صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 98

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 98
 

جلسه452 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر مصفا، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر بدیعی، دکتر اصیلی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ2/4/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.( خانم دکتر فضلی در جلسه حضور نداشتند)

1- با درخواست آقای دکتر محمدرضا عباسپور مبنی بر حذف نام خانم دکتر نفیسه امیری از پایان نامه خانم پریسا فرزادنیا و خانم فرزانه عامل و اضافه شدن نام آقای دکتر حسین کمالی به عنوان استاد مشاور در این پایان نامه ها، موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 975075 و عنوان " تهيه و تعيين ويژگيهاي نانوميسل هاي حاوي دوستاکسل و دوکسوروبيسين حساس به pH و بررسي اثرات ضد توموري در موشهاي داراي تومور 4T1 وTUBO " که پایان نامه تخصصی خانم لیلا فرهودی می باشد به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 975076 و عنوان " فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانو ليپوزوم هاي حساس به دماي حاوي دوکسوروبيسين هدفمند شده با دو پپتيد iRGD و CGKRK و بررسي اثرات ضد توموري در موش هاي داراي تومور C26" که پایان نامه دکتری تخصصی خانم مریم حسینی خواه می باشد به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار کد 975007 و عنوان " بررسي اثر درماني ترهالوز در مدل درون‌تني ديابت" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان کد 980277 و عنوان " انتقال هدفمند antimiR-21 و پپتید KLA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان کد 980278 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسوروبیسین و آپتامرهای درمانی FOXM1 و α-PCNA به سلول های سرطانی با استفاده از آپتامر AS1411 و پپتید LAH4-L1" به تصویب رسید.

7-پایان نامه آقای جاوید داوودی با کد 971312 و عنوان" بررسی کارایی آنتی مایکوباکتریایی (Solid lipid nanoparticles)SLNs حاوی ایزونیازید و ریفامپین در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به درمان(XDR-TB,MDR-TM)" به راهنمایی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده، آقای دکتر سامان سلیمانپور و آقای دکتر محمودرضا جعفری و استاد مشاور آقای دکتر بهمن خامنه به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم ندا وطن خواه با کد 970084 و عنوان" بررسی اثر مینوسیکلین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و استاد مشاور خانم دکتر محبوبه قاسم زاده به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای اسماعیل شیخ احمدی با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر اثرات درمانی نفتوکینون های طبیعی " به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و استاد مشاور آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 931416 و عنوان" بررسي اثر محافظتي تجويز باکتري هاي پروبيوتيک بر غلظت سرمي آهن در رت مسموم با سولفات آهن" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر سیده عالیا موسویان کلات با کد 960195 و عنوان" تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی آپتامر AptFOXM1 و هدفمند شده با آپتامر AS1411 " مورد تایید قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر فرشته شیبانی با کد 941764 و عنوان" بررسی تاثیر هشدار در ارتباط با مدت زمان تجویز وانکومایسین و نتایج میکروبیولوژیک به پزشک معالج بر میزان تجویز بیش از 72-48 ساعت وانکومایسین" مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه453 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر ملائکه ، دکتر اصیلی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ23/4/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.( خانم دکتر خداوردی و خانم دکتر مصفا در جلسه حضور نداشتند)

