صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي پاییز 98

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
صورت جلسات شورای پژوهشی دانشکده پاییز 98

 

جلسه457 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر سهیلی و دکتر عباسپور در تاریخ2/7/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد( خانم دکتر قدسی، خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر صابری و آقای دکتر تقدیسی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه خانم رعنا رایگانی و خانم مهری حسن پور (حذف یک بیومارکر از پایان نامه هر یک از دو دانشجو(omentin-1,vaspin) و کم کردن تعداد بیماران از 200 نفر به 90 نفر موافقت شد.

2-با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم بهناز خلیلی از "تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک  حساس به دمای PLA-PEG-PLA، PLGA-PEG-PLGA، پنتا بلاک  ) (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE و (PAE-PLGA-PEG-PLGA-PAE) حساس به دما و PH" به "تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لوتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک PLGA-PEG-PLGA و PLA-PEG-PLA" موافقت گردید.

3-  با درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر لغو پایان نامه خانم شیوا شریف زاده به دلیل عدم پاسخدهی کار موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر الهام خداوردی مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر حسین کمالی به عنوان استاد راهنمای دوم در پایان نامه آقای حجت حسینی، خانم یگانه جمال و خانم نازنین جعفرزاده موافقت گردید.

5- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه شدن نام آقای فرهاد عیسوند به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم یگانه جمال و خانم نازنین جعفرزاده موافقت گردید.

6-  با درخواست خانم دکتر سپیده الیاسی مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر آبنوس به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم هانیه قاسمی با عنوان" بررسی ارتباط پلی مورفیسم2277438rsژن RANKL با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" موافقت گردید.

7- با درخواست خانم دکتر مهری مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه آقای خلیفه قادری و حذف آنتی بادی GLT1 به دلیل افزایش هزینه آنتی بادی، موافقت گردید.

8- با درخواست دانشجو خانم کیمیا خسروی مبنی بر انصراف از پایان نامه با عنوان" ارزیابی درون تن   فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید" با موافقت استاد راهنما خانم دکتر خداوردی، موافقت گردید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 980679 و عنوان " استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات موجود درگیاه Delphinium turkmenum و Delphinium semibarbatum" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 980680 و عنوان " توليد نانوحامل هاي کروسين زعفران با هدف کاربرد در شکلات ضد افسردگی" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی با کد 980742 و عنوان " فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیات کپسول حاوی کلم بروکلی استاندارد شده با سولفورافان" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا با کد 971666 و عنوان " بررسی اثرات محافظتی سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی انسانی بر التهاب ناشی از کادمیوم روی سلول های تک هسته ای خون محیطی " به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 985022و عنوان " فرمولاسیون و ارزیابی اسپری بینی اس کتامین " به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 985023 و عنوان " تهيه و تعيين خصوصيات نانوذرات ليپيدي جامد هدفمند شده با آپتامر EpCAM حاوي شیکونین به منظور حذف موثر سلولهاي سرطاني " به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی خانم دکتر زینت حیدری با کد 980793 و عنوان " ارزیابی اثربخشی تجویز داروی کورکومین با فرمولاسیون نانومیسلی برمعیارهای بالینی و اسپیرومتری کودکان مبتلا به آسم " به تصویب رسید.

16- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980603 و عنوان " انتقال هدفمند اپی روبیسین  با استفاده ازنانوذره فریتین به سلولهای سرطان سینه" با بودجه 000/450/190 ریال به تصویب رسید.

17- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980687 و عنوان " آپتاسنسور فلورسانس بدون برچسب برای تشخیص حساس اکسی تتراسایکلین با استفاده سایبرگرین " با بودجه 000/000/185 ریال به تصویب رسید.

18- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980683 و عنوان " طراحی و ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی، رنگ سنج و فلورسانس برای شناسایی آنزیم میکروکوکال نوکلئاز باکتری استافیلو کوکوس اورئوس" با بودجه 000/000/200 ریال به تصویب رسید.

19- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 980597 و عنوان " بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره­های آبی و متانولی 2 گونه قارچ (Pleurotus ostreatus و Fistulina hepatica) استان گیلان   در سلولهای MCF-7 و PC3" با بودجه 000/400/69 ریال به تصویب رسید.

