فعاليتهاي تحقيقاتي دكتر امامي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مشخصات فردي

نام : سید احمد

نام خانوادگي: امامی

جنسيت: مرد

رشته تحصيلي: فارماکوگنوزی

گروه آموزشي: فارماکوگنوزی

مرتبه علمي: استاد

آدرس محل كار: دانشکده داروسازی-پردیس دانشگاه

تلفن محل كار: 31801267-51(98+)

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید, این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید;

 تحصيلات

1) خارج تحصیلات حوزوی

2) داروسازی عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1367 لغايت شهريور ماه 1372)

3) تخصص فارماکوگنوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مهرماه 1372 لغایت شهریور ماه 1380)

4) آشنا با زبانهای فارسی، عربی، انگليسي و فرانسوی

تجربيات آموزشي

1) استاديار فارماکوگنوزی، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (آبان ماه 1380 تا اردی بهشت ماه 1386)

2) دانشيار فارماکوگنوزی، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (ارديبهشت ماه 1386 تا دی ماه 1391)

3) استاد فارماکوگنوزی، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (دی ماه 1391تا کنون)

تجربيات پژوهشی

راهنمایی 7 پایان نامه دکتری تخصصی داروسازی ، 93 پایان نامه دکتری عمومی داروسازی، 1 پایان نامه دکتری عمومی پزشکی، 1 پایان نامه دکتری تخصصی دندانپزشکی، 2 پایان نامه دکتری تخصصی پزشکی و 19 پایان نامه کارشناسی ارشد

مقالات

الف) مقالات فارسی

1- افشاري پور، س و امامي، س. الف (1379) "بررسي تركيبات روغن فرار سر شاخه هاي برگدار و ميوه گياه نوش" پژوهش در علوم پزشکي"   5(4):1-5 .

2- سجادي، س. الف؛ امامي، س. الف و نعمتي،ر (1379) "بررسي مواد متشكله اسانس اندام هاي هوايي گياه مريم گلي لوله اي (.Salvia macrosiphon Boiss)" علوم دارويي (3):51-56.

3- عسگري، ص؛ امامي، س. الف؛ شمس اردكاني، م .ر؛ نادري، غ؛ اصلاني، س؛ کشر، ت؛  آيرين، آ (1386)"بررسي اثر آنتي اکسيدان اسانس ميوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روي سيستم هاي اکسيداتيو" تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 23(1):59-72.

4- امامي، س. الف؛ محمودي، م؛ زماني تقي زاده رابع، ش و آهي، ع (1387) " بررسي ميزان ليشمانياکشي گونه هاي آرتميزياي بومي استان خراسان رضوي در شرايط برون تني" مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان 13(3):15-20.

5- دلدار، ك ؛ ناظمي، ع؛ بلالي مود، م؛ امامي، س. الف؛ محمدپور، الف.ه؛ تفقدي، م و افشاري، ر (1387) " تاثير عصاره گشنيز بر ميزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله" مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 15(3):11-19.

6- امامي، س. الف؛ زماني تقي زاده رابع، ش؛ آهي، ع  و محمودي، م (1388)"تاثير مهاري عصاره هاي مختلف آرتميزيا آنوا (Artemisia annua) بر رده سلولي سرطان معده از طريق القاي آپوپتوز"مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 11(4):1-10 .

7- امامي، س. الف؛ زماني تقي زاده رابع، ش؛ آهي، ع؛ محمودي، م (1389) "ارزيابي سميت عصاره متانلي Artemisia annua بر رده هاي سلولي سرطاني در شرايط برون تني" مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان 17(3):215-225.

8- تفضلی، م؛ زارع مبینی، ف؛ مخبر، ن و امامي، س. الف(1388)"تاثیر استنشاق اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان نخست" مجله اصول بهداشت روانی 12(4):720-726.

9- صمدی، س؛ خدیو زاده، ط؛ بهنام، ح. ر و امامي، س. الف(1388)" بررسي اثر پماد گل راعی بر شدت درد زخم سزارین" مجله علمي - پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 9(2):89-94.

10- امامي، س. الف؛ زماني تقي زاده رابع، ش؛ آهي، ع؛ محمودي، م (1389) " سميت  فراکشنهای  جدا شده از آرتميزيا  های بومی ایران بر رده سلول هاي سرطاني انسانی" مجله علمي - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي زنجان 18(70):58-67 .

11- کنعانی، م؛ مظلوم، س. ر؛ امامي، س. الف و مخبر، ن(1389)" بررسی تاثیر رایحه درمانی اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز" مجله علمي - پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 10(4-3):63-71.

12- افشاری پور، س؛ شمس اردکانی، م. ر؛ مصدق، م؛ قنادی، ع. ر؛ محقق زاده، ع؛ امامي، س. الف؛ صادقپور، الف و افشاری پور، ن(1390)" مزاج معتدل وغیر معتدل"  مجله طب سنتی اسلام وایران 2(3):194-183.               

13- باغداری، ن؛ اکبری، الف؛  آیتی، ص؛ امامي، س. الف و اسماعیلی، ح(1390)" بررسي اثر پودر دانه کتان بر گر گرفتگی زنان حول وحوش یائسگی" مجله زنان مامایی ونازایی ایران 14(1):37-47.

14- کنعانی، م؛ مظلوم، س. ر؛ امامي، س. الف و مخبر، ن(1391)" بررسی تاثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز"مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 19(3):249-257 .

15- ﻣﺤﻤﺪي، الف؛ اﺻﯿﻠﯽ، ج؛ امامي، س. الف؛ ﻣﯿﻘﺎﻧﯽ، ح  و  بیباک، ب(1391)" ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه Scutellaria pinnatifida" مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالی 4(ویژه نامه فراورده های طبیعی وگیاهان دارویی):102-93 .

16- امامي، س. الف(1391)" ابن زنجله وکتاب حجه القراءات وی" دانش وآزادگی، ارجنامه استاد دکتر محمد رضا راشد محصل(ویراسته یاحقی، م.ج.، ساکت، س و اکبری مفاخر، الف): 464-459 انتشارات سخن، تهران، 1393.

17- امامي، س. الف(1391)"نگاهی به کتاب المسائل الناصریات" مجموعه مقالات همایش در سایه سار امام علی علیه السلام(ویراسته نجفی، م.ر.):225-219 مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، 1393.

18-جعفرنژاد، ف؛ ادیب مقدم، الف؛ امامي، س. الف؛ ساکی، الف؛ حامی، م و محمدزاده وطنچی، ع (1395)" بررسی مقایسه ای بذر کتان و روغن گل مغربی با ویتامین E بر ماستالژی دوره ای زنان" مجله زنان، مامایی ونازایی ایران19(22):8-16 .

19- وحید، ح؛ یوسفی، م و امامي، س. الف (1395)" گیاه کبر از دیروز تا امروز" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(1):52-45

20- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" آویشن" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):6-1.

21- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" اسپرزه" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):10-7.

22- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" اقحوان" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):14-11.

23- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" اکالیپتوس" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):18-15.

24- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" بابونه" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):23-19.

25- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" بارهنگ" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):28-25.

26- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" پنیرک(خبازی)" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):33-29.

27- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" خارشتر وترنجبین" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):38-35.

28- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" صبر" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):42-39.

29- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" عناب" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه): 46-43.

30- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" عنصل(اسقیل)" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):51-47.

31- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" فلفل سیاه" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):56-53.

32- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" کرچک(خروع)" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):60-57.

33- امامي، س. الف  ودیگران(1395)" نعنا" مجله طب سنتی اسلام وایران 7(ویژه نامه):66-61.

34- طاحونه‌یان گل‌خطمی، ف؛ عابدیان، زامامي، س. الف  و اسماعیلی، ح(1396)" بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول رزماری و مفنامیک اسید بر طول مدت دیسمنوره اولیه" مجله زنان، مامایی ونازایی ایران20(9):81-74 .

 

ب) مقالات انگلیسی وفرانسوی

1- Fazly Bazzaz, B.S. Haririzadeh, G. Imami, S.A. and Rashed, M.H. (1997) Survey of Iranian plants for alkaloids, flavonoids, saponins, and tannins [Khorasan province], International Journal of Pharmacognosy 35 (1):17-30.

2- Hassanzadeh, M.K. Rahimizadeh, M. Fazly Bazzaz, B.S. Emami, S.A. and Asili, J. (2001) Chemical and antimicrobial studies of Platycladus orientalis essential oils, Pharmaceutical Biology 39 (5):388-390.

3- Sadeghi-aliabadi, H. Emami, S.A. Saeidi, M. and Jafarian, A. (2003) Cytotoxic effects of the extracts of Iranian Taxus baccata and Cupressus horizentalis on cancer cells, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2: 107-110.

4- Emami, S. A. Hassanzadeh, M.K. Rahimizadeh, M. Fazly Bazzaz, B.S. and Asili, J. (2005) Chemical constituents of Cupressus sempervirens cv. Cereiformis Rehd. essential oils, Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 1(1): 33-36.

5- Emami, S. A. Sadeghi-Aliabadi, H. Saeidi, M. and Jafarian, A. (2005) Cytotoxic evaluations of Iranian conifers on cancer cells, Pharmaceutical Biology 43 (4):299-304.

6- Stærk, D. Nezhad, K.B. Asili, J. Emami, S. A. Ahi, A. Sairafianpour, M. and Jaroszewski, J.W. (2005), Phenanthroindolizidine alkaloids from Vincetoxicum pumilum, Biochemical Systematics and Ecology 33 (9):957-960.

7- Emami, S. A. Asili, J. Rahimizadeh, M. Fazly Bazzaz, B.S. and Hassanzadeh, M.K. (2006), Chemical and antimicrobial studies of Cupressus sempervirens and C.horizentalis Mill. essential oils, Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 2(2): 103-108.

8- Fakhimi, A. Iranshahi, M. Emami, S.A. Amin-Ar-Ramimeh, E. Zarrini, G. and Shahverdi, A.R. (2006) Sophoraflavanone G from Sophora pachycarpa enhanced the antibacterial activity of gentamycin against Staphylococcus aureus Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences 61 (9-10):769-772.

9- Emami, S.A. Amin-Ar-Ramimeh, E. Ahi, A. Kashy, M.R.B. Schneider, B. and Iranshahi, M. (2007) Prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa roots, Pharmaceutical Biology 45 (6):453-457.

10- Emami, S. A. Asili, J. Mohagheghi, Z. and Hassanzadeh, M.K. (2007) Antioxidant activity of leaves and fruits of Iranian conifers, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 4 (3):313-319.

11- Emami, S. A. Javadi, B. and Hassanzadeh, M. K. (2007) The antioxidant activity of the essential oils of different parts of Juniperus communis hemisphaerica and Juniperus oblonga, Pharmaceutical Biology 45 (10): 769-776.

12- Hadizadeh, F. Mahdavi, M. Emami, S.A. Khashayarmanesh, Z. Hassanzadeh, M. K. Asili, J. Seifi, M. Nassirli, H. Shariatimoghadam, A. and Noorbakhsh, R. (2007) Evaluation of ISO method in saffron qualification. Acta Horticulturae 739:405-410.

13- Iranshahi, M. Emami, S.A. and Soltani, M. M. (2007) Detection of sesquiterpene lactones in ten Artemisia species population of Khorasan Provinces Iranian Journal of Basic Medical Sciences 10(3):183-188.

14- Sadeghi-aliabadi, H. Jafarian, A. Fatemi, S. A. Shahidi, G. and Emami, S.A. (2007) Evaluation of some Iranian conifers extracts cytotoxicity, using Sacharomyces cerevisiae, RS 322 N and RS 188 N. Research in Pharmaceutical Sciences 2:66-72.

15- Asili, J. Emami, S.A. Rahimizadeh, M. Fazly-Bazzaz, B.S. and Hassanzadeh, M.K. (2008) Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oils, Journal of Essential Oil-Bearing Plants 11 (3):292-302.

16- Asili, J. Emami, S.A. Rahimizadeh, M. Fazly-Bazzaz, B.S. and Hassanzadeh, M.K. (2008) Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oils, Journal of Essential Oil-Bearing Plants 11 (1):96-105.

17- Emami, S. A. Massoomi, H. Moghadam, M. S. and Asili, J. (2009) Identification of volatile oil components from aerial parts of Chamaecyparis lawsoniana by GC-MS and 13C-NMR methods, Journal of Essential Oil Bearing Plants 12 (6) 661-665.

18- Emami, S. A. Shahidi, N. and Hassanzadeh, M. K. (2009) Antioxidant activity of the essential oils of different parts of Juniperus sabina and Juniperus feotidissima Willd. (Cupressaceae), International Journal of Essential Oil Therapeutics 3:163-170.

19- Emami, S.A., Rabe, S.Z.T. Ahi, A. and Mahmoudi, M. and Tabasi N. (2009) Study the cytotoxic and pro-apoptotic activity of Artemisia annua Pharmacology online 3: 1062-1069.

20- Emami, S. A. Tayarani-Najaran, Z. Sabouri Ghannad, M. Khajeh Karamadini, P. Khajeh and Karamadini, M. (2009) Antiviral activity of obtained extracts from different Parts of Cupressus sempervirens against Herpes simplex virus type 1, Iranian Journal of Basic Medical Sciences 3: 133- 139.

21- Emami, S.A. Vahdati-Mashhadian, N. Oghazian, M.B. and Vosough, R. (2009) The anticancer activity of five species of Artemisia on Hep2 and HepG2 cell lines, Pharmacology online 3: 327-339.

22- Mahmoudi, M. Rabe, S.Z.T. Ahi, A. and Emami, S.A. (2009) Evaluation of the cytotoxic activity of different Artemisia khorassanica samples on cancer cell lines, Pharmacology online 2:778-786.

23- Mojarab, M. Emami, S.A. and Hassanzadeh, M. K. (2009) Antioxidant activities of methanol extracts of different species of Artemisia from Iran, Pharmacology online 2: 797-807.

