صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 85

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 85
 
 
جلسه 142 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي بزاز و آقايان دكتر حسن‌زاده، دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر سجادي و دكتر تفقدي در تاريخ3/2/85 در دانشكده داروسازي برگزار شد و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ضمن آقايان دكتر بهروان، دكتر معلم و دكتر عرفايي در جلسه حضور نداشتند.

1- پايان‌نامه Ph.D. خانم دكتر مصفا با عنوان ”بررسي تأثير سايتوكاين‌هاي پيش التهابي (IL-6, IL-1, TNFa) بر بيان ژن و عملكرد ترانسپورتر دارويي (ABCG2) BCRP در سلولهاي سرطان پستان“ به راهنمايي آقاي دكتر بهروان مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

2- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و دكتر وحدتي با عنوان ”مقايسه كارايي دتكتور تنفسي اتانل با روش استاندارد گاز كروماتوگرافي در مظنونين ارجاع شده به پزشكي قانوني خراسان رضوي“ مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، تصويب شد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و دكتر بلالي با عنوان ”ارزيابي باقيمانده سم ديازينون در محصولات كشاورزي به روش كروماتوگرافي گازي“ مطرح شد. با بررسي نظر داوران و پاسخ مجري، نقاط ابهامي به شرح زير ايجاد شد كه مجري محترم در صورت تمايل با پاسخ دادن به موارد ابهام و اصلاح طرح با توجه به آنها، مي‌توانند مجدداً طرح را ارسال نمايند.

1- مشخص شود كه اين سم در مورد كدام محصولات استفاده مي‌شود و هدف طرح بررسي باقيمانده سم در چه محصولاتي مي‌باشد (دقيقاً محصولات هدف ذكر شوند).

2- با تو جه به نوع محصول، زمانهاي دقيق نمونه‌برداري براي هر محصول به تفكيك ذكر شود.

3- براي هر محصول ذكر شود كه چه تعداد نمونه آزمايش مي‌شود (حجم نمونه؟)

4- نمونه‌برداري از محصولات در مورد محصولات موجود در بازار مورد نظر است يا محصولات مزرعه؟

5- در صورت نمونه‌برداري از مزرعه، با توجه به اهميت پايداري شيميايي سم (دوره كارنس) در تعيين مقدارها، دقيقاً مشخص شود كه فاصله نمونه‌گيري از محصول با زمان سم‌پاشي چه مدت است؟

6- در صورت نمونه‌برداري از بازار، با توجه به اينكه فاصله زماني آخرين سم‌پاشي تا ورود به بازار و در نتيجه ميزان باقيمانده سم متغير است، حجم نمونه كافي بايد استفاده شود.

7- آيا تا به حال در داخل كشور در زمينه اندازه‌گيري اين سم اقدامي صورت گرفته است؟

8- با توجه به اهميت و نقش تعيين كننده موارد بالا، توصيه مي‌شود از مشاوره يك مهندس كشاورزي صاحب‌نظر در اين زمينه‌ها بهره‌گيري شود.

 


جلسه 143 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي بزاز، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين‌زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر رجبي، دكتر محمدپور، دكتر بهروان و دكتر تفقدي در تاريخ10/2/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:

1- در مورد پايان نامه هايي كه در جلسات قبلي تصويب اوليه شده اند ولي عليرغم گذشت بيش از دو هفته طرح آنها ارائه نشده است، مقرر شد با دادن مهلت تا پايان ارديبهشت ماه جاري، چنانچه طرح ارائه نشود، پايان نامه به عنوان «تصويب نشده» اعلام گردد.

2- براي رفع چنين مشكلاتي، قرار شد پس از اين فرم پروپوزال پايان نامه به صورت همزمان با طرح مربوطه پذيرفته و مورد بررسي قرارگيرد و روال بررسي و تصويب پايان نامه و طرح به صورت همزمان انجام شود.

3- طرح پژوهشي آقايان دكتر ايمن شهيدي و دكتر كريمي با عنوان « بررسي اثر آتورواستاتين در جلوگيري از تحمل به نيتروگليسيرين در رت ديابتي» پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم تصويب شد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان «شناسايي 4 ميكروارگانيسم كيتينوليتيك با روش تعيين توالي سكانس sr DNA 16» پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم تصويب شد.

 


جلسه 144 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر محمدپور، دكتر بهروان و دكتر تفقدي در تاريخ17/2/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت. آقاي دكتر رجبي به دليل مأموريت خريد كتاب براي دانشكده در جلسه حضور نداشتند.