20- طرح پژوهشی خانم دکتر مونا علی بلندی با کد 980838 و عنوان " سنتز چارچوب های آلی-فلزی بر پایه مس اصلاح شده با غشای گلبولهای قرمز و هدفمند شده با آپتامر جهت فتودینامیک تراپی و دارورسانی هدفمند سرطان سینه" با بودجه 000/700/202 ریال به تصویب رسید.

21- با افزایش هزینه طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 971904 و عنوان " بررسی اثربخشی فرآورده موضعی(ژل/کرم) تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه بابا آدم در درمان آکنه ولگاریس خفیف-متوسط " به میزان 000/000/30 ریال موافقت گردید.

22- پایان نامه خانم مریم افشاری با کد 970511 و عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان متابولیتهای ثانویه ریشه Ferula xylorhachis Rech.f" به راهنمایی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی و دستیار مشاور آقای دکتر علیرضا توکلی به تصویب رسید.

23-پایان نامه خانم مریم سمائی با کد 980679 و عنوان" استخراج، خالص سازی و شناسایی ترکیبات موجود در گیاه Delphinium turkmenum " به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

24- پایان نامه خانم شیوا شریف زاده با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر واکنش های حساسیتی و علائم سیستمیک ناشی از داروهای آنتی میکروبیال(ضد باکتری، ضد ویروس و ضد قارچ) " به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و اقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به تصویب رسید.

25- پایان نامه آقای امیررضا انتظاری با کد 970089 و عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فرمولاسیون موضعی تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه باباآدم جهت درمان آکنه ولگاریس" به راهنمایی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و آقای دکتر سیداحمد امامی و استاد مشاور آقای دکتر محمدرضا عباسپور و دستیار مشاور آقای دکتر صالح رخشانی به تصویب رسید.

26- پایان نامه خام فائزه ناظران با کد 971324 و عنوان" ارزیابی فارماکوکنیتیک، توزیع بافتی و سمیت سیستماتیک فرمولاسیون نانوذرات PLGA حاوی دوکسوروبیسین بارگیری شده با نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن(SPIONs) با قابلیت همزمان تشخیص و درمان با استفاده از تکنیک تصویربرداری MRI در خرگوش" به راهنمایی خانم دکتر زهرا سلماسی و آقای دکتر جعفر مسافر و استاد مشاور آقای دکتر محسن تفقدی و اقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

27- پایان نامه خام فریده رضایی با کد 951813 و عنوان" بررسی میزان بیان ژنMRP2(ABCC2) در نمونه های بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم و حساس به تاموکسیفن و بررسی ارتباط آن با مشخصات کلینیکوپاتولوژیک بیماران" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه مصفا و خانم دکتر خدیجه جامی الاحمدی و استاد مشاور خانم دکتر فاطمه همایی شاندیز، خانم دکتر مهناز نوربخش و خانم دکتر معصومه غریب و دستیار مشاور خانم دکتر نفیسه علم الهدایی به تصویب رسید.

28- پایان نامه خام حورا عارفی زاده با کد 971324 و عنوان" مطالعات درون تنی فرمولاسیون نانوذراتPLGA مغناطیسی حاوی اپی روبیسین در خرگوش" به راهنمایی آقای دکتر حسین کمالی و آقای دکتر جعفر مسافر و استاد مشاور اقای دکتر محسن تفقدی و خانم دکتر الهام خداوردی به تصویب رسید.

29- پایان نامه خام سارا صنوبری با کد 961554 و عنوان" تهیه و مطالعه آزادسازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش(فرم اماده تزریق زیرجلدی) دزوکسی کولیک اسید با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک PLGA-PEG-PLGA و پنتابلاکPAE-PLGA-PEG-PLGA-PAE حساس به دما و PH به عنوان حل کننده موضعی چربی ها" به راهنمایی آقای دکتر حسین کمالی و آقای دکتر فرزین هادیزاده و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر جبرائیل موفق و دستیار مشاور خانم دکتر نگار امیدخواه به تصویب رسید.

