صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 97

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 97

1-

جلسه440 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر مصفا و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر عباسپور، دکتر بدیعی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ9/10/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( خانم دکتر خداوردی در جلسه حضور نداشتند).

1- درخواست آقای دکتر حسین زاده مبنی بر تغییر روش کار پایان نامه خانم حوریه طوسیان شاندیز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2- درخواست خانم بختیاری مبنی بر گذراندن مجدد درس پایان نامه برای خانم سمانه بیات مطرح و مقرر شد پایان نامه به شرطی که مازاد 26 واحد برای فوق لیسانس داروسازی پایان نامه گرفته باشد، مورد قبول واقع گردد.

3- درخواست خانم دکتر هاشمی مبنی بر اضافه شدن نام خانم دکتر محبوبه ابراهیمیان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه های خانم فاطمه محولاتی و فائزه عباسپور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 970951 و عنوان " تهیه داربست های پلی کاپرولاکتون، دی بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول و تری بلاک  پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول- پلی کاپرولاکتون حاوی دگزامتازون با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی" با بودجه000/000/118 ریال به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 971012 و عنوان " فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه ریسپریدون: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تن "با بودجه 000/300/238 ریال به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر معصومه سرباز با کد 971108 و عنوان " بررسی دانش و نگرش والدین نسبت به تجویز آنتی بیوتیک برای کودکان در کلینیک های سرپایی بیمارستانهای تخصصی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد -۱۳۹۷ " به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 971123 و عنوان " یک سیستم هدفمند جهت درمان سرطان پستان با استفاده از ترکیبی از توالی های آپتامر،anti-miR  و پپتید HE و داروی دوکسوروبیسین" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر ناصر وحدتی با کد 971223 و عنوان " بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم ندا شریف  با کد 971168 و عنوان" اثر آتورواستاتین در سمیت قلبی ناشی از آکریل آمید در رت" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و استاد مشاور آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر محبوبه قاسم زاده به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم مهسا آیتی فرد  با کد 971168 و عنوان" اثر آتورواستاتین در سمیت کلیوی ناشی از آکریل آمید در رت" به راهنمایی خانم دکتر صغری مهری و خانم دکتر محبوبه قاسم زاده و استاد مشاور آقای دکتر حسین زاده به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم مونا دانشوری  با کد 971108 و عنوان" بررسی دانش و نگرش والدین در استفاده از آنتی بیوتیک برای کودکان در بیمارستانهای تخصصی اطفال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1397" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و خانم دکتر معصومه سرباز و اساتید مشاور آقای دکتر خلیل کیمیافر و اقای دکتر پرویز معروضی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم بهاره سماکار با کد (مقاله مروری) و عنوان" بررسی اثرات گیاه گزنه(Urtica dioica) بر سندرم متابولیک" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده و خانم دکتر صغری مهری به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای سیدحسن محمودی هاشمی با کد 970951 و عنوان" سنتزPCL-PEG-PCL,PCL-PEG-PCL به عنوان پایه برای ساخت داربست های حاوی دارو" به راهنمایی خانم دکتر الهام خداوردی و اقای دکتر فرزین هادیزاده و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

14- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 941280 و عنوان" بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرآیند تولید فرآورده های غذایی نوزاد موجود در ایران: برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطر" مورد تایید قرار گرفت.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر بهجت جوادی با کد 941171 و عنوان" بررسی اثرات محافظت سلولی و ژنی عصاره های مختلف فراورده برگرفته از طب سنتی "قرص افسنتین" علیه آسیب اکسیداتیو در سلولهای HepG2" مورد تایید قرار گرفت.