1- طرح پژوهشی آقای دکتر صاحبکار با کد 985014 و عنوان " تاثير تجويز ترهالوز در درمان بيماران مبتلا به مبتلايان به نيمن پيک و موکوپلي ساکاريدوز تيپ 3 (Sanfilippo)" با بودجه 000/840/273/1 ریال به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 985013 و عنوان " طراحي و فرمولاسيون قرص پيوسته رهش سديم والپروات 500 ميلي گرم به منظور توليد در مقياس صنعتي" با بودجه 000/750/59 ریال به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 980279 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی 17β-estradiol بر مبنای رشته های مکمل و Split DNA aptamer"با بودجه 000/800/313 ریال به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971857 و عنوان " مهندسی ژنتیک سلول­های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده­ی سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده­ی سیتوزین­دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیوما " با بودجه 000/010/011/1 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 980280 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی α-syn oligomer بر مبنای رشته های مکمل، آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase و متیلن بلو " با بودجه 000/800/344 ریال به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 961789 و عنوان " یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان بر مبنای نانوذرات سلیکا حاوی اپی روبیسین با قابلیت ایجاد حباب تحت شرایط اسیدی لیزوزوم و اصلاح شده با آپتامر و هیالورونیک اسید" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 971935 و عنوان " بررسي  فراواني  علل مختلف مسموميت دربيماران بستري دربخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) با سابقه بستري در بيمارستان ابن سينا (روانپزشكي) درسالهاي 1395-97 " به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970718 و عنوان " طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات طلا پوشش داده شده با کیتوزان و آپتامر برای انتقال داروی دوکسوروبیسین و آپتامر درمانی In-vitro و In-vivo " به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 980351 و عنوان " استخراج، شناسایی و بهينه‌سازي توليد ماده فعال ضدميکروبي توليد شده توسط يکي از گونه‌هاي اکتينوميست هالوفيل جداشده از مناطق شور ايران " به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با کد 980625 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی آمپی سیلین بر پایه رشته های مکمل مختلف " به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با کد 980626 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی جهت شناسایی بیس فنل A بر پایه آنزیم terminal deoxynucleotidyl transferase " به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر سید محمد تقدیسی حیدریان با کد 980627 و عنوان " ایجاد یک آپتاسنسور الکتروشیمی ساده جهت شناسایی آفلاتوکسین B1" به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم مهشید میرشاهی با کد 950801 و عنوان" بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن در تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی رت به استخوان" به راهنمایی خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا و خانم دکتر مریم هاشمی به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای نیما ابراهیمی با کد 960680 و عنوان" بررسی اثر توام درمانی کروسین در کمورادیوتراپی نئوادجوانت بیماران مبتلا به سرطان مری در قالب کارآزمایی بالینی دوسویه ناآگاه" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر رهام سالک و استاد مشاور خانم دکتر آذر فانی پاکدل و خانم دکتر سودابه شهید ثالث و دستیار مشاور آقای دکتر سیدعلیرضا جوادی نیا و خانم دکتر سمانه سپاهی به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای سیدمحمد غاضی با کد 960638 و عنوان" بهینه سازی و ساخت فرآورده دارویی آهسته رهش و قابل تجویز جهت دارورسانی مورفین از طریق بینی با استفاده از پلیمر زیست سازگار و تخریب پذیر کیتوزان" به راهنمایی آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر جعفر مسافر و دستیار مشاور خانم کوهجانی به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم مرسده شایان با کد 985005 و عنوان" بررسی اثر مینوسیکلین در سمیت سلولی ناشی از فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیک در سلولهای PC12" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر صغری مهری و خانم دکتر بی بی مرجان رضوی به تصویب رسید.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 950763 و عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات دو گونه از جنسsalvia و بررسی خواص سمیت سلولی آن ها" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 960985 و عنوان" تهيه و ارزيابي سامانه ميکروسفر PLGA ساخته شده حاوي ريسپريدون به روشهاي مرسوم و سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن " مورد تایید قرار گرفت.

 

 


جلسه454 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ6/5/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.( خانم دکتر قدسی و آقای دکتر صابری در جلسه حضور نداشتند)

1- با درخواست انصراف دانشجو آقای فرشاد عابدی از پایان نامه با عنوان" اثر محافظتی فاسودیل روی سمیت سلولی القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در رده سلولیPC12" موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر غلامرضا کریمی مبنی بر جایگزینی نام آقای دکتر محمدباقر خرمی به عنوان استاد مشاور به جای آقای علیرضا نظامی در پایان نامه آقای نوید امیدخدا موافقت گردید.

3- درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر اشتباه در بودجه طرح950642 مطرح گردید و با افزایش هزینه طرح به میزان 000/000/96 ریال موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 980186 و عنوان " کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه "آب" و "دی اکسید کربن فوق بحرانی" به عنوان دو ضد حلال" به تصویب رسید.

5-طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 971717 و عنوان " مقایسه­ی اثربخشی فرمولاسیون موضعی ترکیبی سیلورسولفادیازین و سریوم نیترات با کرم سیلورسولفادیازین موضعی در درمان سوختگی متوسط تا شدید " به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای سیدمسعود حسینی با کد 970797 و عنوان" بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهایPC12: نقش مسیرJAK/STAT" به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای محمد ایوبی فر با کد 970348 و عنوان" سنتز یورولیتین های A,B و بررسی اثر آن ها بر سمیت سلولی 5- فلورواوراسیل در رده سلول سرطان کولون HT-29" به راهنمایی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی به تصویب رسید.

