت " به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر حسن رخشنده و استاد مشاور آقای دکتر بامداد ریاحی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم سیده شبنم سیدی فرد با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر نقش پپتیدهای ضدمیکروبی با منشا انسانی در مقابله با عفونت های میکروبی" به راهنمایی آقای دکتر بهمن خامنه باقری، خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر محمدرضا صابری و دستیار مشاور خانم نرجس حسینی به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای امیرمحمد قلی نژاد با کد 981089 و عنوان" تهیه و ارزیابی خصوصیات پلت روکش روده ای حاوی یورولیتین A " به راهنمایی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی و آقای دکتر محمدرضا عباسپور و دستیار مشاور خانم مائده حسن پور و آقای حسین شهدادی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم عاطفه کاووسی با کد 980877و عنوان" بررسی اثرات عصاره های متانولی کندر و مُر مکّی و مکانیسم اثربخشی در ترمیم زخم با استفاده از مدل کشت سلول های فیبروبلاست انسان بالغ(HDFa) " به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی و خانم دکتر زهرا طیرانی و دستیار مشاور خانم الهام نیکخواه به تصویب رسید.

15-پایان نامه خانم فرزانه فاطمی با کد 980818 و عنوان" سنتز مشتقات جدید 2-(4-متیل سولفونیل)فنیل) کینولین4- کربوکسامید به عنوان ترکیبات ضد سرطان " به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و دستیار مشاور خانم نگار امیدخواه به تصویب رسید.

16- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 961002 و عنوان" بررسی میزان اثر بخشی کروسین در مقایسه با فلوکستین در بیماران مبتلا به اختلال وسواس-اجبار خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه ناآگاه" مورد تایید قرار گرفت.

 جلسه463 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر رضوی، و آقایان دکتر اصیلی، دکتر صابری، دکتر تقدیسی، دکتر سهیلی، دکتر عباسپور در تاریخ6/11/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد(خانم دکتر الیاسی و آقای دکتر ملائکه در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر غلامرضا کریمی مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه آقای سینا فاطمی موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم نیلوفرسادات حسینی از " مطالعه آزادسازی برون تن و پیش درون تن فرم تزریقی آهسته رهش بوپرونورفین هیدروکلراید در جاژل شونده با استفاده از سامانه کریستال مایع" به " مطالعه آزادسازی برون تن فرم تزریقی آهسته رهش بوپرونورفین در جاژل شونده با استفاده از سامانه کریستال مایع لیپیدی(lipid liquid crystal)" موافقت گردید.