16-گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 950513 و عنوان" بررسی تاثیرآلفا منگوستین بر پیری سلولهای اندوتلیال القا شده توسط هایپرگلیسمی" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 941387 و عنوان" استخراج و آنالیز لینکومایسین در شیرهای بسته بندی شده در خراسان با استفاده از پلیمرقالب گیری شده آن" مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 930933 و عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضد توموری نانو لیپوزوم های حاوی گالبانیک اسید هدفمند شده با پپتید RGD " مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی با کد 950959 و عنوان" سنتز نانو­ذرات مغناطیسی اکسید­آهن پوشش داده شده با اوراپتن و بررسی سمیت سلولی آن­ها روی رده­های سلولی سرطانی پروستات (PC3، LNCaP و DU145) " مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 950096 و عنوان" بهینه سازی روش استخراج جهت ارزیابی باقی مانده هورمون های استروژنی و آندروژنی در شیر خشک های موجود در بازار ایران با استفاده از دستگاه LC_MS " مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد امامی با کد 960329 و عنوان" غربالگري عصاره متانولي گياهان نادر استان خراسان رضوي از لحاظ اثر سيتوتوکسيک بر روي رده هاي سلوليPC3 , MCF-7 ,CHO,B16F10 " مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 940950 و عنوان" بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان  و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان " مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح تحقیقاتی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 951200 و عنوان" ارزیابی اثرات سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) در برابرآسیب ریوی  ایجاد شده توسط  پاراکوات در موش سفید کوچک " مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 900779 و عنوان" تهیه و بررسی خصوصیات میکرو پارتیکل های کیتوسان حاوی تئوفیلین به عنوان یک سامانه نوین دارورسانی " مورد تایید قرار گرفت.

 جلسه441 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر مصفا و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر اصیلی، دکتر عباسپور، دکتر بدیعی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ23/10/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( خانم دکتر خداوردی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر ملائکه مبنی بر دفاع پیش از موعد خانم سحر شیخ موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر قدسی مبنی بر حذف نام آقای دکتر جواد بهروان به عنوان استاد راهنما از پایان نامه آقای مقصودجان رستم زاده موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر طاهرزاده مبنی بر تغییر روش اجرای پایان نامه خانم سحر کوهستانیان موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر سیداحمد امامی مبنی بر کاهش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 960078 از 000/000/180 ریال به 000/000/177 ریال موافقت گردید.

5- آیین نامه پایان نامه های محصول محور اطلاع رسانی گردید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 971158 و عنوان " انتقال هدفمند اپی روبیسین با استفاده از آپتامر و آنتی میر 10b به سلول های سرطان پستان و بررسی درون تنی "به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر خلیل آبنوس با کد 970979 و عنوان " انتقال هدفمند دوکسروبیسین و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده پلیمرهای PβAE و Hyaluronic acid‌ و آپتامر AS1411" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 971781 و عنوان " بررسی اثر ملاتونین در سمیت مغزی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوری" به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای مهدی کاملی  با کد 951719 و عنوان" بررسی اثر سایتوتوکسیک و مهارکنندگی توبولین مشتقات جدید ایمیدازول-چالکون" به راهنمایی خانم دکتر راضیه قدسی و خانم فاطمه مصفا و دستیار مشاور خانم دکتر سلیمه میرزایی به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای سینا طالبی  با کد 951556 و عنوان" انتقال هدفمند گالبانیک اسید به عنوان داروی ضد سرطان به سلولهای توموری توسط سلولهای بنیادی مشتق شده از مغر استخوان مهندسی شده با نانوذرات PLGA حاوی دارو" به راهنمایی خانم دکتر زهرا سلماسی و خانم دکتر مریم هاشمی و استاد مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و دستیار مشاور آقای دکتر محمدامین عظیمی فر به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای علیرضا آذرمهر  با کد 951556 و عنوان" مهندسی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی برای انتقال هدفمند نانوذرات PLGA حاوی گالبانیک اسید به سلولهای توموری" به راهنمایی خانم دکتر زهرا سلماسی و خانم دکتر مریم هاشمی و استاد مشاور آقای دکتر محمد رمضانی و دستیار مشاور آقای دکتر محمدامین عظیمی فر به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم ملیکا ناجی ریحانی گرمرودی  با کد 971223 و عنوان" بررسی اثرات بنتونیت و گل سرشور در مسمومیت حاد ناشی از لیتیم کربنات در رت" به راهنمایی آقای دکتر ناصر وحدتی و آقای دکتر حسن رخشنده و استاد مشاور خانم دکتر لیلا اعتماد به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای احسان ضمیری  با کد 971781 و عنوان" بررسی اثر ملاتونین در سمیت مغزی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و خانم دکتر صغری مهری و دستیار مشاور خانم دکتر سمیرا برنگی به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای پیام عزت رحیمی  با کد 970299 و عنوان" بررسی الگوی مصرف داروی کلیستین در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد" به راهنمایی آقای دکتر حمیدرضا نادری و خانم دکتر سپیده الیاسی و استاد مشاور آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر غلامرضا کریمی با کد 961873 و عنوان" مقایسه اثرمونت موریلونیت به تنهایی و در ترکیب با زغال فعال در مسمومیت حاد ناشی از آهن و استامینوفن در رت " مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 940888 و عنوان" بررسی اثر حفاظتی آتورواستاتین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنی " مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970270 و عنوان" ايجاد يک آپتاسنسور الکتروشيمي جهت شناسايي کارسينوامبريونيک آنتي ژن و يک فلورسانس آپتاسنسور جهت شناسايي کوکائين " مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 970271 و عنوان" ایجاد دو آپتاسنسور چشمی جهت شناسایی زیرالنون و مالاتیون" مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح تحقیقاتی آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951612 و عنوان" بررسي اثر عصاره هیدروالکلی دانه خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پیری القا شده با دی گالاکتوز در بافت تستیس رت " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه442 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر خداوردی و آقایان دکتر صابری، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی، دکتر بدیعی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ21/11/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( خانم دکتر مصفا و آقای دکتر اصیلی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر مهرداد ایرانشاهی مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 951744 به مبلغ000/000/320 ریال موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر فاطمه مصفا مبنی بر اختصاص کل باقیمانده گرنت سال97 ایشان به مبلغ000/472/197 ریال به عنوان متمم بودجه طرح960877 موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر همکاری در طرح ارسالی از دانشگاه شهید بهشتی موافقت گردید.

4- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه نمودن نام خانم دکتر رضاییان به عنوان دستیار مشاور در پایان نامه آقای کاکاوند و آقای نظامی موافقت گردید.

5- نامه آقای دکتر اسلامی در خصوص تشکیل کمیته های پژوهش های سلامت و تحقیقات ستادی مطرح و مقرر گردید به مدیران گروه های آموزشی اطلاع رسانی شود.

6- با درخواست خانم دکتر جوادی مبنی بر تغییر سمت آقای دکتر عباسپور از استاد راهنما به استاد مشاور و تغییر سمت اقای دکتر حامدی از استاد مشاور به راهنما در پایان نامه آقای حسین آرمان اصل با عنوان" بررسی تاثیر مصرف موضعی پماد روغن زیتون در ناحیه شکم در درمان یبوست کودکان 1 تا 4 ساله: یک کارآزمایی بالینی  دوسویه ناآگاه" موافقت  گردید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر مریم هاشمی با کد 971079 و عنوان " تهيه و ارزيابي نانوژل کیتوزان حاوي عصاره گیاه تاجریزی ((Solanum nigrum جهت استفاده در پانسمان زخم" با بودجه 000/500/146 ریال به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر هدی علوی زاده با کد 971188 و عنوان " تهیه و ارزیابی نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین متشکل از توئین 80  جهت دارورسانی به بافت مغز" با بودجه000/810/386 ریال به تصویب رسید.

9- طرح پژوهشی آقای دکتر امیرحسین صاحبکار با کد 971266 و عنوان " بررسی پاسخ ایمنی واکسن لیپوزومالPCSK9 در  میمون رزوس" به تصویب رسید.

10- طرح پژوهشی خانم دکتر معصومه سرباز با کد 971137 و عنوان " بررسی رفتار اطلاع یابی بیماران قلبی در کسب اطلاعات دارویی در بيمارستان هاي امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد ۹۸-139۷" به تصویب رسید.

11- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971760 و عنوان " سنتز و تعیین خصوصیات نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولی   PC3   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دانوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" به تصویب رسید.

12- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971785 و عنوان " سنتز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولی   MCF7   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" به تصویب رسید.

13- طرح پژوهشی آقای دکتر امید رجبی با کد 970497 و عنوان " تهیه و ارزیابی شربت گلوکوز برای آزمایش تحمل گلوکز " به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای سیدامیر سبحان حسینی خواه  با کد 940536 و عنوان" بررسی اثر محافظت نورونی و آنتی ژنوتوکسیسیته شیره میوه گیاه بلاذر(عسل بلاذر)(semecarpus anacardium Linn.) علیه اسیب اکسیداتیو حاصل از آب اکسیژنه در سلولهای PC12 " به راهنمایی خانم دکتر بهجت جوادی و خانم دکتر فاطمه سلطانی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم سارا باقری  با کد(مقاله مروری) و عنوان" اثر محافظ کبدی کوئرستین در مقابل سموم طبیعی و شیمیایی" به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کریمی و دستیار مشاور آقای دکتر جمشید تابش پور به تصویب رسید.