 جلسه455 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر اصیلی، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ20/5/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.( خانم دکتر گل محمدزاده و آقای دکتر صابری در جلسه حضور نداشتند)

1- امکان داشتن استاد راهنمای اول خارج از دانشکده برای دانشجویان عمومی مطرح و مقرر گردید مجری طرف قرارداد طرح می تواند خارج از دانشکده باشد ولی استاد راهنمای اول پایان نامه حتما باید از دانشکده باشد.

2- با درخواست خانم دکتر صادقی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم بهاره آخرتی از "بررسی و مقایسه اثر نرولیدول و فارنزول به عنوان جذب افزا در نفوذ پذیری پوستی دیکلوفناک سدیم در پچ های تهیه شده با پایه اتیل سلولز" به "بررسی و مقایسه اثر نرولیدول و فارنزول به عنوان جذب افزا در نفوذ پذیری پوستی دیکلوفناک دی اتیل آمین در پچ های تهیه شده با پایه اتیل سلولز" موافقت گردید.

3- با درخواست دانشجو خانم نازنین افضلی مبنی بر انصراف از پایان نامه با عنوان "بررسی اثر بتانین بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان" موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر سمت آقای دکتر حسین کمالی در پایان نامه های تصویب شده از دستیار مشاور به استاد مشاور موافقت گردید.

5-  مقرر گردید در پایان نامه هایی که یکی از دستیاران تخصصی خارج دانشکده  بعنوان دستیار مشاور معرفی شده اند، لازم است توضیحات کافی توسط استاد راهنمای اول پایان نامه در خصوص نقش ایشان در کار تحقیقاتی و چگونگی نظارت بر کار دانشجو، به شورای پژوهشی ارائه گردد.

6-  پایان نامه نمی تواند بیش ار یک دستیار مشاور داشته باشد.

7- کارشناسان آزمایشگاه نمی توانند بعنوان مشاور معرفی شوند

8- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980382 و عنوان " طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK  با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنی" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980260 و عنوان " آپتاسنسور فلورسانس برای تشخیص آمپی سیلین با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفور" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 980591 و عنوان " طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص توبرامایسین بر مینای روش فلورسانس با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفور" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباسپور با کد 980242 و عنوان " تولید غشای الیافی الکتروریسی شده از پلی­ساکارید سویا بارگذاری شده با اسانس میخک و بررسی ویژگی ها و اثرات ضد میکروبی آن" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 985016 و عنوان " طراحي و ساخت داربست هاي هيبريدي كلاژن-هيدروكسي آپاتيت داراي نانوپارتيكلهاي سيليكاي حاوي نارينجين براي بهبود تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمال به سلولهاي استخواني" به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی آقای دکتر جواد اصیلی با کد 980631 و عنوان " استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Euphorbia spinidens" به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم یگانه حاضری با کد 980382 و عنوان" طراحی سیستم انتقال هدفمند بر مبنای نانوذرات سیلیکا پوشش داده شده با پپتید RGDK  با دنباله ی پلی آرژنینی و آپتامر و داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان بر اساس مطالعات درون تنی و برون تنی" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر تقدیسی و استاد مشاور آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر علی بلندی و دستیار مشاور خانم فاطمه خاتمی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم محبوبه رام با کد 970636 و عنوان" سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپتوزومی پرودراگ SN38 به سرطان کولون" به راهنمایی خانم دکتر مونا علی بلندی و آقای دکتر محمد رمضانی و استاد مشاور آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم شقایق اخگر اندوز با کد 985001 و عنوان" بررسی اثر نالوکسان خوراکی بر وضعیت اجابت مزاج در بیماران تحت درمان مداوم با متادون" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی، خانم دکتر لیلا اعتماد و آقای دکتر محمد مشیری و استاد مشاور خانم دکتر بیتا دادپور به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم یاسمن حسین زاده با کد (نیماد) و عنوان" بررسی اثر آسپرین و متابولیت آن جنتیسیک اسید در سمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمید " به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر مرجان رضوی و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم نازنین افضلی با کد 970497 و عنوان" تهیه و ارزیابی شربت گلوکز برای آزمایش تحمل گلوکز" به راهنمایی آقای دکتر امید رجبی و استاد مشاور آقای دکتر وحید سهیلی و دستیار مشاور خانم آتوسا حقیقی زاده به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم فائزه ابهری با کد 971923 و عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت-کلاژن حاوی وانکومایسین" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و خانم دکتر مریم هاشمی و استاد مشاور خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر سیدهادی سید حسینیان و دستیار مشاور آقای فرهاد شاهوردی به تصویب رسید.