3-با درخواست خانم دکتر مصفا مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم رضایی از "بررسی میزان بیان ژنMRP2(ABCC2) در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن و بررسی ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیک بیماران" به "بررسی میزان بیان ژن های دخیل در مقاومت دارویی MRP2(ABCC2), ABCG2,ABCC1,ABCB1 در رده سلولی سرطان پستان مقاوم به تاموکسیفن و مقایسه آن با سلولهای سرطان پستان حساس به تاموکسیفن” موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 981315 و عنوان " تهیه پلتهای حاوی والزارتان و افزایش تخلخل آن با دی اکسید کربن فوق بحرانی با هدف رهش سریع آن" به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 980883 و عنوان " بررسی اثر کروسین بر جریان خون ماکولا، پری پاپیلاری و سر عصب اپتیک در افراد سالم با استفاده از آنژیوگرافی اوپتیکال کوهرنس توموگرافی (OCTA) "به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 980801 و عنوان " بررسي اثرمکمل خوراکي کپسول حاوي عصاره اتانولي گياه کاکوتي(Thymus Kotschyanus) در بيماران کوليت اولسراتيو" به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مبینا رمضانی با کد 981141 و عنوان" ساخت و بررسی کارایی فرمولاسیون آهسته رهش و قابل تزریق تشکیل شونده در محل با استفاده از سیستم های کریستال مایع لیپیدی حاوی داکسوروبیسین در مدل حیوانی سرطان پستان" به راهنمایی خانم دکتر مرضیه محمدی و آقای دکتر بیژن ملائکه و استاد مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم فاطمه وزیریان با کد 980801 و عنوان" بررسي اثرمکمل خوراکي کپسول حاوي عصاره اتانولي گياه کاکوتي(Thymus Kotschyanus) در بيماران کوليت اولسراتيو" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و آقای دکتر هومن مسنن مظفری و استاد مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سپیده پراچه با کد 971977 و عنوان" بررسی میزان کارایی مونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در آلودگی زدایی ناشی از مسمومیت حاد استامینوفن در زمانهای مختلف تجویز در رت" به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد، آقای دکتر غلامرضا کریمی و آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 961274 و عنوان" مقايسه متابولوم اولئوگم رزين باريجه Ferula gummosa و Ferula galbaniflua با استفاده از روش هاي متابولوميکس مبتني بر NMR " مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 950841 و عنوان" بررسی اثر حفاظتی کروستین و برخی از مشتقات آن درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنی " مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 940993 و عنوان" بررسي اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آن " مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 960435 و عنوان" تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی " مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 950911 و عنوان" طراحی نانوسیستم هوشمند مبتنی برسیلیکای مزوپوروس کنژوگه شده با آپتامر به منظور دارورسانی کنترل شده به سلولهای سرطانی " مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با کد 950871 و عنوان" سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتال" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 950846 و عنوان" طراحی ، سنتز و بررسی سمیت سلولی آنالوگ های 6 تایی پپتید SMAC به عنوان آنتاگونیست های پروتئین های مهارکننده آپوپتوز (IAPs) و مطالعات اثرات سینرژیستی آن ها به همراه دوکسوروبیسین در سامانه های پلیمری هدفمند شده با PNC-27" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 971781 و عنوان" بررسی اثر ملاتونین در سمیت مغزی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با کد 970970 و عنوان" فرمولاسیون و ارزیابی قرص جوشان (ORS (oral rehydration salts" مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 950765 و عنوان" ارزیابی اثرات نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970683 و عنوان" بررسی اثر نانوذرات متخلخل سیلیکا در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر صغری مهری با کد 971168 و عنوان" اثر آتورواستاتین درسمیت قلبی و کلیوی ناشی از آکریل آمید در رت" مورد تایید قرار گرفت.

 جلسه464 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر رضوی، و آقایان دکتر اصیلی، دکتر ملائکه، دکتر صابری، دکتر تقدیسی، دکتر سهیلی، دکتر عباسپور در تاریخ27/11/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر بهمن خامنه باقری مبنی بر اضافه نمودن خانم دکتر زینب امیری به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم شبنم سیدی موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای فرهاد عیسوند به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه آقای فریور قباخلو موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر محبوبه قاسم زاده به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای علیرضا اردکانیان موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر میلاد ایرانشاهی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر شهدادی به عنوان همکار در طرح تحقیقاتی با کد 981089 موافقت گردید.

5- با درخواست آقای دکتر افراسیابی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم فهیمه عسگری از " تهیه و ارزیابی پلت های روکش شده با مخلوط کورکومین، پلی اتیلن گلیکول و سدیم لوریل سولفات به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین" به " تهیه و ارزیابی پلت های روکش شده با مخلوط کورکومین، پلی اتیلن گلیکول و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین" موافقت گردید.