24- Sadeghi-aliabadi, H. Emami, A. Sadeghi, B. and Jafarian, A. (2009) In vitro cytotoxicity of two subspecies of Juniperus excelsa on cancer cells, Iranian Journal of Basic Medical Sciences 11(4): 250-253.

25- Sadeghi-aliabadi, H. Emami, A. Saidi, M. Sadeghi, B. and Jafarian, A. (2009) Evaluation of in vitro cytotoxic effects of Juniperus foetidissima and Juniperus sabina extracts against a panel of cancer cells, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 8 (4): 281-286.

26- Staerk, D. Kesting, J.R. Sairafianpour, M. Witt, M. Asili, J. Emami, S. A. and Jaroszewski, J.W. (2009) Accelerated dereplication of crude extracts using HPLC-PDA-MS-SPE-NMR: Quinolinone alkaloids of Haplophyllum cutifolium, Phytochemistry 70 (8):1055-1061.

27- Vahdati-Mashhadian, N. Emami, S.A. Oghazian, M.B. and Vosough, R. (2009) The cytotoxicity evaluation of seven species of Artemisia on human tumor cell lines, Pharmacology online 1:229-242.

28- Asili, J. Emami, A. Rahimizadeh, M. Fazly-Bazzaz, B.S. and Hassanzadeh, M.K. (2010) Chemical and antimicrobial studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. essential oils, Journal of Essential Oil-Bearing Plants 13 (1): 25 – 36.

29- Emami, S. A. Afsharypuor, S. Asili, J. and Sairafianpour, M. (2010) Chemical composition of the essential oils from Iranian conifers. Part I: Aroma profiles of leaves and fruits of Juniperus polycarpos polycarpos (Cupressaceae), Journal of Essential Oil Research 22 (2):103-106.

30- Emami, A. Fakhrjafary, M. Tafaghodi, M. and Hassanzadeh, M. K. (2010) Chemical composition and antioxidant activities of the essential oils of different parts of Cupressus arizonica Greene, Journal of Essential Oil Research 22 (2):193-199.

31- Emami, S. A. Rabe, S.Z.T. Iranshahi, M. Ahi, A. and Mahmoudi, M. (2010). Sesquiterpene lactone fraction from Artemisia khorassanica inhibits inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expression through the inactivation of NF-κB, Immunopharmacology and Immunotoxicology 32(4):688-95.

32- Samadi, S. Khadivzadeh, T. Emami, A. Moosavi, N. S. Tafaghodi, M. and Behnam, H.R. (2010) The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of Cesarean, Journal of Alternative & Complementary Medicine 16 (1):113-117.

33- Tayarani-Najaran, Z. Mousavi, S.H. Asili, J. and Emami, S. A. (2010) Growth-inhibitory effect of Scutellaria lindbergii in human cancer cell lines, Food and Chemical Toxicology 48:599–604.

34- Asili, J., Rajae Fard, M., Ahi A., and Emami, A. (2011) Chemical composition of the essential oil from aerial part parts of Haplophyllum acutifolium (DC.) G. Don from Iran, Journal of Essential Oil-Bearing Plants 14 (2): 201 – 207.

35- Emami, A. Abedindo, B. F. and Hassanzadeh, M. K. (2011) Antioxidant activity of the essential oils of different parts of Juniperus excelsa M. Bieb. subsp. excelsa and J. excelsa M. Bieb. subsp. polycarpos (K. Koch) Takhtajan (Cupressaceae), Iranian Journal of Pharmaceutical Research 10 (4): 799-810.

36- Emami, A. Asgary, S. Naderi, G. A. Shams Ardekani, M. R. Kasher, T. Aslani, S. Airin, A. and Amini, F. (2011) Antioxidant activities in some in vitro oxidative systems of the essential oils from the fruit and the leaves of different parts of Platycladus orientalis, Journal of Essential Oil Research 23 (1): 83-90.

37- Emami, A. Asgary, S. Naderi, G. A. Shams Ardekani, M. R. Kasher, T. Aslani, S. Airin, A. and Sahebkar A. (2011) Antioxidant activities of Juniperus foetidissima essential oils against several oxidative systems, Brazilian Journal of Pharmacognosy 21(4): 627-634.

38- Emami, A. Asili, J. Malekian, M. and Hassanzadeh, M. K. (2011) Antioxidant effects of the essential oils of different parts of Platycladus orientalis (L.)Franco and their components, Journal of Essential Oil-Bearing Plants 14(3): 334-344.

39- Emami, A. Tayarani-Najaran, N. and Taleb, A. M. (2011) Tibb al Aemah at a glance: an introduction of a book on medical teaching of the imams of Shiites, Unani Medicus. 1(1): 7-11.

40- Fazly-bazzaz, B. S. Hasanzadeh-Khayyat, M. Emami, S. A. Asili, J. Sahebkar, A. and Javadi Neishabory, E. (2011) Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowii. Science Asia 37: 327–334.

41- Hassanzadeh, M.K. Emami, A. Asili, J. and Tayarani-Najaran, Z. (2011). Review of the essential oil composition of Iranian Lamiaceae, Journal of Essential Oil Research 23(1): 35-74.

42- Kasaian, J. Behravan, J. Hassany, M. Emami, S. A. Shahriari, F. and Khayyat M. K. (2011) Molecular characterization and RAPD analysis of Juniperus species from Iran, Genetic and Molecular Reserch 10(2):1069-1074.

43- Khajehkermodini, M. Emami, A. Sabouri Ghanad, M. Alizadeh Sani, E. and Sahebkar, A. (2011) Antiviral activities of aerial subset of Artemisia species against Herpes simplex virus type I (HSV 1) in vitro, Asian Biomedicin 5 (1): 63-68.

44- Khosravi, A.R. Minooianhaghighi, M.H. Shokri, H. Emami, A. and Asili, J. (2011) The potential inhibitory effect of Cuminum cyminum, Ziziphora clinopoides and Nigella sativa essential oils on the growth of Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus, Brazilian Journal of Microbiology 42: 216-224.

45- Rabe, S.Z.T. Mahmoudi M. Ahi A. and Emami S. A. (2011) Antiproliferative effects of extracts from Iranian Artemisia species on cancer cell lines, Pharmaceutical Biology 49 (9): 962-969.

46- Tayarani-Najarani, Z. Asili, J. Parsaee, H. Mousavi, S. H. Vadati Mashhadian, N. Mirzaee, A. and Emami S. A. (2011) Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cells, Brazilian Journal of Pharmacognosy, 21(4): 627-634.

47- Tayarani-Najaran, Z. Emami, S. A. Asili, J. Mirzaei, A. and Mousavi, S. H. (2011) Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of Scutellaria litwinowii root extract on cancer cell lines, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine Dec 22, 2009 page 1-9.

48- Emami, A. Asgary, S. Naderi, G. A. Shams Ardekani, M. R. Kasher, T. Aslani, S. Airin, A. and Sahebkar A. (2012) Investigation of antioxidant and anti-glycation properties of essential oils from fruits and branchlets of Juniperus oblonga, Brazilian Journal of Pharmacognosy 22(5): 985-993.

