استاد دانشکده داروسازی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
جناب آقای دکتر محمود رضا جعفری استاد گروه نانوفناوری دارویی به عنوان هفتمین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست دانشمندان یک درصد برتر در نظام رتبه‌بندی ESI-Essential Science Indicators قرار گرفتند.ضمن تبریک به ایشان موفقیتها و افتخارات بیشتر را آرزومندیم.