30- پایان نامه خام محدثه طیبی با کد 970091 و عنوان"  ارزیابی درون تن فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید" به راهنمایی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر حسین کمالی و استاد مشاور اقای دکتر فرزین هادیزاده و دستیار مشاور آقای دکتر فرهاد عیسوند به تصویب رسید.

31- پایان نامه خام ضحی مرتضوی با کد 971986 و عنوان" بررسی اثر زاگزانتین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر صغری مهری و خانم دکتر محبوبه قاسم زاده به تصویب رسید.

32- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 971122 و عنوان" طراحی و ساخت یک آپتاسنسور فلورسانس برای شناسایی و سنجش پاتولین" مورد تایید قرار گرفت.

  

جلسه458 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ28/7/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد( خانم دکتر قدسی، خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر صابری در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر مهاجری مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر طالبی به عنوان استاد راهنمای سوم در پایان نامه آقای حامد خبری موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر امامی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای مهدی یزد فاضلی از " اثرات محافظتی دارچین(Cinnamomum zeylanicum) و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپوپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهایPC12 " به " اثرات محافظتی دو گونه دارچین(Cinnamomum zeylanicum) و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپوپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهایPC12 " موافقت گردید.

3-با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر سلماسی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم فاطمه جعفری موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 980720 و عنوان " بررسی پروفایل متابولیکی بخش های مختلف (ریشه و میوه) از گونه های متفاوت زرشک ایران با استفاده از مطالعات متابولومیکس مبتنی بر آنالیز NMR و آنالیز های آماری چند متغیره از جمله PCA و OPLS-DA " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر الهام خداوردی با کد 980741 و عنوان " ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه نالترکسون بر پایه کریستال مایع لیپیدی: ارزیابی آزاد سازی برون تن و درون  تن" با بودجه 000/300/339 ریال به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم آزاده ندیم با کد 980741 و عنوان" ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه نالترکسون بر پایه کریستال مایع لیپیدی برای کنترل اختلالات طیف اوتیستیک:ارزیابی آزاد سازی درون  تن" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا عباسپور و آقای دکتر فرزین هادیزاده و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر حسین کمالی و دستیار مشاور آقای دکتر فرهاد عیسوند به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم شیما شهرآبادی با کد 980741 و عنوان" ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه نالترکسون بر پایه کریستال مایع لیپیدی برای کنترل اختلالات طیف اوتیستیک:ارزیابی آزاد سازی برون  تن" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا عباسپور و آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر حسین کمالی و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم فرنوش فضلی با کد 970970 و عنوان" فرمولاسیون و ارزیابی قرص جوشان ORS" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا عباس پور و دستیار مشاور خانم مریم کوهجانی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم آذرمیدخت شمشیری با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر هدفمندکردن نانوذرات مبتنی بر PLGA توسط آپتامر به منظور دارو و ژن رسانی کارامد بر علیه سلول سرطانی" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و خانم دکتر رضوان یزدیان به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 960775 و عنوان" متابولومیکس آنغوزه و گونه های مرتبط بر پایه NMR و LC/MS و آنالیز PCA و PLS-DA و خوشه بندی (Clustering analysis) " مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر فضلی بزاز با کد 951519 و عنوان" بررسی اثر نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) دو داروی ملوکسیکام و پیروکسیکام بر بیوفیلم های Pseudomonas aeruginosa " مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر علی بدیعی با کد 950953 و عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حاوی داروی لاپاتینیب و بررسی اثرات ضدتوموری آن در ترکیب با دوکسوروبیسین لیپوزومی به صورت درون تن و برون تن " مورد تایید قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 950952 و عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تن" مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 950769 و عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید کینولینی" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر علی بدیعی با کد 941217 و عنوان" تهیه و ارزیابی دو کمپلکس فسفولیپید-کروسین و فسفولیپید-کروستین با هدف افزایش فراهمی زیستی آنها" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 931457 و عنوان" نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دوکسوروبیسین و هدفمند شده با پپتید PNC-27 به عنوان یک سامانه هدفمند ضد سرطان" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر صغری مهری با کد 961953 و عنوان" بررسی اثر سوورکسانت بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری: نقش پروتئینهای NMDA، AMPA، ERK و CREB" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 961000 و عنوان" بررسي اثر کروسين در مقايسه با سرترالين در زنان مبتلا به افسردگي غير ماژور پس از زايمان " مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 950825 و عنوان" تهيه و ارزيابي پچ پوستي ديکلوفناک با استفاده از نانوفيبرهاي کامپوزيتي اتيل سلولز و پلي وينيل پيروليدون و/يا پلي وينيل الکل الکتروريسي شده " مورد تایید قرار گرفت.