49- Emami, A. Nadjafi, F. Amin, G. H. Amiri, M. S. Khosravi, M. et Nasseri, M. (2012) Les espèces de plantes médicinales utilisées par les guérisseurs traditionnels dans la province de Khorasan, nord-est de l'Iran, Ethnopharmacologia 48 (juillet): 48-59.

50- Emami, A. Sahebkar, A. Tayarani-Najarani, N. and Tayarani-Najaran, Z. (2012) Cancer and its treatment in main ancient books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th century AD), Iranian Red Crescent Medical Journal 14(12): 747-757.

51- Emami, S.A., Rabe, S.Z.T. Ahi, A. and Mahmoudi, M.  (2012) Inhibitory activity of eleven Artemisia species from Iran against Leishmania major Iranian Journal of Basic Medical Sciences 15(2): 807-811.

52- Tayarani-Najaran, Z. Mousavi, S. H. Vahdati-Mashhadian, N. Emami, S. A. and Parsaee, H. (2012) Scutellaria greeneinowii induces apoptosis through both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways in human promyelocytic leukemia cells, Nutrition and Cancer 64(1): 80–88.

53- Afsharzadeh, M. Naderinasab, M. Tayarani-Najaran, Z. Barzin, M. and Emami, A. (2013) In-vitro antimicrobial activities of some Iranian Conifers, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 12 (1): 63-74.

54- Asgary, S. Naderi, G. A. Sahebkar Shams Ardekani, M. R. Kasher, T. Aslani, S. Airin, A. and Emami, S. A. (2013) Essential oils from the fruits and leaves of Juniperus sabina possess inhibitory activity against protein glycation and oxidative stress: an in vitro phytochemical investigation, Journal of Essential Oil Research 25 (1):70 – 77.

55- Asili, J. Emami, A. Seddigh, N. and Hasanzadeh-Khayyat, M. (2013) The antioxidant activity of the essential Oil of different parts of Juniperus foetidissima Willd. in lipid system, Analytical Chemistry Letters 3(1): 18-29.

56- Asgary, S. Naderi, G.A. Shams Ardekani, M.R. Sahebkar, A. Airin, A. Aslani, S. Kasher, T. and Emami, S. A. (2013) Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens horizontalis essential oils. Pharmaceutical Biology 51(2):137-144.

57- Emami, A. Shahani, A. and Hasanzadeh-Khayyat, M. (2013) Antioxidant activity of leaves and fruits of cultivated conifers in Iran, Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 8(3):113-117.

58- Fazly-bazzaz, B. S. Arab, A. Emami, S. A. Asili, J. Hasanzadeh-Khayyat, M. and Sahebkar, A. (2013) Antimicrobial and antioxidant activities of methanol, dichloromethane and ethyl acetate extracts of Scutellaria lindbergii f. Chiang Mai Journal of Science 40, 49 - 59.

59- Hasanzade, F. Toliat, M. Emami S.A. and Emamimogaadam Z. (2013) The effect of cinnamon on glucose of type II diabetes patient, Journal of Traditional and Complementary Medicine 3(3): 171-174.

60- Hassanzadeh Bashtiana, M. Emami, A. Mousavifar, N. Esmailyd, H. Mahmoudi, M. and Mohammad Poor, A. H. (2013) Evaluation of fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.), effects seeds extract on insulin resistance in women with polycystic ovarian syndrome, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 12 2): 475-481.

61- Javadi, B. Sahebkar, A. and Emami, A. (2013) A survey on saffron in major Islamic traditional medicine books, Iranian Journal of Basic Medical Sciences 16(1): 1-11.

62- Mohammadpour, N. Emami, A. and Asili J. (2013) Identification of volatile oil components of Nepeta binaludensis Jamzad by GC-MS and 13C-NMR methods and evaluation of its ntimicrobial activity, Journal of Essential Oil-Bearing Plants 16(1): 102-107.

63- Mojarrab, M. Lagzian, M. S. Emami, A. Asili J. and Tayarani-Najaran, Z. (2013) In vitro anti-proliferative and apoptotic activity of different fractions of Artemisia armeniaca, Brazilian Journal of Pharmacognosy 23: 783-788.

64- Parsaee, H. Soofi, H. Emami, A. Asili, J. Mousavi, S. H. and Tayarani-Najaran, Z. (2013) Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell line, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 12 (1): 75-83.

65- Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2013) Medicinal plants for the treatment of uterus inflammation: implications from Iranian folk medicine JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 6 (1): 1.

66- Salar Bashi, D. Emami, A. Iranshahy M. and  Asili, J. (2013) Essential oil composition of aerial parts of Stachys parviflora L. from Iran. Journal of Essential Oil-Bearing Plants 16(2): 261-264.

67- Tayarani-Najaran, Z. Asili, J. Aioubi, E. and Emami, S.A. (2013) Growth inhibition and apoptosis induction of Salvia chloroleuca on MCF-7 breast cancer cell line. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 12 (4):789-799.

68-Tayarani-Najaran, Z. Mousavi, S. H. Tajfard F. Asili, J. Soltani, S. Hatamipour, M. and Emami, A. (2013) Cytotoxic and apoptogenic properties of three isolated diterpenoids from Salvia chorassanica through bioassay-guided fractionation, Food and Chemical Toxicology 57:346–351.

69-Tayarani-Najaran Z, Sareban M, Gholami A, Emami S.A. and Mojarrab M. (2013) Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia turanica on K562 and HL-60 cell lines. Scientific World Journal 2013:628073.

70-Zamani Taghizadeh Rabe, S. Mahmoudi, M.  Ahmadsimab, H.  Zamani Taghizadeh Rabe, S. and Emami, A. (2013) Investigation of the biological activity of methanol extract from Eremostachys labiosa Bunge, Food and Agricultural Immunology 25 (4): 578-585.

71-Asgary, S. Naderi, G.A. Shams Ardekani, M.R. Sahebkar, A. Airin, A. Aslani, S. Kasher, T. and Emami, S. A. (2014) Inhibition of protein glycation by essential oils of branchlets and fruits of Juniperus communis hemisphaerica. Research in Pharmaceutical Sciences 9(3): 179-185.

72- Ehtesham-Gharaee, M. Eshaghi, A. Shojaee, S. Asili, J. Emami, A. Behravan, J and Mosaffa, F. (2015) Protective effects of Scutellaria lindbergii root extract against oxidative-induced cell and DNA damage in mouse fibroblast-like cells, Drug & Chemical Toxicology 2015; 38(3): 293–299.

73- Hajizadeh, A. Emami, A. Chamsaz, M. and Asili, J. (2014) Identification of volatile oil components from aerial parts of Trigonella torbatjamensis Ranjbar by GC-FID and GC-MS methods, Iranian Journal of Basic Medical Sciences 17: 537-540.

74-Hatami, T. Emami, S. A. Miraghaee,S. and Mojarrab, M. (2014) Total phenolic contents and antioxidant activities of different extracts and fractions from the aerial parts of Artemisia biennis Willd., Iranian Journal of Pharmaceutical Research 12 (2): 551-558.