20- پایان نامه آقای امید تنضیفی رودی با کد 971931 و عنوان" بررسی اثربخشی کپسول ویابت حاوی عصاره گیاهان گزنه، دارچین، شنبلیله، استویا، آکونیت بین(ویابت) به عنوان درمان کمکی در درمان دیابت: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده با دارونما " به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی و خانم دکتر مینا اکبری راد و استاد مشاور آقای دکتر جواد اصیلی به تصویب رسید.

21- پایان نامه آقای سیدمحمدرضا میراحمدی با کد 980631 و عنوان" استخراج، خالص سازی و شناسایی متابولیت های ثانویه ریشه گیاه Euphorbia spinidens " به راهنمایی آقای دکتر جواد اصیلی و آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

22- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 941771 و عنوان" بررسی کارایی ضد توموری کمپلکس داستاکسل-سیکلودکسترین به دنبال مصرف خوراکی " مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه456 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر فضلی، خانم دکتر گل محمدزاده، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر علوی زاده، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر ملائکه، دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر سهیلی، دکتر تقدیسی و دکتر عباسپور در تاریخ11/6/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر اضافه شدن نام خانم نگار امیدخواه به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه های

آقای سید حسن محمودی هاشمی، سنتز PCL، PCL-PEG، PCL-PEG-PCL به عنوان پایه برای ساخت داربست های حاوی دارو970951  و خانم بهناز خلیلی، تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک  حساس به دمای PLA-PEG-PLA  و پنتا بلاک     (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE) حساس به دما و PH.  961554 موافقت گردید.

2-  با درخواست آقای دکتر خلیل آبنوس مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر محمد رمضانی به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقای علی احمدی موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه آقای کاکاوند از " تهیه و ارزیابی ژل تزریقی یا ایمپلنت شونده در محل بوپرنورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال ان-متیل-2-پیرولیدون و اثر آن بر روی آزاد سازی دارو در محیط برون تن"به "تهیه ژل تشکیل شونده در محل بوپرنورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال ان-متیل-2-پیرولیدون و ارزیابی آزاد سازی دارو در محیط برون تن" موافقت گردید.

4-با درخواست خانم دکتر سلماسی مبنی بر حذف نام آقای عظیمی فر دستیار مشاور پایان نامه های دکتری عمومی داروسازی جناب آقای سینا طالبی  با کد 951556 و عنوان" انتقال هدفمند گالبانیک اسید بعنوان داروی ضد سرطان  به سلول های توموری توسط سلولهای بنیادی مشتق شده از  بافت چربی انسانی مهندسی شده با نانوذراتPLGA حاوی دارو" و نیز پایان نامه دکتری عمومی داروسازی جناب آقای علیرضا آذرمهر  با کد 951556 با عنوان " انتقال هدفمند گالبانیک اسید بعنوان داروی ضد سرطان  به سلول های توموری توسط سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی انسانی به عنوان حامل سلولی" موافقت گردید.

5- با درخواست خانم دکتر جوادی مبنی بر عزل دانشجوی پایان نامه ای ایشان آقای سیدامیر سبحان حسینی خواه به دلیل عدم همکاری دانشجو در انجام پایان نامه با عنوان "بررسی اثر محافظت نورونی و آنتی ژنوتوکسیسیته شیره میوه گیاه بلاذر(عسل بلاذر)

Semecarpus anacardium Linn.)) علیه آسیب اکسیداتیو حاصل از از آب اکسیژنه در سلولهای PC12" موافقت گردید.