16- پایان نامه خانم فریما کاویانی  با کد 961603 و عنوان" بررسی اثر تیموکینون در اختلالات متابولیک ایجاد شده ناشی از مصرف الانزاپین در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و خانم دکتر مریم رامش راد به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای احسان سهرابی با کد 961701 و عنوان" بهینه سازی تولید ماده فعال ضدمیکروبی تولید شده توسط یکی از گونه های باسیلوسی تولیدکننده آندوسپور هالوفیل جداشده از مناطق شور ایران (WT6) با کمک روش پاسخ سطح" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم دانش به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم فرشته صنوبری با کد 971760 و عنوان" سنتز و بررسی خصوصیات نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولی   PC3   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دانوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر خلیل آبنوس و دستیار مشاور اقای دکتر آرش محمدی نژاد به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم سارا همراه با کد 971785 و عنوان" سنتز و مشخصه یابی نقاط کوانتومی کربنی از گیاه فلفل دلمه ای و کاربرد آن برای  شناسایی رده سلولی   MCF7   و  اندازه گیری غلظت داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین در محیط های آبی و سرم خون  به روش نسبت سنجی" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس و استاد مشاور آقای دکتر سیداحمد مهاجری و  دستیار مشاور اقای دکتر آرش محمدی نژاد به تصویب رسید.

20- گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 941232 و عنوان" بهينه سازي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي پالپ دندان انسان به سلول استخوان ساز به کمک ژل دگزامتازون" مورد تایید قرار گرفت.

 جلسه443 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ28/11/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد( خانم دکتر مصفا، خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر بدیعی و اقای دکتر عباسپور در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست خانم دکتر ژیلا طاهرزاده مبنی بر افزایش هزینه طرح951846 به مبلغ000/000/80 ریال موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر طیرانی مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم سحر شهیدی از "بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پالپ دندان انسان به سلول استخوان ساز به کمک ژل دگزامتازون" به "بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی پالپ دندان انسان به سلول استخوانی به کمک ایمپلنت در جا تشکیل شونده دگزامتازون" موافقت گردید.

3- با درخواست خانم دکتر الیاسی مبنی بر کاهش حجم نمونه پایان نامه خانم زینب احمدی موافقت گردید.

4- با درخواست آقای دکتر جواد اصیلی مبنی بر افزایش هزینه طرح تحقیقاتی با کد 950763 به مبلغ000/900/119 ریال از محل گرنت سال 97، موافقت گردید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه غیبی با کد 970699 و عنوان " بررسی اثر فرم نانومیسلی سیلی مارین بر سطح بیان ژن     MITF در پوست موش های C57Bl/6 مبتلا به ویتیلیگو" با بودجه 000/475/61 ریال به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر مجید درودی با کد 971019 و عنوان " تهیه، مشخصه یابی، مطالعه ساختاری و نظری نانوذرات کمپلکسهای ماکروسیکلی نیکل (II) و بررسی خواص ضدسرطانی آنها" با بودجه 000/740/159 ریال به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 971771 و عنوان " افزودن سوسپانسیون نانو  ذرات اکسید منیزیوم و دی اکساید تیتانیوم به عنوان جزئی از فرمولاسیون مایع نگهدارنده ی لنزهای تماسی نرم " به تصویب رسید.

8-طرح پژوهشی آقای دکتر محسن تفقدی با کد 971062 و عنوان " تولید نانوالیاف از پلی ساکارید سویا حاوی سوماتریپتان با روش الکتروریسی و بررسی کینتیک رهایش" به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم بهنوش بلوکی با کد 971137 و عنوان" بررسی رفتار اطلاع یابی بیماران قلبی در کسب اطلاعات دارویی در بيمارستان هاي امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد98-97" به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده، خانم دکتر معصومه سرباز و اساتید مشاور اقای دکتر خلیل کیمیافر و آقای دکتر پرویز معروضی به تصویب رسید.