75- Mousavi, S. H. Motaez, M. Zamiri-Akhlaghi, A. Emami, S. A. and Tayarani-Najaran, Z. (2014) In-vitro evaluation of cytotoxic and apoptogenic properties of Sophora Pachycarpa, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 13 (2): 665-673.

76- Nikbakht1, M.R. Sharifi, S. Emami S.A. and Khodaie L. (2014) Chemical composition and antiprolifrative activity of Artemisia persica and Artemisia turcomanica Gand. essential oils, Research in Pharmaceutical Sciences 9(2): 155-163.

77- Shafaei-Bajestani, N. Emami, A. Asili, J. and Tayarani-Najaran, Z. (2014) Anti-apoptotic effect of taxodione on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells death, Cellular & Molecular Neurobiology 34:1103–1109.

78- Shojaee, S. Parhiz, H. Eshaghi, A. Emami S.A. Asili, J. Behravan, J and Mosaffa, F. (2014) In vitro protective effects of Scutellaria litwinowii root extract against H2O2-induced DNA damage and cytotoxicity, The Journal of Complementary and Integrative Medicine 11(2): 421-429.

79- Tayarani-Najaran, Z. Amiri, A. Karimi, G. Emami, A. Asili, J. and Mousavi, S. H. (2014) Comparative studies of cytotoxic and apoptotic properties of different extracts and the essential oil of Lavandula angustifolia on malignant and normal cells, Nutrition and Cancer 66(3):424-434.

80 -Tayarani-Najaran, Z. Hajhan, Z. Mojarrab, M. and Emami, A. (2014) Cytotoxic and apoptotic effects of extracts of Artemisia ciniformis Krasch. & Popov ex Poljakov on K562 and HL-60 cell lines, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15 (17): 7055-7059.

81- Asili, J. Emami, A. Eynolghozat, R. Sabeti Noghab, Z. Fazly Bazzaz, B.S. and Sahebkar, A. (2015) Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coli. Journal of Essential Oil-Bearing Plants 18(1): 124-145.

82 - Boozari, M. Mohammadi, A. Asili, A. Emami, A. and Tayarani-Najaran, Z. (2015) Growth inhibition and apoptosis induction by Scutellaria pinnatifida A. Ham. on HL-60 and K562leukemic cell lines. Environmental Toxicology and Pharmacology 3 9:307–312.

83- Javadi, B. and Emami, A. (2015) Avicenna’s contribution to mechanisms of cardiovascular drugs, Iranian Journal of Basic Medical Sciences 18(8): 721-722.

84- Taghizadeh Rabe,S. Emami, S. A. Iranshahi, M. Rastin, M. Tabasi, N. and Mahmoudi, M. (2015)  Anti-cancer properties of a sesquiterpene lactone-bearing fraction from Artemisia khorassanica, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 16 (3): 863-868.

85- Mollazadeh, H. Emami, S.A. and Hosseinzadeh, H. (2015) Razi’s Al‐Hawi and Saffron (Crocus sativus): a review. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 18(12): 1153‐

86- Motaez, M. Emami, A. and Tayarani-Najaran, Z. (2015) Growth inhibition and apoptosis induction of Scutellaria luteo-coerulea Bornm. & Sint. on leukemia cancer cell lines K562 and HL-60. Avicenna Journal of Phytomedicine 5 (6): 553-559.

87- Akaberi, M. Sobhani, Z. Javadi, Sahebkarc,A. and Emami, S. A. (2016) Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A review. Biomedicine & Pharmacotherapy 84: 759–772.

88- Emami, S. A. Asili, A. HosseinNia, S. Yazdian-Robati, R. Sahranavard, M. and Tayarani-Najaran, Z. (2016) Growth inhibition and apoptosis induction of essential oils and extracts of Nepeta cataria on human prostatic and breast cancer cell lines. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 17 (Cancer Control in Western Asia Special Issue): 125-130.

89- Emami, S. A. Sahebkar, A. and Javadi, B. (2016) Paresthesia: A review of its definition, etiology and treatments in view of the traditional medicine. Current Pharmaceutical Design 22: 321-327.

90- Golshan, A. Amini, E. Emami, S. A.  Asili, A.  Jalali, Z.  Sabouri-Rad, S.  Sanjar-Mousavi, N. and Tayarani-Najaran, Z. (2016) Cytotoxic evaluation of different fractions of Salvia chorassanica Bunge on MCF-7 and DU 145 cell lines, Research in Pharmaceutical Sciences 11(1): 73-80.

91- Hasanzadeha, F. Mohammadi Kashouka, N. Amini, S. Asili, J. Emami, S. A. Behnam Vashania, H. and Sahebkar, A. (2016)   The effect of cold application and lavender oil inhalation in cardiac surgery patients undergoing chest tube removal. EXCLI Journal 15:64-74.

92- Iranshahy, M. Emami S.A. and Asili, J. (2016) Chemical composition of Scutellaria litwinowii & Sint. ex Bornm. essential oil from Iran. Journal of Medicinal Plants & Natural Products 1(1):64-71.

93- Iranshahy, M. Tayarani-Najaran, Z. Kasaian, J. Ghandadi, M. Emami S.A. Asili, J. Chandran, J.N. Schneider, B. and Iranshahi, M. (2016) Highly oxygenated sesquiterpene lactones from Cousinia aitchisonii and their cytotoxic properties: rhaserolide induces apoptosis in human t lymphocyte (Jurkat) cells via the activation of c-jun n-terminal kinase phosphorylation. Phytotherapy Research 30(2):222-226.

94- Jahanbakhsh, S.P. Manteghi, A.A. Emami, S.A., Mahyari, S. Gholampour, B. Mohammadpour, A.H. and Sahebkar, A. (2016) Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 27:25-29.

95- Mahyari, S.  Mahyari, B. Emami, S. A. Malaekeh-Nikouei, B.   Jahanbakhsh, S. P. Sahebkar, A.  and Mohammadpour, A. (2016) Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinaleRosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice 22: 93-98.

96- Tavasoli, A. Emami A. Tayarani-Najaran, N. Nikakhtar, Z. and Tayarani-Najaran, Z. (2016) A new document of herpes simplex virus report in Islamic traditional medicine. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 19(3):228-230.

97- Tayarani-Najaran, Z. Akaberi, M. Vatani, M. and Emami S.A.(2016) Evaluation of antioxidant and anti-melanogenic activities of different extracts from aerial parts of Nepeta binaludensis Jamzad in murine melanoma B16F10 cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 19(6): 662-669.

98- Tayarani-Najaran, Z. Mousavi, S.H. Rasoulinejad, M. Asili, J. Iranshahy, M. and Emami, S.A. (2016) Growth inhibition and apoptosis induction by Vincetoxicum pumilum on HL-60 and K562 leukemic cell lines Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 11 (2): art. no. 29370.

99- Tayarani-Najaran, Z. Tayarani-Najaran, N. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2016) A new document on smallpox vaccination JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies 9 (6):287-289.

100- Baradaran Rahimi, V. Reza Askari, V. Emami, A. and Tayarani-Najaran, Z. (2017) Anti-melanogenic activity of Viola odorata different extracts on B16F10 murine melanoma cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 20(3):242-249.

