گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1396

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جابجایی کلی منابع و قفسه ها اعم از کتابهای لاتین و فارسی و پایان نامه ها و تمامی تجهیزات کتابخانه از ساختمان قدیمی دانشکده داروسازی به ساختمان جدید التاسیس 

از اردیبهشت ماه تا اواخر خردادماه

تهیه منابع لاتین و فارسی جدید مورد نیاز مراجعین