6- با درخواست آقای دکتر افراسیابی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای سینا رضایی از " بررسی تاثیر فرم محلول سیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطانهای سرو گردن " به " بررسی تاثیر فرم محلول نانوسیلی مارین در پیشگیری و درمان التهاب مخاط ناشی از اشعه درمانی در سرطان سر و گردن " موافقت گردید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 981398 و عنوان " سنتز ارگانوسیلیکاهای اصلاح شده با غشای گلبولهای قرمز و هدفمند شده با آپتامر جهت دارورسانی هدفمند سرطان کولون " با بودجه000/200/272 ریال به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 981408 و عنوان " تهیه فرمولاسیون هدفمند اگزوزومال دوکسوروبیسن  جهت داروسانی هدایت شده به سرطان کولون" با بودجه000/300/249 ریال به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 981465 و عنوان " سنتز چارچوب های آلی-فلزی ترانوستیک پاسخگو به محرک اصلاح شده با کوپلیمرهای آمفی فیل برپایه ویتامین E و متصل به آپتامر بمنظور دارورسانی و عکسبرداری هدفمند  " با بودجه000/200/340 ریال به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 981264 و عنوان " سنتز و ارزيابي برون و درون تني داربست  هیبریدی بر پایه گرافن اکساید بارگيري شده با نانوذرات دندریتیکی سیلیکای حاملbone-forming peptide (BFP)-3 و هدفمند شده با RGD جهت بهبود تمایز سلولهاي بنيادي مزانشيمال به استخوان" با بودجه000/560/700 ریال به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 981238 و عنوان " انتقال هدفمند داروی اپی روبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ذرات متخلخل مس پوشیده شده با پلی آرژنین و آپتامر MUC1" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 981239 و عنوان " انتقال هدفمند داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از نانو ذرات متخلخل مس پوشیده شده با کیتوزان و آپتامر AS1411" به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر سیده هدی علوی زاده با کد 981457 و عنوان " بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی سیلی مارین بر سمیت ایجاد شده با کادمیوم کلراید در سلول های سرطان ریه A549))" به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 981476 و عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات قطره چشمی تهیه شده از نانوامولسیون حاوی آلفا لیپوئیک اسید" به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای سینا مجیدی با کد 971062 و عنوان" تولید نانوالیاف از پلی ساکارید سویا حاوی سوماتریپتان با روش الکتروریسی و ارزیابی کینتیک رهایش" به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی، آقای دکتر داوود سالارباشی، استاد مشاور آقای دکتر حسین کمالی و آقای دکتر جبرائیل موفق و دستیار مشاور دکتر مرادی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم نسرین شاه آبادی با کد 970460 و عنوان" بررسی اثر نانوپارتیکل های PLGA حاوی سیمواستاتین در برابر فیبروز ریوی ناشی از پاراکوات در رت" به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد، آقای دکتر محسن ایمن شهیدی و آقای دکتر علی روحبخش و استاد مشاور آقای دکتر محمد مشیری و دستیار مشاور خانم فاطمه امین به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای مصطفی امیری نژاد با کد 980951 و عنوان" تهیه و ارزیابی کمپلکس ایوپروفن-هیدروکسی پروپیل بتا-سیکلودکسترین و فرمولاسیون قرص آن و مقایسه پروفایل انحلال آن با قرص ایبوپروفن" به راهنمایی آقای دکتر امید رجبی  و دستیار مشاور خانم راحله برومند به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم فاطمه سادات خاتمی با کد 980720 و عنوان" بررسی پروفایل متابولیکی بخش های مختلف (ریشه و میوه) از گونه های متفاوت زرشک ایران با استفاده از مطالعات متابولومیکس مبتنی بر آنالیز NMR و آنالیز های آماری چند متغیره از جمله PCA و OPLS-DA " به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی، آقای دکتر میلاد ایرانشاهی و خانم دکتر مائده حسن پور به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای امیررضا ادیبی با کد 981457 و عنوان" بررسی اثر نانولیپوزومهای حاوی سیلی مارین بر سمیت ایجاد شده با کادمیوم کلراید در سلولهای سرطان ریه (A549)" به راهنمایی خانم دکتر سیده هدی علوی زاده و خانم دکتر فاطمه غیبی و استاد مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر محمودرضا جعفری و دستیار مشاور خانم فاطمه رجبیان به تصویب رسید.

20- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر آذر حسینی با کد 960820 و عنوان" بررسی اثر محافظتی خرفه و کامفرول در سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در میوکاردیوسیتها" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر معصومه سرباززین آباد با کد 971108 و عنوان" بررسی دانش و نگرش والدین نسبت به تجویز آنتی بیوتیک برای کودکان در کلینیک های سرپایی در بیمارستانهای تخصصی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1397" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 961603 و عنوان" بررسی اثر تیموکینون در اختلالات متابولیک ایجادشده با مصرف الانزاپین در رت" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 951842 و عنوان" ارزیابی اثربخشی فرم خوراکی سیلی مارین در کنترل سمیت کبدی ناشی از شیمی درمانی با رژیم AC در بیماران مبتلا به سرطان پستان غیرمتاستاتیک" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951727 و عنوان" بررسي نقش آلفا منگوستين بر اختلالات عملکردي و پاتولوژيکي بافت قلب ناشي از دوکسوروبيسين در رت" مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951156 و عنوان" بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوز" مورد تایید قرار گرفت.