10-پایان نامه خانم بهاره اسدی با کد 971771 و عنوان" افزودن سوسپانسیون نانو  ذرات اکسید منیزیوم به عنوان جزئی از فرمولاسیون مایع نگهدارنده ی لنزهای تماسی نرم" به راهنمایی آقای دکتر بهمن خامنه باقری و اساتید مشاور آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر خسرو ادیب کیا به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم شهرزاد غفوریان فر با کد 971771 و عنوان" افزودن سوسپانسیون نانو  ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان جزئی از فرمولاسیون مایع نگهدارنده ی لنزهای تماسی نرم" به راهنمایی آقای دکتر بهمن خامنه باقری و اساتید مشاور آقای دکتر سیداحمد مهاجری و خانم دکتر مهسا نارنجی به تصویب رسید.

12- پایان نامه آقای فریور قباخلو با کد 951611 و عنوان" بررسی تاثیر a-منگوستین د رسمیت عصبی ایجاد شده با آکریل آمید در رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین حسین زاده، خانم دکتر بی بی مرجان رضوی و آقای دکتر ناصر وحدتی به تصویب رسید.

13-پایان نامه آقای حمیدرضا بوجاران با کد 970672 و عنوان" ارزیابی درون تن فرمولاسیون آهسته رهش تزریقی ریسپریدون بر مبنای کریستال مایع" به راهنمایی آقای دکتر فرزین هادیزاده، آقای دکتر سیدابوالقاسم سجادی و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و دستیار مشاور آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای کامران شورگشتی با کد 960329 و عنوان" فراکسیون سازی و جداسازی مبتنی بر اثر سمیت سلولی گیاه گلوسیم الگانس و تعیین ساختار ترکیبات فعال" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی و استاد مشاور خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران و دستیار مشاور خانم دکتر مریم اکابری به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح خانم دکتر بهجت جوادی با کد 951701 و عنوان" فرمولاسیون شیاف واژینال حاوی عصاره گیاه خطمی (Althaea officinalis L.) با تکیه بر متون طب سنتی" مورد تایید قرار گرفت.

16- گزارش پایان طرح خانم دکتر مریم هاشمی با کد 951129 و عنوان" تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی ‏دوکسوروبیسین" مورد تایید قرار گرفت.

17- گزارش پایان طرح آقای دکتر علی روحبخش با کد 951589 و عنوان" ارزيابي اثر Decynium-22، مهار کننده uptake2، بر اثرات فارماکولوژيک مرفين " مورد تایید قرار گرفت.

18- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 951030 و عنوان" بررسی تاثیر آمیفوستین در سمیت ایجاد شده با آکریل آمید در رت " مورد تایید قرار گرفت.

19- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 931538 و عنوان" تهیه و تعیین خصوصیات فرمول­های نانولیپوزومی حاوی IFN.gamma  هدفمند شده با پپتید M2 و بررسی القای پلاریزاسیون ماکروفاژهای توموری ازM2 به M1 و نیز اثرات ضد توموری آن­ها به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای کارسینومای کولون (C26" مورد تایید قرار گرفت.

20- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودرضا جعفری با کد 931593 و عنوان" فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های لیپوزوم ها و نیوزوم های حاوی انسولین هدفمند شده با اسیدفولیک برای مصرف خوراکی" مورد تایید قرار گرفت.

21- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین حسین زاده با کد 941207 و عنوان" اثر ضد افسردگی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه به لیمو  بر مدل شنای اجباری و افسردگی پس از زایمان در موش" مورد تایید قرار گرفت.

22- گزارش پایان طرح خانم دکتر صغری مهری با کد 951861 و عنوان" بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوز " مورد تایید قرار گرفت.

23- گزارش پایان طرح خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 950779 و عنوان" بررسي اثر زعفران و اجزا آن کروسين، کروستين و سافرانال بر فرايند تمايز به اديپوسيت در سلول هاي بنيادي مشتق از بافت چربي انسان " مورد تایید قرار گرفت.

24- گزارش پایان طرح خانم دکتر الهام خداوردی با کد961119 و عنوان" بررسي آزادسازی برون تن داروي داکسي سايکلين هيکليت از سامانه تشکيل شونده درمحل بر پايه PLGA،PLGA-PEG  و PLGA-PEG-PLGA در حلال NMP " مورد تایید قرار گرفت.