 

 


                                               

جلسه459 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ19/8/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد(آقای دکتر صابری در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست اقای دکتر کریمی مبنی بر تغییر سمت آقای دکتر جمشید تابش پور از استاد مشاور به استاد راهنما در پایان نامه خانم سارا باقری موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر سودابه شهید ثالث به عنوان استاد راهنما در پایان نامه خانم غزل عسگرپور موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر گل محمدزاده مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 961784 به میزان 000/790/67 ریال موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با کد 980335 و عنوان " تهیه نانوالیاف پلی ساکارید محلول سویا و اسانس بهار نارنج برای کاربردهای پزشکی " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980795 و عنوان " انتقال هدفمند اپی روبیسین و آنتی میر 155 به سلول های سرطانی با استفاده از PEG-DNA " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدحسن روحی با کد 980202 و عنوان " غربالگـــری مجازی ترکیبات طبیعی به عنوان مهارکننده فاکتور 10 انعقادی و مطالعه دینامیک مولکولی ترکیبات منتخب" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر زینت حیدری با کد 980814 و عنوان " ارزیابی اثربخشی تجویز داروی کورکومین با فرمولاسیون نانومیسلی در کودکان مبتلا به کولیت اولسراتیو (UC)"به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر زینت حیدری با کد 980798 و عنوان " ارزیابی اثربخشی تجویز داروی کورکومین با فرمولاسیون نانومیسلی در کودکان مبتلا به آرتریت ایدیوپاتیک جوانان(JIA)" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 980802 و عنوان " بهينه‌سازي توليد ترکیب ضدباکتریای توليد شده توسط اکتينوميست هالوفيل M61 به روش «دوسطح منظم» و «پاسخ‌سطح» " به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 980752 و عنوان " مهندسی بافت غضروف با استفاده از نانو فیبرهای کیتوزان-کلاژن-هیالورونیک اسید الکتروریسی شده حاوی نانوسفر فاکتور رشد TGF-B1" به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم زینب سادات طباطبایی با کد 971030 و عنوان" بررسی اثر محافظتی عصاره میوه نسترن و کوئرستین بر سلول اندوتلیال بند ناف (HUVEC) در مدل استرس اکسیداتیو" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و آقای دکتر سیداحمد امامی و دستیار مشاور خانم دکتر الهام نیکخواه به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم سپیده کوهستانیان با کد 980186 و عنوان" کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه آب و دی اکسید کربن فوق بحرانی به عنوان دو ضد حلال" به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر حسین کمالی و استاد مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای رسول توکلی با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر اثرات محافظتی ترکیبات طبیعی روی قلب از طریق مسیر NRF2" به راهنمایی آقای دکتر ابوالفضل شاکری، آقای دکتر جمشید تابش پور و آقای دکتر جواد اصیلی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم زهرا وحیدی با کد (مصوب بیمارستان رضوی) و عنوان" بررسی اثر قرص حاوی عصاره الکلی میوه نسترن بر مدت زمان تحمل تست ورزش در بیماران مبتلا به جریان اهسته عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور، آقای دکتر محمد وجدان پرست و آقای دکتر سیداحمد امامی و استاد مشاور آقای دکتر محمدرضا عباس پور و خانم دکتر عذرا ایزانلو به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم فرشته نجفی نشلی با کد 971935 و عنوان" بررسی فراوانی علل مختلف مسمومیت در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا(روانپزشکی) در سالهای 97-95" به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد، آقای دکتر علی طلایی و خانم دکتر بیتا دادپور و استاد مشاور آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم ندا میررضایی با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر نانوفرمولاسیون های حاوی ترکیبات گیاهی مورد استفاده در ترمیم زخم و سوختگی" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و خانم دکتر رضوان یزدیان و استاد مشاور خانم دکتر فاطمه عروجعلیان به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم مینا خواجویی با کد 963799 (نیماد) و عنوان" تهیه و ارزیابی برون تنی فرمولاسیون ژل شونده در محل مرفین بر پایه پلیمر کیتوزان به عنوان یک سامانه دارورسانی نمونه جهت دارورسانی طیف وسیعی از داروها از مسیر بینی به شکل اسپری تک دوز" به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر جعفر مسافر و اساتید مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر حسین کمالی و دستیار مشاور خانم دکتر کوهجانی به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم حسنیه قاضی زاده با کد 963799 (نیماد) و عنوان" ارزیابی فارماکوکنتیک، توزیع بافتی و سمیت سیستمیک فرمولاسیون ژل شونده در محل مرفین بر پایه پلیمر کیتوزان به عنوان یک سامانه دارورسانی نمونه جهت دارورسانی طیف وسیعی از داروها از مسیر بینی به شکل اسپری تک دوز در خرگوش" به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر جعفر مسافر و اساتید مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر حسین کمالی و دستیار مشاور خانم دکتر کوهجانی به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای رضا کازاری با کد 980802 و عنوان" بهینه سازی تولید ترکیب ضدباکتریای تولید شده توسط اکتینومیست هالوفیلM61 به روش دو سطح منظم و پاسخ سطح" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش و آقای دکتر جواد اصیلی به تصویب رسید.

20- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 951303 و عنوان" جدا سازی و شناسایی اندوفیت‌های برخی گونه‌های Ferula و آنالیز متابولیتهای آنها" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 950940 و عنوان" فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید ضدp32 و بررسی اثرات ضد آنژیوژنیک و ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومور" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 940124 و عنوان" تهیه، ارزيابي و مقایسه برون تن پچ هاي پوستي  حاوي ديکلوفناک دي اتيل آمين تهیه شده با استفاده از پلیمر های مختلف" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 951763 و عنوان" تهیه ژل نیوزومی عصاره گیاه بابونه Matricaria chamomilla L." مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 960078 و عنوان" اتنوبوتانی گونه های گیاهی استان کردستان در راستای تکمیل هرباریوم دانشکده داروسازی، داشگاه علوم پزشکی مشهد" مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه460 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر رضوی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر صابری، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ19/8/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد(خانم دکتر گل محمدزاده در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر فضلی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم سیده ملیکا جلالی از "بررسی اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک باکتری سودوموناس آئروژینوزا" به " بررسی اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک به موش های آلوده به عفونت های پوستی پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک" موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر فضلی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم هانیه پیران عقل از "بررسی اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک باکتری استافیلوکوکوس اورئوس" به " بررسی اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز موضعی به موش های آلوده به عفونت های پوستی پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک" موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای احمدرضا هاشمی از "بررسی فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره متانولی پوست میوه Pistacia vera در رده سلولی ملانوما B16F1 " به "بررسی فعالیت آنتی ملانوژنیک با مهار فعالیت تیروزیناز عصاره متانولی و اسانس پوست میوه و برگ Pistacia vera  در رده سلولی ملانوما B16F10" موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر علی بلندی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم ستاره صنعتی از "سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از لیپید کاتیونی برپایه کلسترول و پلیمر( PEG-PCL) برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولون" به "سنتز نانوذره هیبریدی با استفاده از کوپلیمر کاتیونی PEI-PLA پوشیده شده با دکستران برای انتقال هدفمند و همزمان داروی کامپتوتسین و پلاسمید survivin-shRNA به سلول های سرطان کولون" موافقت گردید.

5- بادرخواست خانم دکتر علی بلندی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر سحر تقوی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم ستاره صنعتی موافقت گردید.

6- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر جعفریان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای نوید امیدخدا موافقت گردید.

