برگزاری کارگاه "آمار مقدماتی: مقایسه میانگین و میانه"

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه "آمار مقدماتی: مقایسه میانگین و میانه" توسط استاد محترم جناب آقای دکتر حسین زاده و با حضور جمعی از دستیاران دانشکده در سه جلسه به تاریخ های سه شنبه 17 دی، 1 و 8 بهمن برگزار گردید.
در این کارگاه استاد محترم در ابتدا امار مقدماتی را شامل بر اصطلاحات و تعریف های  مختلف امار  مانند میانگین، میانه، انحراف استاندارد، ارزش P و غیره را توضیح دادند.  سپس روش های مختلف اماری جهت مقایسه دو گروه  وبیشتر از دو گروه به صورت عملی و با مثال بر روی نرم افزار اماری پریزم با دانشجویان انجام شد. در این کارگاه همچنین نحوه ی برخورد با داده های "پرت" (outlier) نیز مورد بحث و برسی قرار گرفت.