صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 98

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار98

جلسه446 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر مصفا و خانم دکتر خداوردی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ3/2/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر اضافه شدن نام آقای دکتر حسین کمالی به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه خانم شهیدی موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر زهرا سلماسی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر محبوبه ابراهیمیان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه آقایان سینا طالبی و علیرضا آذرمهر موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر جوادی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر اکرم طالقانی در پایان نامه خانم محدثه ملایی امام زاده موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم شریف زاده از " بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Fetuin-Aبا میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به " بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Apolipoprotein A IV با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" موافقت گردید.

5- با درخواست خانم دکتر سپیده الیاسی مبنی بر تغییر عنوان طرح961945 از " بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs 2277438 ژن RANKL و rs7895833 ژن SIRTUIN1با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به " بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن RANKL , Apolipoprotein A IV با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" موافقت گردید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971857 و عنوان " مهندسی ژنتیک سلول­های بنیادی مزانشیمی با هدف تولید یک رده­ی سلولی بنیادی مزانشیمی نامیرای بیان کننده­ی سیتوزین­دآمیناز و اینترلوکین-18 و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل حیوانی گلیوما " با بودجه

7- طرح پژوهشی آقای دکتر جمال شمس آرا با کد 971801 و عنوان " بررسی قابلیت روشهای یادگیری ماشینی در کشف مهارکننده های MMP-2" با بودجه000/000/231 ریال به تصویب رسید.

8-طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971657 و عنوان " سنتز و ارزيابي برون و درون تني داربست  هیبریدی بر پایه گرافن اکساید بارگيري شده با نانوذرات دندریتیکی سیلیکای حاملbone-forming peptide (BFP)-3 و هدفمند شده با RGD جهت بهبود تمایز سلولهاي بنيادي مزانشيمال به استخوان" با بودجه 000/600/436 ریال به تصویب رسید.

9-طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971598 و عنوان " بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن های مرتبط با نارسایی قلبی در اثر تجویز ترکیبات گیاهی در نارسایی قلبی مزمن القا شده با ایزوپرترنول در موش های صحرایی " با بودجه 000/090/207/1 ریال به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 971808 و عنوان " سنتز سلیکاهای مزوپور دارای گیت هوشمند وابسته به ATP  جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی " با بودجه 000/240/321 ریال به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی خانم دکتر زهرا سلماسی با کد 971324 و عنوان " تهیه فرمولاسیون  نانویی بر پایه پلیمر پلی لاکتیک پلی گلایکولیک اسید (PLGA) و بارگیری شده با داوری دوکسوروبیسین (Doxorubicin) و نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن (SPION) به عنوان يك سامانه نانويي نمونه با قابلیت همزمان درمان و تشخیص انواع سرطان ها با استفاده از تكنيك تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)"  با بودجه 000/000/400 ریال به تصویب رسید.

12-  طرح پژوهشی خانم دکتر الهام خداوردی با کد 970051 و عنوان " تهیه فرمولاسیون قرص اپیوم و مطالعات پایداری آن" با بودجه 000/200/151 ریال به تصویب رسید.

13-طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 970004 و عنوان " تهیه كوركومين و بررسي تاثير حلال در سرعت انحلال liquisolid compact" با بودجه 000/150/68 ریال به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 971674 و عنوان " کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه "آب" و "دی اکسید کربن فوق بحرانی" به عنوان دو ضد حلال" به تصویب رسید.

15- طرح پژوهشی آقای دکتر مهدی ورمقانی با کد 971496 و عنوان " مطالعه اثربخشی و هزینه اثربخشی داروی lisdexamphetamine در مقایسه با methylphenidate extended release در درمان بیماران مبتلا به attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)" به تصویب رسید.

16- طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی با کد 971627 و عنوان " فرمولاسیون و بررسی پایداری فیزیکوشیمیایی قرص جوشان، قرص مکیدنی، شربت و کپسول تهیه شده از عصاره هیدروالکلی میوه گیاه آقطی" به تصویب رسید.