25- گزارش پایان طرح خانم دکتر الهام خداوردی با کد 961120 و عنوان" بررسی و ارزیابی ایمپلنت تشکیل شونده در محل بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال ان-متیل-2-پیرولیدون و اثر آن بر روی آزاد سازی دارو در محیط برون تن" مورد تایید قرار گرفت.

26- گزارش پایان طرح خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 930622 و عنوان" بررسی اثر پایین آورندگی فشار خون تیموکینون، به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانت وضد التهاب ، در مدل رت فشارخونی شده به روش DOCA-salt" مورد تایید قرار گرفت.

27- گزارش پایان طرح آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور با کد 922279 و عنوان" بررسی اثر درمانی داروی جدید چند ترکیبی بر روی مدل موشی مبتلا به کولیت اولسرو" مورد تایید قرار گرفت.

28- گزارش پایان طرح آقای دکتر سعید اسلامی با کد 950853 و عنوان" تأثیر سیستمهای نظرسنجی بر میزان یادگیری دانشجویان از محتوای آموزشی ارائه شده در کلاس درس " مورد تایید قرار گرفت.

 


جلسه444 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر مصفا و خانم دکتر خداوردی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ12/12/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1-  با درخواست خانم دکتر رضوی مبنی بر تغییر روش اجرای پایان نامه خانم مریم اختیاری موافقت گردید.

2- با درخواست خانم دکتر آذر حسینی مبنی بر حذف آزمون وسترن بلات از پایان نامه خانم سحر شیخ موافقت گردید.

3- پایان نامه خانم فاطمه فاضل حسینی با کد (ترجمه و گردآوری) و عنوان" ترجمه قرابادین شاپوربن سهل" به راهنمایی آقای دکتر سیداحمد امامی به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای علی احمدی با کد 971122 و عنوان" طراحی و ساخت یک آپتاسنسور فلورسانس برای شناسایی و سنجش پاتولین" به راهنمایی آقای دکتر خلیل آبنوس، آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان و آقای دکتر نورمحمد دانش به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم عاطفه قاسمی با کد 961751 و عنوان" تهیه نانولیپوزومهای حاوی سیس پلاتین به روش Remote loading با استفاده از کلسیم استات و بررسی اثرات ضدتوموری آن ها در مطالعات برون تن و درون تن در مدل موشی C26" به راهنمایی خانم دکتر هدی علوی زاده، خانم دکتر فاطمه غیبی و آقای دکتر محمودرضا جعفری و دستیار مشاور خانم دکرت الهه میرهادی به تصویب رسید.

6- پایان نامه خانم نادیا محمودی با کد 961751 و عنوان" تهیه نانولیپوزومهای حاوی سیس پلاتین به روش Remote loading با استفاده از گلوتامیک اسید و بررسی اثرات ضدتوموری آن ها در مطالعات برون تن و درون تن در مدل موشی C26" به راهنمایی خانم دکتر هدی علوی زاده، خانم دکتر فاطمه غیبی و آقای دکتر محمودرضا جعفری و دستیار مشاور خانم دکرت الهه میرهادی به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم نگار مکرم دری با کد 961952 و عنوان" بررسی اثرات 8 داروی ضدقارچی بر علیه گونه های غیرفومیگاتوس آسپرژیلوس" به راهنمایی آقای دکتر محمدجواد نجف زاده و آقای دکتر ابوالقاسم دانش و استاد مشاور آقای دکتر حسین زرین فر به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم فائزه سادات حسینی روش با کد 951846 و عنوان" بررسی عصاره هیدروالکلی70% کور بر پیشگیری و درمان مدل التهابی کولیت ناشی از DSS در موش آزمایشگاهی" به راهنمایی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده و دستیار مشاور آقای دکتر پوریا رحمانیان دوین به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم فاطمه سلیمانیان با کد 961751 و عنوان" تهیه نانولیپوزومهای حاوی سیس پلاتین به روش Remote loading با استفاده از آسپارتیک اسید و بررسی اثرات ضدتوموری آن ها در مطالعات برون تن و درون تن در مدل موشی C26" به راهنمایی خانم دکتر هدی علوی زاده، خانم دکتر فاطمه غیبی و آقای دکتر محمودرضا جعفری و دستیار مشاور خانم دکرت الهه میرهادی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم منیره شاه بدی با کد 950779 و عنوان" بررسی اثر تیموکینون بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی و خانم دکتر زهرا سلماسی و استاد مشاور آقای دکتر سیداحمد امامی و دستیار مشاور خانم دکتر الهام نیکخواه به تصویب رسید.