101- Emami, S.A. Yazdian-Robati, R. Arab, A. Sadeghi, M. and Tayarani-Najaran, Z. (2017) Anti-melanogenic activity of different extracts from aerial parts of Nepeta glomerulosa on murine melanoma B16F10 cells. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 13(2):61-74.

102- Ehtesham-Gharaee, Hoseini, B.A. Hassanzadeh Khayyat, M. Emami, S.A. Asili, J. Shakeri, A. Hassani, M. Ansari, A. Arabzadeh, S. Kasaian, J. and Behravan, J. (2017) Essential oil diversity and molecular characterization of Ephedra species using RAPD analysis. Research Journal of Pharmacognosy 4(3): 21-27.

103- Emami, S.A. Yazdian-Robati, R. Sadeghi, M. Baharara, J. Amini, E. Salek, F. and Tayarani-Najaran, Z. (2017) Inhibitory effects of different fractions of Nepeta satureioides on melanin synthesis through reducing oxidative stress. Research in Pharmaceutical Sciences 12(2):160-167.

104- Jaafarnejad, F. Adibmoghaddam, E. Emami, S.A. and Saki, A. (2017) Compare the effect of flaxseed, evening primrose oil and Vitamin E on duration of periodic breast pain. Journal of Education and Health Promotion 6: Article Number 85.

105- Javadi, B. Sahebkar, A. and Emami, A. (2017) Medicinal plants for the treatment of asthma: A traditional Persian medicine perspective. Current Pharmaceutical Design 23(11):1623-1632.

106- Mojarrab, M. Emami, S.A. Delazar A. and Tayarani-Najaran Z. (2017) Cytotoxic properties of three isolated coumarin-hemiterpene ether derivatives from Artemisia armeniaca Iranian Journal of Pharmaceutical Research 16(1): 221-229.

107- Rajabian, A. Khayyat, M.H. Emami, S.A. Tayarani-Najaran, Z. Oskooie, R.R. and Asili, J. (2017) Phytochemical evaluation and antioxidant activity of essential oil, and aqueous and organic extracts of Artemisia dracunculus. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 12(1): Article number e32325.

108- Sinaei, F. Emami, S.A. Sahebkar, A. and Javadi, B. (2017) Olfactory loss management in view of Avicenna: Focus on neuroprotective plants. Current pharmaceutical design 23(22):3315-3321.

109- Sobhani, Z. Nami, S.R. Emami, S.A. Sahebkar, A. and Javadi, B. (2017) Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of Avicenna. Current Pharmaceutical Design 23(17): 2428-2443.

110- Tayarani-Najaran, Z. Makki, F.-S. Alamolhodaei, N.-S. Mojarrab, M. and Emami, S.A. (2017) Cytotoxic and apoptotic effects of different extracts of Artemisia biennis on K562 and HL-60 cell lines. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 20(2):166-171.

111- Akaberi, M. Emami, S.A. Vatani, M. and  Tayarani-Najaran, Z. (2018)  Evaluation of antioxidant and anti-melanogenic activity of different extracts of aerial parts of N. Sintenisii in murine melanoma B16F10 cells. Iranian Journal of Pharmaceutical Research  17(1):225-235.

112- Ayati, Z. Amiri, M. S. Ramezani, M. Delshad, E. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2018) Phytochemistry, traditional uses and pharmacological profile of rose hip: A review. Current Pharmaceutical Design 24(35):4101-4124.

113- Eghbaliferiz, S. Emami, S.A. Tayarani-Najaran, Z.  Iranshahi, M.  Shakeri, A. Hohmann, J. and Asili, J. (2018) Cytotoxic diterpene quinones from Salvia tebesana Bunge. Fitoterapia  128: 97-101.

114- Eghbali-Feriz, S. Taleghani, A. Al-Najjar, H. Emami, S.A. Rahimi, H. Asili, J. Hasanzadeh, S. and Tayarani-Najaran, Z. (2018) Anti-melanogenesis and anti-tyrosinase properties of Pistacia atlantica mutica extracts on B16F10 murine melanoma cells. Research in Pharmaceutical Sciences 13(6): 533-545.

115- Hosseinzadeh, L. Malekshahi, A. Ahmadi F. Emami S.A. Hajialyani M. and Mojarrab M. (2018) The protective effect of different extracts of three Artemisia species against H2O2-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 neuronal cells. Pharmacognosy Research 10(1):64-71.

116- Moudi, Z. Edozahi, M. Emami, S.A. Asili, J. Pour, M.S. (2018) Effects of mastic oleoresin on wound healing and episiotomy pain: A mixed methods study. Journal of Ethnopharmacology 214:225-231.

117- Naseri, M. Emami, S.A. Asili, J. Tayarani-Najaran, Z. Dehghan, G. Schneider, B. Iranshahi, M. (2018) Rupestrines A-D, alkaloids from the aerial parts of Corydalis rupestris. Bioorganic Chemistry 77:651-659.

118- Rahiman, N. Akaberi, M. Sahebkar, A. Emami, S.A. Tayarani-Najaran, Z. (2018) Protective effects of saffron and its active components against oxidative stress and apoptosis in endothelial cells. Microvascular Research 118:82-89.

119- Sadeghi, Z. Akaberi, M. Sobhkhizi, A. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2018) Evaluation the ethno-pharmacological studies in Iran during 2004-2016: A systematic review. Journal of Cellular Physiology 233) 2(: 914-923.

120- Shakeri, A. Sharifi, M. J. Fazly Bazzaz, B. S. Emami, S.A. Soheili, V. Sahebkar, A. and Asili, J. (2018) Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of Salvia pachystachys. Current Bioactive Compounds 14(1):80-85.

121- Akaberi, M. Danton O. Tayarani-Najaran Z. Asili, J. Iranshahi, M. Emami, S.A. and Hamburger, M. (2019) HPLC-based activity profiling for antiprotozoal compounds in the endemic Iranian medicinal plant Helichrysum oocephalum. Journal of Natural Products 82(4):958-969.

122- Akaberi, M. Sahebkar, A. Azizi, N. and Emami, S.A. (2019) Everlasting flowers: Phytochemistry and pharmacology of the genus Industrial Crops and Products 138: Article Number 111471.

123- Ayati, Z. Ramezani, M. Amiri, M.S. Moghadam, A.T. Rahimi, H. Abdollahzade, A. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2019) Ethnobotany, phytochemistry and traditional uses of Curcuma and pharmacological profile of two important species (C. longa and C. zedoaria): A review. Current pharmaceutical design 25(8):871-935.

124- Boozari, M. Nejad Ebrahimi, S. Soltani, S. TayaraniNajaran, Z. Emami, S.A. Asili, J. and  Iranshahi,M. (2019) Absolute configuration and anti-cancer effect of prenylated flavonoids and flavonostilbenes from Sophora pachycarpa: possible involvement of Wnt signaling pathway. Bioorganic Chemistry 85:498-504.

125- Dehmoradkhani, K.R. Jafari, A. Shokoohinia, Y. Emami, S.A. and Mojarrab, M. (2019) Flavonoids from the aerial parts of Artemisia biennis Pharmaceutical Sciences 25(4): 364-368.