  

جلسه465 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر رضوی، و آقایان دکتر اصیلی، دکتر ملائکه، دکتر صابری، دکتر تقدیسی، دکتر سهیلی، دکتر عباسپور در تاریخ11/12/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر وحدتی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای فرهاد عیسوند به عنوان همکار در طرح تحقیقاتی981032 موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر میلاد ایرانشاهی مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 981089 و عنوان" تهیه و ارزیابی خصوصیات پلت با روکش روده ای حاوی یورولیتین A " به مبلغ 50 میلیون ریال موافقت گردید

2- با درخواست خانم دکتر سلماسی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم هدی جره از "مقایسه اثرات محافظتی استفاده همزمان سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان و سلول های بنیادی مشتق چربی ازانسان در آسیب عصبی ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولی SHSY5Y" به "مقایسه اثرات محافظتی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان و سلول های بنیادی مشتق از چربی انسانی در آسیب عصبی ناشی ازهیپوکسی بر روی رده سلولی SHSY5Y" (به پیشنهاد داور پایان نامه) موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 981432 و عنوان " انتقال هدفمند CRISPR/Cas9  برای خاموشی ژن BIRC5 بوسیله سیستم هیبریدی اگزولیپوزومی و ارزیابی برون و درون تنی آن" با بودجه 000/600/765 ریال به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 981633 و عنوان " بررسی اثرات آنتي اكسيدانی و فعالیت آنتی ملانوژنیکی با مهار فعالیت تیروزیناز گاما-اریزانول و اسید گالیک در رده سلولی ملانوما B16F10 " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 981636 و عنوان " اثرات محافظتی گاما-اریزانول و ترکیبات غیر صابونی شونده سبوس برنج قهوه­ای بر آپپتوز و تولید گونه­های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول­های PC-12" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین کمالی با کد 981504 و عنوان " تهیه آمپول آهسته رهش ماهانه aripiprazole و ارزیابی برون تن و درون  تن" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 981296 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامر  درمانی FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و آپتامر ATP  و نانو ذرات طلا" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر ساره حسینی با کد 980859 و عنوان " بررسی اثربخشی فرمولاسیون خوراکی نانوکورکومین در پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس­پلاتین در بیماران مبتلا به سرطان" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالفضل شاکری با کد 981426 و عنوان " غربالگری عصاره های گیاهان مختلف از خراسان جهت جداسازی هدفمند ترکیبات ضد میکروب، سایتوتوکسیک و آنتی لیشمانیا" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین کمالی با کد 981638 و عنوان " ارزیابی برون تن و درون تن فرمولاسیون آهسته رهش داخل مفصلی متیل پردنیزولون و نانوذرات BMP-2 با پایه کریستال مایع لیپیدی" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 981658 و عنوان " تهیه و ارزیابی سیستم دارورسانی به کولون از پلت های حاوی بودزوناید و مقایسه اثربخشی آن با پلت های حاوی نانو ذرات بودزوناید در کولیت اولسراتیو در رت" که پایان نامه تخصصی خانم سلطانی می باشد، به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 981466 و عنوان " اثر عصاره گیاه مُر مکی بر مسمومیت حاد با سرب در رت " به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 980933 و عنوان " طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید 2-استایریل کینولین به عنوان ترکیبات اینترکلیت شونده در DNA و ضد سرطان" به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 981343 و عنوان " بررسی اثر ملاتونین در سمیت کلیوی و ریوی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوری" به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 981328 و عنوان " بررسی اثر هم افزایی ترکیبات گیاهی بالقوه در درمان نارسایی قلبی القا شده با دوکسوروبیسین در رت " به تصویب رسید.

16- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 981351 و عنوان " بررسی اثر هم افزایی ترکیبات گیاهی بالقوه در درمان نارسایی قلبی القا شده با ایزوپرترنول در رت " به تصویب رسید.

17- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 981297 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامرهای دوتایی دایره ای مهندسی شده" به تصویب رسید.

18- طرح پژوهشی آقای دکتر وحید سهیلی با کد 981537 و عنوان " تهیه و بررسي اثر نانومیسل های پیروکسیکام و ملوکسیکام بر پاتوژنیسیته aeruginosa Pseudomonas  مولد بیوفیلم" به تصویب رسید.

19- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 981370 و عنوان " ارزیابی روکش متشکل از مخلوط اتیل سلولز و اودراژیت S در دارورسانی هدفمند پلت­های 5-آمینوسالیسیلیک اسید به کولون " به تصویب رسید.

20- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با کد 981683 و عنوان " تهیه و ارزیابی برون تن پراکندگی های جامد بربرین با استفاده از حاملهای مختلف با هدف افزایش محلولیت و فراهمی زیستی" به تصویب رسید.

21- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 981431 و عنوان " جداسازی هدفمند ترکیبات ضد سل از گیاه Critinaria grimmii " به تصویب رسید.

22- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه نکویی با کد 981622 و عنوان " تهیه و بررسی فرمولاسیون های آهسته رهش تزریقی فلوئوسینولون با سامانه های ایمپلنت پلیمری و  ژل کریستال مایع لیپیدی تشکیل شونده در محل به منظور دارورسانی به خلف چشم  " که پایان نامه تخصصی خانم ملیحه کریمی می باشد، به تصویب رسید.

23- پایان نامه آقای احسان مهدوی با کد مقاله مروری و عنوان" بررسی مروری مقالات منتشرشده با موضوع ویژگی های اپیدمیولوژیک، کلینیکی و ساختاری کرونا ویروس جدیدn-Cov2019" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش به تصویب رسید.

24- پایان نامه آقای سهیل شیرمحمدی با کد 981466 و عنوان" اثر صمغ گیاه مُر مکی بر مسمومیت با سرب در رت" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر حسن رخشنده و استاد مشاور آقای دکتر بامداد ریاحی و دستیار مشاور آقای فرهاد عیسوند به تصویب رسید.

25- پایان نامه خانم مهدیه عندلیب با کد 981633 و عنوان" بررسی اثرات آنتي اكسيدانی و فعالیت آنتی ملانوژنیکی با مهار فعالیت تیروزیناز گاما-اریزانول و اسید گالیک  در رده سلولی ملانوما B16F10" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و خانم دکتر مریم اثنی عشری و استاد مشاور آقای دکتر سیداحمد امامی به تصویب رسید.

26- پایان نامه خانم نیلوفر حاجی زاده شارک با کد 981636 و عنوان" اثرات محافظتی گاما-اریزانول و ترکیبات غیر صابونی شونده سبوس برنج قهوه­ای بر آپپتوز و تولید گونه­های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول­های PC-" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و خانم دکتر مریم اثنی عشری و استاد مشاور آقای دکتر سیداحمد امامی به تصویب رسید.

27- پایان نامه خانم رزچهر اسدی با کد 981343 و عنوان" بررسی اثر ملاتونین در سمیت کلیوی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و خانم دکتر صغری مهری و دستیار مشاور خانم سمیرا برنگی به تصویب رسید.

28- پایان نامه خانم پردیس قدسی با کد 981343 و عنوان" بررسی اثر ملاتونین در سمیت ریوی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و خانم دکتر صغری مهری و دستیار مشاور خانم سمیرا برنگی به تصویب رسید.

29- پایان نامه خانم نیلوفر زنگنه با کد 981034 و عنوان" خالص سازی ترکیب sophoraflavanone G از گیاه تلخ بیان و بررسی اثرات آن بر شبکه quorum-sensing باکتری Pseudomonas aeroginosa PAO1 " به راهنمایی آقای دکتر وحید سهیلی و آقای دکتر میلاد ایرانشاهی و استاد مشاور خانم دکتر فضلی بزاز به تصویب رسید.

30- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971785 و عنوان" سنتز و بررسی خصوصیات نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای شناسایی رده سلولی MCF7 و اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون به روش نسبت سنجی" مورد تایید قرار گرفت.

31- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971760 و عنوان" سنتز و تعیین خصوصیات نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولی   PC3   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دانوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" مورد تایید قرار گرفت.

32- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر ناصر وحدتی مشهدیان با کد 971223 و عنوان" بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" مورد تایید قرار گرفت.

33- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر لیلا عربی با کد 961905 و عنوان" بررسی تاثیر تجویز فرمولاسیون لیپوزومال سلکوکسیب همراه با سلولهای دندریتیک بالغ شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن gp100 در درمان موش های C57BL/6 مبتلا به ملانوما" مورد تایید قرار گرفت.

34- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 961349 و عنوان" بررسی وجود رنگ های مصنوعی ( Tartrazine/Quinoline Yellow /Sunset Yellow FCF ) در زعفران خراسان با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا" مورد تایید قرار گرفت.

35- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941399 و عنوان" بررسی تاثیرروغن سیاه دانه و تیموکینون بر سندروم متابولیک ایجاد شده با بیس فنول آ در رت" مورد تایید قرار گرفت.

36- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر امید رجبی با کد 970497 و عنوان" تهیه و ارزیابی شربت گلوکوز برای آزمایش تحمل گلوکز" مورد تایید قرار گرفت.