6-  با درخواست انصراف دانشجو خانم زهرا خواجویان از پایان نامه مصوب با عنوان" بررسی اثرات زعفران و کروسین در مادران مبتلا به افسردگی ماژور پس از زایمان" با موافقت استاد راهنما خانم دکتر طاهرزاده موافقت گردید.

7- پایان نامه آقای عماد ملایی با کد 971717 و عنوان" مقایسه اثربخشی فرمولاسیون ترکیبی سیلورسولفادیازین با سریوم نیترات با سیلور سولفادیازین موضعی در درمان سوختگی متوسط تا شدید" به راهنمایی خانم دکتر سپیده الیاسی، آقای دکتر علی احمدآبادی و آقای دکتر محمدرضا عباسپور و دستیار مشاور خانم دکتر هدیه کرباسفروشان به تصویب رسید.

8-پایان نامه خانم نسترن معینی پور با کد (مقاله مروری) و عنوان" مروری بر اثرات محافظتی کورکومین روی سمیت حاصل از آهن" به راهنمایی آقای دکتر میلاد ایرانشاهی، آقای دکتر امیرحسین صاحبکار و آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم سمیرا یوسف زاده مغانی با کد 971388 و عنوان" تولید، خصیصه آزمائی و بهینه سازی گویچه های کامپوزیتی کیتوزان/هیدروکسی آپاتیتی/ تری کلسیم فسفاتی بارگذاری شده با آنتی بیوتیک (سفتازیدیم) برای کاربرد در نقایص عفونی استخوانی" به راهنمایی آقای دکتر جبرائیل موفق و آقای دکتر علی مرادی و استاد مشاور آقای دکتر سیدهادی سید حسینیان، اقای دکتر حسن مهراد مجد و خانم دکتر فضلی بزاز و دستیار مشاور آقای دکتر فرهاد شاهوردی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم حانیه رضایی با کد 971324 و عنوان" تهیه  و ارزیابی برون تن فرمولاسیون نانوذرات PLGA حالوی دوکسوروبیسین و نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن(SPIONs) با قابلیت همزمان درمان و تشخیص در تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی(MRI) " به راهنمایی خانم دکتر زهرا سلماسی و آقای دکتر جعفر مسافر و استاد مشاور آقای دکتر محسن تفقدی و آقای دکتر حسین کمالی و دستیار مشاور خانم دکتر کوهجانی به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم زهرا جعفری با کد 971324 و عنوان" تهیه نانوذرات PLGA مغناطیسی حاوی اپی روبیسین و ارزیابی برون تن آن" به راهنمایی آقای دکتر حسین کمالی و آقای دکتر جعفر مسافر و استاد مشاور آقای دکتر محسن تفقدی و خانم دکتر الهام خداوردی و دستیار مشاور خانم دکتر کوهجانی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم زهرا خواجویان با کد 980591 و عنوان" طراحی و ساخت آپتاسنسور برای تشخیص توبرامایسین بر مبنای روش فلورسانس با استفاده از پریلن تتراکربوکسلیک اسید دی ایمید به عنوان فلوروفور" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس و آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان و استاد مشاور خانم دکتر معصومه اسمعیل پور به تصویب رسید.

13- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970180 و عنوان" طراحی یک آپتاسنسور رنگ سنجی جهت تشخیص آنتی بیوتیک کانامایسین با استفاده از نانوذرات نقره " مورد تایید قرار گرفت.

14- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951626 و عنوان" بررسی اثرات حفاظتی آلفا منگوستین در هایپرآلژزیا، آلودینیا و التهاب ناشی از انسداد عصب سیاتیک در رت " مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 951719 و عنوان" طراحی، سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکون" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر امید رجبی با کد 900154 و عنوان" ارزیابی اثرات مهاری عصاره آبی و الکلی زعفران و مواد موثره آن (کروسین و سافرانال) برآنزیم منوآمین اکسیداز سرم گاو " مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر امید رجبی با کد 84427 و عنوان" استخراج، خالص سازی و شناسایی خواص پلی ایزو پرن با سیس بالا از شیرابه درخت انجیر " مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر امید رجبی با کد 920359 و عنوان" پیش بینی نسبت بهینه ای از PEG های با اوزان مولکولی مختلف، در تهیه پراکندگی جامد ایندومتاسین جهت دستیابی به حداکثر سرعت انحلال با انجام محاسبات نرم " مورد تایید قرار گرفت.