126- Emami, S.A. Al-Najjar, H. Asili, J. Habibi, M.S. Sahebkar, A. and Tayarani-Najaran, Z. (2019) A comparative study of the cytotoxic and pro-apoptotic properties of Nepeta binaloudensis.Letters in Drug Design and Discovery 16(5): 563-569.

127- Emami S.A. Kheshami, S. Ramazani, E. Akaberi, M. Iranshahy, M. Kazemi, S.M. and Tayarani‐najaran, Z. (2019) Cytotoxic activity of thirteen endemic and rare plants from Chaharmahal and Bakhtiari province in Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 18(4):1912-1920.

128- Hassanzadeh-Khayyat, M. Akaberi, M. Moalemzadeh Haghighi, H. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2019) Distribution and variability of n-alkanes in waxes of conifers. Journal of Forestry Research 30 (2):429-433.

129- Hosseinzadeh, L. Mirzaei, S. Hajialyani, M. Ahmadi, F. Emami, S.A. and Mojarrab, M. (2019) The protective effect of different extracts of aerial parts of Artemisia ciniformis against H2O2-induced oxidative stress and apoptosis in PC12 pheochromocytoma cells. Journal of Applied Pharmaceutical Science 9(4): 16–23.

130- Jahani, M. Akaberi, M. Khayyat, M.H. Emami, S.A. (2019) Chemical composition and antioxidant activity of essential oils from Cupressus sempervirens sempervirens, C. sempervirens cv. Cereiformis and C. sempervirens var. horizentalis. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 22 (4):917-931.

131- Javid, A. Motevalli Haghi, N. Emami, S.A. Ansari, A. Zojaji, S.A. Khoshkhui, M. and Ahanchian, H. (2019) Short-course administration of a traditional herbal mixture ameliorates asthma symptoms of the common cold in children. Avicenna Journal of Phytomedicine 9(2): 126-133.

132- Nasseri, S. Emami, S.A. and Mojarrab, M. (2019) Dicaffeoylquinic acids from the aerial parts of Artemisia ciniformis & Popov ex Poljakov. Pharmceutical Sciences 25(2):171-175.

133- Nomani, H. Moghadam, A.T. Emami, S.A. Mohammadpour, A.H. Johnston, T.P. and Sahebkar, A. (2019) Drug interactions of cola-containing drinks. Clinical Nutrition 38 (6):2545-2551.

134- Rafieipour, F. Hadipour, E. Emami, S.A. Asili, J. and Tayarani-Najaran, Z. (2019) Safranal protects against beta-amyloid peptide-induced cell toxicity in PC12 cells via MAPK and PI3 K pathways. Metabolic Brain Disease 34(1): 165-172.

135- Saeidi, M. Asili, J. Emami, S.A. Moshtaghi, N. and Malekzadeh-Shafaroudi, S. (2019) Comparative volatile composition, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil of Zhumeria majdae from south of Iran. Iranian Journal of Basic Medical Sciences  22(1):80-85.

136- Shakeri, A. Delavari, S. Ebrahimi, S.N. Asili, J. Emami, S.A. and Tayarani-Najaran, Z. (2019) A new tricyclic abietane diterpenoid from Salvia chloroleuca and evaluation of cytotoxic and apoptotic activities. Brazilian Journal of Pharmacognosy 29(1): 30-35.

137- Shakeri, A. Masullo, M. Bottone, A. Asili, J. Emami, S.A. Piacente, S. and Iranshahi M. (2019) Sesquiterpene lactones from Centaurea rhizanthaA. Meyer. Natural Product Research. 33(14):2016-2023.

138- Sobhani, Z. Emami, S.A. Fazly Bazzaz, B.S and Rajabi, O.  (2019) A modern formulation of traditional medicine: Jujube (Ziziphus jujuba) fruit syrup. Indian Journal of Traditional Knowledge. 18(4):662-669.

139- Tahoonian-Golkhatmy, F. Abedian, Z. Emami, S.A. and Esmaily, H. (2019) Comparison of rosemary and mefenamic acid capsules on menstrual bleeding and primary dysmenorrhea: A clinical trial. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 24(4):301-305.

140- Tavakoli-Dastjerdi, S. Motavasselian, M. Emami, S.A. Mansourian, M. Sahebkar, A· and Teimouri, A. (2019) Efficacy of a combination of herbal gel versus topical diltiazem (2%) in chronic anal fissure healing: a randomized double blind clinical trial. Journal of Herbmed Pharmacology. 8(2):139-145.

141- Tayarani-Najaran, Z. Akaberi, M. Hassanzadeh, B. Shirazi, N. Asili, J. Al-Najjar, H. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2019) Analysis of the essential oils of five Artemisia species and evaluation of their cytotoxic and proapoptotic effects. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry. 19(11):902-912.

142- Tayarani Najjaran, Z. Yazdian, R. Amini, E. Salek_Abdollahi, F. Arasteh, F. and Ahmad Emami, S.A. (2019) The mechanism of neuroprotective effect of Viola odorata against serum/glucose deprivation-induced PC12 cell death. Avecinna Journal of Phytomedicine 9(6): 491-498.

143 - Zamani, S. Emami, S.A. Iranshahi, M. Zamani Taghizadeh Rabe, S. and Mahmoudi, M. (2019) Sesquiterpene fractions of Artemisia plants as potent inhibitors of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expression. Iranian Journal of Basic Medical Scinces 22(7): 774-780.

144- Ramezani, M Amiri, M.S. Zibae, E. Boghrati, Z. Ayati, Z. Sahebkar, A. and Emami, S.A. (2020) A Review on the Phytochemistry, Ethnobotanical Uses and Pharmacology of BoragoCurrent Pharmaceutical Design 26(1): 110-128.

145- Sobhani, Z. Emami, S.A. and Rajabi, O. (2020) Comparison between HPLC and HPTLC densitometry for the determination of spinosin from Ziziphus jujuba fruit extracts. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 43(1-2):10-16.

146- Taleghani, A. Emami, S.A. and Tayarani-Najaran, Z. (2020) Artemisia: a promising plant for the treatment of cancer. Bioorganic and Medicinal Chemistry 28(1): Article Number 115180.

147- Zibaee, E. Kamalian, S. Tajvar, M. Amiri, M.S. Ramezani, M. Moghadam, A.T. Emami, S.A. and Sahebkar, A. (2020) Citrus species: A review of traditional uses, phytochemistry and pharmacology. Current Pharmaceutical Design 26(1): 44-97.

6) كتاب ها

الف) به زبانهای فارسی و عربي:

1- شيمي هتروسيکلهاي آروماتيک، تالیف: ديويد ديويس، ترجمه: عليپور، الف و امامي، س. الف، انتشارات مانی ، اصفهان، 1376.

2- احياء الميت بفضائل اهل البيت عليهم السلام ، تالیف: الحافظ جلال الدين السيوطي، قدم لها باللغه العربيه و ترجمها الي الفارسيه: امامي، س. الف،  المجمع العالمي لاهل البيت عليهم السلام، طهران، 1421 ه ق (1377 ه ش).