17- طرح پژوهشی آقای دکتر سید احمد امامی با کد 971056 و عنوان " فرمولاسیون و بررسی پایداری فیزیکوشیمیایی کپسول تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه زرشک " به تصویب رسید.

18- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 971687 و عنوان " تاثیر مونت موریلونیت بر پارامترهای بیوشیمیایی سرمی  در آسیب  کلیوی حاد در رت " به تصویب رسید.

19- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 970096 و عنوان " بررسي ميزان كارايي مونت موريلونيت به تنهايي و در تركيب با زغال فعال در آلودگي زدايي ناشي از مسموميت حاد استامينوفن در زمانهاي مختلف تجويز در رت" به تصویب رسید.

20- پایان نامه آقای سید علی حسینی آزاد با کد 971687 و عنوان" تاثیر مونت موریلونیت بر پارامترهای بیوشیمیایی سرمی در آسیب کلیوی حاد در رت" به راهنمایی آقای دکتر علی روحبخش و خانم دکتر لیلا اعتماد و استاد مشاور آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 950895 و عنوان"بررسی تاثیر آمیفوستین و متابولیت فعال آن WR-1065 در سمیت کبدی استامینوفن در رت" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970395 و عنوان"طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی مس با استفاده از آپتامرAS1411" مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970402 و عنوان"طراحی یک آپتاسنسور جهت شناسایی PDGF-BB با استفاده از آپتامر، رشته مکمل بریده شده و بید مغناطیسی" مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح آقای دکتر ابوالقاسم دانش با کد 961162 و عنوان" بهینه سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه‌های اکتینومیست هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران (M77) با کمک روش SED" مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح خانم دکتر فضلی بزاز با کد 950886 و عنوان" بررسی اثرات لیپوزوم های حاوی ریفامپین و ان استیل سیستئین علیه بیوفیلم حاصل از گونه های استافیلوکوکوس" مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه447 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر مصفا و خانم دکتر خداوردی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ11/2/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر حسین حسین زاده مبنی بر حذف تست کیت TGF B از پایان نامه خانم زهرا آگنج با توجه به افزایش قیمت دلار و انجام تست سه اینترلوکین دیگر، موافقت گردید.

2- پایان نامه آقای حجت حسینی با کد 960672 و عنوان" فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه ریسپریدون: ارزیابی برون تن، پیش درون تن" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی و اساتید مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی و خانم دکتر سیده نسا رضاییان به تصویب رسید.

3- پایان نامه خانم نسرین خارقانی مقدم با کد 971079 و عنوان" تهیه فرمولاسیون آهسته رهش بوپرونورفین هیدروکلراید بر مبنای کریستال مایع با استفاده از فسفاتیدیل کولین و گلیسرول مونواولئات، دی اولئات و تری اولئات: مطالعه آزادسازی برون تن و پیش درون تن" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم آذین امیرشیبانی با کد 970090 و عنوان" فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی درون تن، پیش درون تن" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر الهام خداوردی و استاد مشاور آقای دکتر محمودرضا جعفری و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم زهرا حقگو با کد 961941 و عنوان" طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری هدفمند جهت انتقال همزمان کورکومین و میتوکسانترون برای حذف موثر سلولهای سرطان سینه" به راهنمایی خانم دکتر زهرا سلماسی، خانم دکتر مریم هاشمی و آقای دکتر خلیل آبنوس و استاد مشاور خانم دکتر رضوان یزدیان به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 961020 و عنوان" بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن فتوئین-A و کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری هاى عروق کرونر " مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 950858 و عنوان" بررسی تاثیر کروسین بر بیماری گلوکوم زاویه باز به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما" مورد تایید قرار گرفت.جلسه448 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ22/2/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.(خانم دکتر خداوردی و خانم دکتر مصفا در جلسه حضور نداشتند)

1- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975045 و عنوان " بررسي اثرات محافظتي کروستين عليه سميت عصبي و اتوفاژي القا شده به روش EAE) Experimental autoimmune encephalomyelitis) در موش" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975020 و عنوان " بررسي اثر حفاظت کنندگي آلفا-منگوستين، مورين و کروستين بر سميت سلولي فلزات سنگين کادميوم و آرسنيک " به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 975049 و عنوان " تهيه و ارزيابي قرص هاي dispersible کورکومين با استفاده از سيستم هاي پراکنده جامد آن " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 975064 و عنوان " بررسي اثر کلاولانيک اسيد به تنهايي و همراه با کروسين بر تغييرات استرياتومي نوروترنسميترهاي دوپامين، گابا و گلوتامات و بيان گيرنده هايD2 به دنبال القا ديسکينزي تاخيري ناشي از مصرف تحت حاد هالوپريدول در رت " به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975084 و عنوان " بررسي اثر مینوسایکلین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 971777 و عنوان " تهیه و بررسی خصوصیات و فراهمی زیستی خوراکی نانوذرات لیپید-پلیمری خوراکی تیموکینون بر پایه PLGA و کیتوزان به منظور بهبود اثرات ضد سرطانی و سمیت دوکسوروبیسین در مدل حیوانی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 975050 و عنوان " بررسي پاسخ ايمني و اثر محافظتي شش كانديد واكسن ضد سل در برابر مايكوباكتريوم توبركلوزيس ( به صورت challenge) در  مدل حیوانی" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر علی ثاقبی با کد 971364 و عنوان " بررسی اثر رژیم کتوژنیک در درمان بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در فاز حاد حمله مانيا " به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 980047 و عنوان " بررسی ترندهای دارویی و عوارض آن با تمرکز بر دارو های قلبی عروقی در شهر مشهد (مطالعه مشهد، MASHAD Study)" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985001 و عنوان " بررسي اثر سيتاگليپتين در سمّيت عصبي ناشي از آكريل آميد در رت" به تصویب رسید.

11-طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975074 و عنوان " تاثیر اسید کلروژنیک  بر روی اختلالات متابولیکی ایجاد شده با الانزاپین در رت" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 971904 و عنوان " بررسی اثربخشی فرآورده موضعی(ژل/کرم) تهیه شده از عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه بابا آدم درمقایسه با فرمولاسیون موضعی مشابه ترتینونئین در درمان آکنه ولگاریس خفیف-متوسط" به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 975095 و عنوان " بررسي اثر دوزهاي مختلف مونت موريلونيت به تنهايي و در تركيب با زغال فعال بر سميت حاد ناشي از ديگوكسين در رت" به تصویب رسید.

14- طرح پژوهشی خانم دکتر سپیده الیاسی با کد 971931 و عنوان " بررسی اثربخشی کپسول حاوی گزنه، دارچین، شنبلیله،  استویا، آکونیت بین (ویابت) بعنوان درمان کمکی در درمان دیابت تایپ 2: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی شده با دارونما " به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 941494 و عنوان"سنتز وبررسی فعالیت آنتی کولین استراز سری جدیدی از مشتقات کینولینی برای درمان آلزایمر" مورد تایید قرار گرفت.جلسه449 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر مصفا، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ29/2/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.(خانم دکتر قدسی و آقای دکتر بدیعی در جلسه حضور نداشتند)

1- نامه آقای دکتر تفقدی در مورد عدم کفایت گرنت اعضای محترم هیات علمی مطرح و نظر جمع بندی شورا بدین شرح اعلام میگردد:

  • مشکل هزینه ها فقط مربوط به گروه ژنتیک نمی باشد و مربوط به همه گروه ها است
  • از هزینه دانشجویان شهریه پرداز کمک گرفته شود.8 واحد پایان نامه دارند که هزینه های آن بهتر است به معاونت پژوهشی منتقل شود.
  • بر خلاف دانشجویان تحصیلات تکمیلی شهریه پرداز که هزینه پایان نامه سنگینی دارند تعداد دانشجویان شهریه پرداز undergraduted که هزینه پایان نامه کمتری دارند افزایش یابد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 975008 و عنوان " بررسي اثر القا کنندگي آپوپتوز ترکيب جديد کينوليني (ST41) در رده  سلولي سرطان ريه (A549  )" با بودجه 000/950/320 ریال به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با کد 975046 و عنوان " ارزيابي سطح استرس اکسيداتيو در افراد مبتلا به هايپرکلسترولمي خانوادگي" با بودجه 000/110/424 ریال به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985005 و عنوان " بررسي اثر مينوسيکلين در سمّيت سلولي ناشي از فلزات سنگين کادميم و آرسنيک در سلولهاي PC12" با بودجه 000/800/136 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 975081 و عنوان " تهيه، تعيين خصوصيات فيزيكوشيميايي و بررسي اثرات تولروژنيك نانوليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن(mBSA) وآتورواستاتين كلسيم بر روي مدل موشي آرتريت روماتوئيد" که پایان نامه تخصصی خانم فائزه دنگ کوب می باشد به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 975102 و عنوان " بررسي اثر زآگزانتين در سمّيت عصبي ناشي از آكريل آميد در رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 971622 و عنوان " جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت گیاهان اندمیک جنس Ferula و خالص سازی، تعیین ساختمان و ارزیابی اثرات آنتی بیوتیکی متابولیت های ثانویه‌ی آن‌ها" که پایان نامه تخصصی آقای علیرضا توکلی می باشد به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 975002 و عنوان " فرمولاسيون و بررسي اثر مرطوب كنندگي لوسيون آمونيوم لاكتات 12 % در درمان خشكي پوست بيماران اورميك" به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر بیژن ملائکه با کد 971796 و عنوان " تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ذرات آهسته رهش PLGA حاوی دگزامتازون و بواسیزومب به منظور دارورسانی در چشم در مدل حیوانی خرگوش" که پایان نامه تخصصی آقای عرب سلمانی می باشد به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا صابری با کد 975065 و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي اثرات مهار کنندگي پروتئوزوم مشتقات پپتيد-بورونيک اسيد" که پایان نامه تخصصی آقای ابوتراب زاده می باشد به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم ریحانه احمدیان با کد 975020 و عنوان" بررسی اثرات حفاظت کنندگی آلفا-منگوستین بر سمیت سلولی فلزات سنگین کادمیوم و آرسنیک" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و آقای دکتر محمودرضا حیدری به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای امیرمحمد تاجیک با کد 971496 و عنوان" مطالعه اثربخشی و هزینه اثربخشی داروی lisdexamphetamine در مقایسه با methylphenidate extended release در درمان بیماران مبتلا به attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) " به راهنمایی آقای دکتر مهدی ورمقانی، آقای دکتر امید رجبی و خانم دکتر سپیده الیاسی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم سیده ملیکا جلالی با کد 960278 و عنوان" بررسی اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک باکتری سودوموناس آئروژینوزا" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و استاد مشاور اقای دکتر وحید سهیلی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم هانیه پیران عقل با کد 960278 و عنوان" بررسی اثر ضدباکتریایی باکتریوفاژ فاضلاب بیمارستانی در تجویز سیستمیک و موضعی به موش های آلوده به عفونتهای پوستی مقاوم به آنتی بیوتیک باکتری استافیلوکوکوس اورئوس" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر شیوا گل محمدزاده و خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و استاد مشاور اقای دکتر وحید سهیلی به تصویب رسید.

15- پایان نامه آقای حسین سعادتی با کد 961330 و عنوان" میکروانکپسولاسیون DHA,EPA درون هیدروژل های کازئین و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فرآورده به منظور وارد نمودن در شیر خشک نوزادان" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا صابری و آقای دکتر بهمن خامنه باقری و دستیار مشاور خانم دکتر مریم جهانی به تصویب رسید.

16- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 960166 و عنوان" استفاده از يک آپتاسنسور رنگ سنجي براي تشخيص دقيق کوکائين بر اساس تشکيل ساختمان سه وجهي قابل اتصال بر روي سطح نانو ذرات طلا " مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد رمضانی با کد 931470 و عنوان" تهیه نانوکریرهای اگزوزومی حاوی آنتی ژن به عنوان یک راهکار جهت درمان تومور " مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 961407 و عنوان" تهیه و ارزیابی فرآورده موضعی گیاهی ضد چروک " مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 951831 و عنوان" اثرات محافظتی دارچین (Cinnamomum  zeylanicum )  و اسانس آن و سینام آلدهید بر آپپتوز و تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC-12" مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه450 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر خداوردی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر مصفا، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ12/3/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر تغیر مواد غیرمصرفی طرح 941494 موافقت گردید.

2- مقرر گردید از تاریخ 15 اسفند تا پایان سال درخواست دفاع پذیرفته نشود.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 971923 و عنوان " تهيه و بررسي خصوصيات بيد هاي کیتوزان و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت-کلاژن حاوي وانکومایسین " به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی خانم دکتر راضیه قدسی با کد 975073 و عنوان " طراحي، سنتز و بررسي بيواوژيکي مشتقات جديد بنزآميدي به عنوان مهارکنندگان آنزيم هيستون داستيلاز و ترکيبات ضد سرطان" که پایان نامه تخصصی خانم مهدا سادات نصرالله زاده می باشد به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 975066 و عنوان " ايجاد يک آپتاسنسور الکتروشيمي جهت شناسايي آفلاتوکسين B1 و يک آپتاسنسور فلورسانس جهت شناسايي آفلاتوکسين M1" که پایان نامه تخصصی خانم الهام سمعیان می باشد به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 975100 و عنوان " بررسي اثر  نالوکسان خوراکي بر يبوست در بيماران تحت درمان  مداوم با  متادون " به تصویب رسید.

7-طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 975079 و عنوان " تهيه داربست هاي هيبريدي بيوميمتيک بارگذاري شده حاوي پروتئين نانوسفر TGF-B1 جهت افزايش تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيال به غضروف" که پایان نامه تخصصی خانم آرزو صابری می باشد به تصویب رسید.

8-طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 975080 و عنوان " تهيه و تعيين خصوصيات فيزيکوشيميايي سامانه هاي دارورساني بيني به مغز  و ارزيابي کارايي درون تن و برون تن آن ها – انسولين به عنوان داروي مدل" که پایان نامه تخصصی خانم مریم کوه جانی می باشد به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 975072 و عنوان " انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول هاي سرطاني با استفاده از سنتز کتابخانه دي بلاک پليمرهاي PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411" که پایان نامه تخصصی خانم رزیتا فیض پور می باشد به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی آقای دکتر بهمن خامنه باقری با کد 975078 و عنوان " ارزيابي پايداري و اثرات ضد باکتريايي مشتقات جديد Iseganan " که پایان نامه تخصصی خانم نرجس حسینی گوکی می باشد به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم فاطمه حیدریان با کد 975095 و عنوان" بررسی دوزهای متعدد مونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال بر سمیت حاد ناشی از دیگوکسین در رت" به راهنمایی خانم دکتر لیلا اعتماد، آقای دکتر علی روحبخش و آقای دکتر محمد مشیری به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم فرخنده اخوان با کد 975004 و عنوان" تهیه liquisolid compact کورکومین و بررسی تاثیر کمک حلال" به راهنمایی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی و دستیار مشاور آقای دکتر صالح رخشانی به تصویب رسید.

13-پایان نامه خانم پریسا دلقندی با کد 975049 و عنوان" تهیه و ارزیابی قرص های dispersible کورکومین با استفاده از سیستم های پراکنده جامد آن" به راهنمایی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم فاطمه خوشدست با عنوان" بررسی میزان لود ویروس EBV در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تحت درمان با داروی ریتوکسی مب" به راهنمایی خانم دکتر کلالی نیا به شرط ارائه نامه تاییدیه کار در دانشگاه خارج از کشور در هنگام دفاع، به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 960621 و عنوان" فرمولاسیون و استانداردسازی یک فراورده خوراکی از عصاره میوه نسترن در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی فاکتورهای مختلف کنترل کیفیت آن" مورد تایید قرار گرفت.

