صبحانه ای با طعم معرفت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

همزمان با دهه ولایت برنامه ای مذهبی با عنوان "صبحانه ای با طعم معرفت" یکشنبه 27 مرداد در نمازخانه دانشکده برگزار شد.حاج آقا غلامی پیشنماز  دانشکده بیان کرد: "مطالعه دقیق و ژرف خطبه غدیر بعنوان منشور و راهنمای جهان تشیع،منتج به شناخت حقانیت و ولایت امام علی (ع) می شود.غدیر بر خلاف گفته بدخواهان و مغرضان،منشا وحدت است نه تفرقه چرا که معتقدیم امامت دنباله رسالت است و فلسفه رسالت و بعثت وحدت افزا یی  و اجماع در زیر چتری واحد است".

وی با اشاره به ویژگی های فراز سوم خطبه غدیر صرف دوست داشتن اهل بیت و امامت را کافی ندانسته بلکه وظیفه هر مسلمان و موحدی علاوه بر محبت به این مقام، شناخت و معرفت نسبت به جایگاه امامت بوده و عامل و پیرو بودن در این مسیر را تضمین کننده ایجاد و احیای جامعه بر مبنای ویژگی های مورد نظراهل بیت دانست.

ایشان اظهار امیدواری کرد که با تکرار فضایل و مناقب امام علی (ع) و اهل بیت در گفتار و رفتار مان زندگی خود را معنا و تازگی بخشیده  تا شایسته توفیق برخورداری از احسان و کرامات این بزرگواران  باشیم.