3- تحولات شگرف در شیمی فرآورده های طبیعی تالیف: جفری کردل، ترجمه: امامي، س. الف انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، تهران، 1377.

4-رایحه درمانی تالیف: مارسل لاوابر، ترجمه: امامي، س. الف و فصيحي،ش، انتشارات سبز آرنگ، تهران، 1380.

5- روشهای طیف بینی مواد آلی تالیف: ل.د.فیلد س.اشترنل و ج.ر.کالمن، ترجمه: شمس اردکانی،م.ر؛ امامي، س. الف  و فصیحی، الف، انتشارات محیا، تهران، 1380.

6- فارماکوگنوزی (جلد اول) تالیف: ویلیام چارلزاوانس ترجمه: افشاری پور، س ؛  امامي، س. الف؛ محقق زاده،ع؛ طالب، الف، م ؛ اصیلی،ح و صادق پور، الف، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1381 .

7- فرهنگ مصور گیاهان دارویی ترجمه و تالیف: امامي، س. الف؛ شمس اردکانی،م.ر و مهرگان، الف انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،1383.

8- گیاه درمانی درمان بیماریها توسط گیاهان (جلدهای اول تا سوم) تالیف: ژان ولنه ترجمه: امامي، س. الف؛ شمس اردکانی،م. ر و نکویی نایینی، ن انتشارات راه کمال، تهران، 1383.

9-روشهای تهیه ومواردمصرف داروهای گیاهی تالیف: اندروشوالیه ترجمه: امامي، س. الف و حوادی، ب، انتشارات راه کمال، تهران، 1385.

10- فارماکوگنوزی (جلد دوم) تالیف: ویلیام چارلزاوانس ترجمه: افشاری پور، س ؛  امامي، س. الف؛ محقق زاده،ع؛ طالب، الف، م ؛ اصیلی،ح؛ مهرباني، م و صادق پور، الف، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1386.

11- سم شناسی تالیف: قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی تالیف فصل 26 توسط امامي، س. الف ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران،1386

12- گیاهشناسی دارویی تالیف: امامي، س. الف و آهي، ع، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1387.

13- مفردات پزشکی.شیمی گیاهی.گیاهان دارویی(جلد اول)  تالیف: ژان برونتون ترجمه: امامي، س. الف، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1387.

14- كتاب مرجع گياهان دارويي(جلد اول) ترجمه و تالیف: امامي، س. الف؛ مهرگان،الف و فصيحي، ش، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1387.

15- الموجز فی الطب تالیف: ابن النفیس قرشی ترجمه: امامي، س. الف و جوادی، ب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران،1390.

16- کاربرد بالینی طب گیاهی(جلد اول) تالیف: واتسن وپریدی ترجمه: امامي، س. الف و اکابری، م، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد،1391.

17- كتاب مرجع گياهان دارويي(جلد دوم)   ترجمه و تالیف: امامي، س. الف؛ مهرگان،الف و فصيحي، ش، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392.

18- مبانی داروسازی سنتی تالیف جوادی، ب و امامي، س. الف، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1394.

19 ذخیره خوارزمشاهی(بخش داروسازی) تالیف: سید اسماعیل جرجانی تصحیح و تحقیق: امامي، س. الف، جوادی، ب و شمس اردکانی، م. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1395.

20-الشامل فی الصناعه الطبیه(الجزء الاول من الفن الثالث) تالیف: ابن النفیس القرشی، تصحیح و تحقیق: جوادی، ب و امامي، س. الف. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1396.

21-ثمرات الاسحار ترجمه فارسی حدیقه الازهار فی شرح ماهیه العشب و العقار، تالیف: ابوالقاسم بن محمد الغسانی، تصحیح و تحقیق: محمد العربی الخطابی، ترجمه: امامي، س. الف. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1397.

22-دارونامه گیاهی تالیف: امامي، س. الف، ایرانشاهی، م و ایرانشاهی، م. انتشارات به نشر و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1397.

23-قرابادین ابن التلمیذ، تصحیح و تحقیق: اولیور کاهل ترجمه: امامي، س. الف و هاشمی س. و. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1398.

24-آموزش سلامت بر اساس اشعار خاقانی شروانی(نیک آموز پزشکی) تالیف: افشاری، ر، امامي، س. الف و راشد محصل م. ر، نشر چهار درخت، بیرجند،1398.

 

ب) به زبانهای انگلیسی و فرانسوی:

Emami, S.A. et Aghazari, F. Les Phanerogames Endemiques de la flore d’Iran, Teheran University, Teheran, 2011.

Emami, S.A. and Tayarani-Najaran. Z. Cytotoxic Plants: Potential Uses in Prevention and Treatment of Cancer. In: Öner Özdemir (ed.) Current Cancer Treatment –Novel Beyond Conventional Approaches, InTech, Croatia, 2011, pp.651-692.

Sahebkar, A. Tayarani-Najaran, N. Tayarani-Najaran, Z. and Emami, S.A. Cancer and Its Treatment in Main Ancient Books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th Century AD). In: Hiroshi Sakagami (ed.) Alternative Medicine, InTech, Croatia, 2012, pp. 3-23.

Tayarani-Najaran, Z. Tayarani-Najaran, F. and Emami, S.A. (2014) The History of Islamic Medicine at a Glance. In: R. R. Watson, V. R. Preedy and S. Zibadi (eds.) Polyphenols in Human Health and Disease, Elsevier, Amsterdam vol. 1, pp.17-26.

Hasanzadeh-Khayyat, M. Tayarani-Najaran, Z., Nasery M. and Emami, S.A. (2015) Summer Savory (Satureja hortensis L.) Oils In: V. R. Preedy (ed.) Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Elsevier, Amsterdam pp.757-764.

Hasanzadeh-Khayyat, M. Tayarani-Najaran, Z., Nasery M. and Emami, S.A. (2015) Tarragon (Artemisia dracunculus L.) Oils In: V. R. Preedy (ed.) Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Elsevier, Amsterdam pp.813-817.

Javadi, B. Iranshahy, M. and Emami, S.A. (2015) Anticancer Plants in Islamic Traditional Medicine. In: S. Marcelo (ed.) Complementary Therapies for the Body, Mind and Soul, InTech, Croatia, 2012, pp. 111-144.

Nasery M., Hasanzadeh-Khayyat, M., Tayarani-Najaran, Z. and Emami, S.A. (2015) Rose (Rosa × damascena Mill.) Essential Oils In: V. R. Preedy (ed.) Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Elsevier, Amsterdam pp.659-665.

Tayarani-Najaran, Z., Hasanzadeh-Khayyat, M. Nasery M. and Emami, S.A. (2015) Dill (Anethum graveolens L.) Oils In: V. R. Preedy (ed.) Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety, Elsevier, Amsterdam pp.405-412.

 

علایق پژوهشی

جداسازی و تعیین ساختمان ترکیبات طبیعی

طب سنتی اسلام و ایران

بررسی پراکنش پیدازادان انحصاری ایران

مطالعه فرهنگ و تمدن اسلامی

گیاه درمانی

بررسی سمیت سلولی ترکیبات گیاهی

بررسی اثر آنتی اکسیدان ترکیبات گیاهی