 


 

جلسه451 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر مصفا، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ26/3/98 در دانشکده داروسازی برگزار شد.( خانم دکتر فضلی، خانم دکتر خداوردی، آقای دکتر بدیعی در جلسه حضور نداشتند)

1- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر تغیر عنوان طرح951435 از " بررسي تاثير فروتينين بر بقاي سلولهاي سرطان معده حساس و مقاوم به دانوروبيسين و بيان مارکرهاي فرآيند انتقال اپيتليالي به مزانشيمي در اين سلولها" به " بررسي تاثير فنوفرین بر بقاي سلولهاي سرطان معده حساس و مقاوم به دانوروبيسين و بيان مارکرهاي فرآيند انتقال اپيتليالي به مزانشيمي در اين سلولها" موافقت گردید.

2- درخواست خانم دکتر کلالی نیا مبنی بر انصراف از راهنمایی پایان نامه آقای رسول توکلی مطرح و مقرر شد نامه اخطار یک ماهه به دانشجو داده شود.

3-با درخواست خانم دکتر کلالی نیا مبنی بر اضافه نمودن خانم دکتر مریم هاشمی به عنوان استاد راهنمای دوم در پایان نامه سرکار خانم شادی حیدری موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر کلالی نیا مبنی بر اضافه نمودن نام سرکار خانم دکتر مریم هاشمی بعنوان استاد مشاور در پایان نامه سرکار خانم شهربانو رهنما موافقت گردید.

5- با درخواست آقای دکتر فرزین هادیزاده مبنی بر افزایش هزینه دو طرح تحقیقاتی خانم دکتر راضیه قدسی که مصوب مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی شده است، موافقت گردید.

- طرح960814: افزایش بودجه به مبلغ58500000 ریال

- طرح 960813: افزایش بودجه به مبلغ000/600/270ریال

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985010 و عنوان " بررسي تاثير  تلميسارتان در سميت  عصبي ايجاد شده با آکريل آميد " با بودجه 000/300/250 ریال به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر لیلا اعتماد با کد 985011 و عنوان " بررسي اثر سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) بر آسيب مغزي ايجاد شده توسط  پاراکوات در موش سفيد کوچک" با بودجه 000/300/239 ریال به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 985006 و عنوان " بررسي تاثيرآميفوستين بر سميت سلولي فلزات سنگين کادميوم و آرسنيک " با بودجه 000/300/333 ریال به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی خانوم دکتر مونا علی بلندی با کد 970636 و عنوان " سنتز دی بلاک آمفی فیل درمانی بوسیله واکنش پلیمریزاسیون رافت جهت حمل هدفمند سیستم پپتوزومی  پرودراگ SN38 به سرطان کولون " با بودجه 000/800/293 ریال به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانوم دکتر مونا علی بلندی با کد 970638 و عنوان " سنتز سیلیکاهای دندریکی پوشش داده شده بادکستران جهت حمل هدفمند دوکسوروبیسین به سلولهای CD133+ سلولهای سرطان کولون"با بودجه 000/300/161 ریال به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 971849 و عنوان " بررسی رابطه سطح سرمی اندوگلین با corrected TIMI frame count در بیماران مبتلا به جریان آهسته­ی عروق اپیکاردیال کرونر" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی خانم دکتر شیوا گل محمدزاده کد 975089 و عنوان " تهيه و بررسي خصوصيات فرمولاسيون موضعي تهيه شده از عصاره هيدروالکلي ريشه گياه بابا آدم جهت درمان آکنه ولگاريس" به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم مهسا میبودی با کد 961020 و عنوان" بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن osteoprotegerin با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور، خانم دکتر سپیده الیاسی و آقای دکتر خلیل آبنوس به تصویب رسید.