11- پایان نامه خانم نازنین افضلی با کد 950779 و عنوان" بررسی اثر بتانین بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان" به راهنمایی خانم دکتر زهرا طیرانی و آقای دکتر امامی و استاد مشاور خانم دکتر زهرا سلماسی و دستیار مشاور خانم دکتر الهام نیکخواه به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم یگانه جمال با کد 970091 و عنوان" ارزیابی درون تن فرمولاسیون آهسته رهش بوپرونورفین هیدروکلراید بر مبنای کریستال مایع با استفاده از فسفاتیدیل کولین و گلیسرول مونواولئات، دی اولئات و تری اولئات" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی و استاد مشاور خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم الهه رجبی با کد 971012 و عنوان" تهیه فرمولاسیون آهسته رهش ریسپریدون بر مبنای کریستال مایع با استفاده از فسفاتیدیل کولین و گلیسرول مونواولئات، دی اولئات و تری اولئات: مطالعه آزادسازی برون تن" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی و خانم دکتر خداوردی و استاد مشاور آقای دکتر فرزین هادیزاده و آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم نازنین جعفرزاده با کد 971012 و عنوان" ارزیابی درون تن فرمولاسیون آهسته رهش ریسپریدون بر مبنای کریستال مایع با استفاده از فسفاتیدیل کولین و گلیسرول مونواولئات، دی اولئات و تری اولئات" به راهنمایی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی و استاد مشاور خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر حسین کمالی به تصویب رسید.

15- گزارش پایان طرح آقای دکتر بیژن ملائکه با کد941837 و عنوان"تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ضدتوموری نانوذرات متخلخل هیدروکسی آپاتیت حاوی اپی روبیسین" مورد تایید قرار گرفت.

 جلسه445 شورای پژوهشی دانشکده داروسازی با حضور خانم دکتر  فضلی، خانم دکتر قدسی، خانم دکتر الیاسی، خانم دکتر طیرانی، خانم دکتر جوادی، خانم دکتر مصفا و خانم دکتر خداوردی و آقایان دکتر صابری، دکتر اصیلی، دکتر بدیعی، دکتر عباسپور، دکتر تقدیسی و دکتر ایرانشاهی در تاریخ19/12/97 در دانشکده داروسازی برگزار شد.

1- پایان نامه خانم فائزه شمس آبادی با کد 941840 و عنوان" تهیه و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید-دیکلوفناک با هدف افزایش فراهمی زیستی و کاهش عوارض گوارشی" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا عباس پور و آقای دکتر علی بدیعی و دستیار مشاور آقای دکتر صالح رخشانی به تصویب رسید.

2- پایان نامه خانم فاطمه نجف پور با کد 971079 و عنوان" تهیه و ارزیابی نانوژل کیتوزان حاوی عصاره گیاه تاجریزی(Solanum nigrum) جهت استفاده در پانسمان زخم" به راهنمایی خانم دکتر مریم هاشمی و استاد مشاور خانم دکتر زهرا سلماسی به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای محمدمهدی حاجی حسنی بیوکی با کد (ترجمه و گردآوری) و عنوان" مروری بر اثرات محافظتی گیاهان دارویی بر سمیت حاصل از منوسدیم گلوتامات" به راهنمایی آقای دکتر وحید سهیلی و استاد مشاور آقای دکتر ابوالفضل شاکری به تصویب رسید.

4- پایان نامه آقای علی پزشکیان با کد 970956 و عنوان" ارزیابی اثربخشی دهانشویه حاوی فرمولاسیون سعد کوفی و آویشن در درمان بیماران مبتلا به ژنژیویت" به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ محمدپور و خانم دکتر ناهید نصرآبادی و استاد مشاور آقای دکتر سیداحمد امامی و آقای دکتر محمدرضا عباس پور به تصویب رسید.

5- پایان نامه خانم ساره درویشی با کد (ترجمه و گردآوری)  و عنوان" نقش طب مکمل و جایگزین در درمان عفونت های دستگاه ادراری" به راهنمایی آقای دکتر بهمن خامنه باقری، خانم دکتر فضلی بزاز و آقای دکتر رضا احمدی به تصویب رسید.