7- با درخواست خانم دکتر جامی الاحمدی مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد960594 از 000/000/400 ریال به 000/732/618 ریال موافقت گردید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 980711 و عنوان " بهينه‌سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران (M66) و جداسازی و شناسایی متابولیت فعال آن"به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 980951 و عنوان " تهیه و ارزیابی کمپلکس ایبوپروفن-هیدروکسی‌پروپیل‌بتا-سیکلودکسترین و فرمولاسیون قرص آن و مقایسه‌ی پروفایل انحلال آن با قرص ایبوپروفن"به تصویب رسید.

10-طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه مصفا با کد 980879 و عنوان " بررسی اثر فوکوزانتین بر مهار مهاجرت سلولی و بیان مارکرهای مسیر EMT در سلولهای سرطانی تخمدان مقاوم به سیس پلاتین"به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه مصفا با کد 980871 و عنوان " بررسی اثر فوکوزانتین بر مهار ترانسپورتر مقاومت چند دارویی MRP2 در سلولهای سرطانی تخمدان مقاوم به سیس پلاتین"به تصویب رسید.

12-طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 985026 و عنوان " بررسي تر کيبات بيواکتيو و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره برنج سفيد و قهوه اي در کاهش سميت سلولي سم زيرالنون بر رده سلولي MCF-7 و فعاليت استروژني حاصل از آن"به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 980954 و عنوان " طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات 3-((ایمیدازولیل) متیلن) ایندولین-2-اون به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکننده VEGFR2 " به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 980818 و عنوان " سنتز و بررسی بیولوژیک مشتقات جدید  2-(4- متیل سولفونیل) فنیل) کینولین 4- کربوکسامید به عنوان ترکیبات ضد سرطان" به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 980876 و عنوان " تهیه و ارزیابی قرصهای خوراکی از اولئوگم رزین گیاهPistacia lenticus L." به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم زینا سلیمانیان با کد 971674 و عنوان" کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه آب و دی اکسید فوق بحرانی به عنوان دوضد حلال" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی، آقای دکتر هادی افراسیابی و آقای دکتر حسین کمالی و استاد مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم شهرزاد غفوریان فر با کد (مقاله مروری) و عنوان" کاربرد نانوذرات در عفونتهای چشمی: یک مقاله مروری" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر داوود فرزین و استاد مشاور آقای دکتر عادل قرآنی اعظم به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم سارا راهسپار با کد 980793 و عنوان" ارزیابی اثربخشی تجویز داروی کورکومین با فرمولاسیون نانومیسلی بر معیارهای بالینی و اسپیرومتری کودکان مبتلا به آسم" به راهنمایی خانم دکتر زینت حیدری و آقای دکتر حمید آهنچیان و استاد مشاور خانم دکتر زهرا عباسی و خانم دکتر نسرین موذن به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم صفا کمالیان با کد 980871 و عنوان" بررسی اثر فوکوزانتین بر مهار ترانسپورترMRP2 در سلولهای سرطانی تخمدان مقاوم به سیس پلاتین" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه مصفا و خانم دکتر فاطمه ولی نژاد ثانی به تصویب رسید.

20- پایان نامه خانم شیوا غفرانی با کد 980871 و عنوان" بررسی اثر فوکوزانتین بر مهار مهاجرت سلولی و بیان مارکرهای مسیرEMT در سلولهای سرطانی تخمدان مقاوم به سیس پلاتین" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه مصفا و خانم دکتر فاطمه ولی نژاد ثانی به تصویب رسید.

21- پایان نامه آقای فرشاد عابدی با کد (مقاله مروری) و عنوان" آسیب حاد ریوی: نقش درمانی مهارکنندگان روکیناز: مروری" به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی به تصویب رسید.

22- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951856 و عنوان" بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه خرنوب در محیط کشت جنینی انسان بر فرایند لقاح و بلوغ در محیط کشت برون تنی" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 950732 و عنوان" طراحی سنسور بر مبنای آپتامر جهت تشخیص وتعیین مقدار مالاشیت گرین با حساسیت و انتخابیت بالا" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 941428 و عنوان" مطالعه اتنوبوتانیک و اتنوفارماکولوژیک گونه های گیاهی زاگرس میانی" مورد تایید قرار گرفت.