1- درخواست آقاي دكتر معلم براي حذف آقاي دكتر بهشتي از فهرست مشاورين پايان نامه كارشناسي ارشد خانم ميترا معلم با عنوان «ارزيابي باقيمانده سم ديازينون در محصولات كشاورزي به روش كروماتوگرافي گازي» به تصويب رسيد.

2- پايان نامه Ph.D. خانم دكتر باورصاد به راهنمايي آقاي دكتر جعفري و خانم دكتر فضلي بزاز پس از بررسي و تصويب در گروه فارماسيوتيكس و پس از بررسي و مطالعات توسط اعضاء شوراي پژوهشي دانشكده به تصويب رسيد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و آقاي دكتر بلالي با عنوان «ارزيابي باقيمانده سم ديازينون در محصولات كشاورزي به روش كروماتوگرافي گازي» پس از بررسي نظريه داوران و پاسخ مجري محترم طرح، به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر سجادي با عنوان «مطالعه جذب پوستي آمي تريپتيلين در برون تن و بررسي اثر جذب افزاهاي مختلف بر آن» پس از بررسي نظريه داوران و پاسخ مجري محترم طرح به تصويب رسيد.

5- پيشنهاد مطرح شدن اوليه پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي در گروههاي مربوطه قبل از ارسال آنها به شوراي پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نظرات موافق و مخالف اعضاء شورا، قرار شد تا از مديران گروهها نيز در اين مورد نظرخواهي شود و مجدداً بررسي شود.

6- با توجه به درخواستهاي مكرر معاونان و مديران دانشگاه براي ارسال اطلاعات در زمينه برخي از فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي، پيشنهاد تشكيل يك آرشيو كامل داخلي از فعاليتهاي هيأت علمي شامل مقالات، كتابها، شرح فعاليتها، طرحهاي پژوهشي، شركت در همايشهاي داخلي و خارجي، فرمولاسيونها و پايان نامه ها بررسي و مورد تصويب قرار گرفت. قرار بر اين شد كه مدارك موجود جمع آوري شود و پس از اين نيز اعضاء محترم هيأت علمي، بلافاصله پس از دستيابي به يكي از اين مدارك نسخه اي از آن را به مسوول تنظيم آرشيو تحويل دهند.

7- با توجه به نياز اعضاء هيأت علمي و به ويژه اعضاي با سابقه كمتر به برگزاري كارگاههاي روش تدريس، طرح سوال و روش تحقيق قرار شد كه اين كارگاهها در تابستان برگزار شوند.

8- پيشنهاد گذاشتن نام دانشجو يا دستيار جزو مجريان طرح پس از بررسي مورد مخالفت قرار گرفت.

 


جلسه 145شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر جعفري، دكتر محمدپور، دكتر بهروان، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ24/2/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- به منظور تشویق اعضاء هیأت علمی برای افزایش کیفیت فعالیتهای پژوهشی و آموزشی ایشان، اهداء 3 جایزه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این جوایز سالی یک بار به مناسب هفته معلم اهداء خواهد شد و اولین جایزه در هفته معلم در سال 1386 انشاءا... اهداء خواهد شد. میزان جایزه یک عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 30000000 ریال اعتبار جهت خرید لوازم آزمایشگاهی و تحقیقاتی می باشد

جوایز به شرح زیر می باشند:

الف) جایزه به فردی که مقاله دارای بالاترین impact factor را در فاصله زمانی تعیین شده به چاپ رسانیده باشد.

توضیحات:

- در اهدای این جایزه، ملاک Corresponding Author مقاله خواهد بود.

- ملاک داوری، تنها مقالات چاپ شده در سال 2006 (مقالات In Press مورد قبول نمی باشد) می باشد

ب) جایزه به مجموع مقالات منتشره فرد

توضیحات:

- در این مورد ملاکهای امتیازدهی طبق ملاکهای ارزشیابی مراکز پژوهشی (برگه های پیوست) خواهد بود و میزان امتیاز نویسندگان مقاله طبق امتیازبندیهای ارتقاء و بر اساس ترتیب نامها می باشد.

- ملاک داوری، تنها مقالات چاپ شده در سال 1385 (مجلات داخلی) و 2006 (مجلات خارجی) می باشد (مقالات In Press مورد قبول نمی باشد).

ج) جایزه به بهترین کیفیت آموزش

توضیحات:

- این جایزه بر مبنای فرمهای جدید ارزشیابی و نظر شورای آموزشی دانشکده اهداء خواهد شد.

2- پیشنهاد بررسی اولیه پایان نامه ها قبل از تعیین زمان دفاع مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار نگرفت.

3- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر بهروان با عنوان "بررسی تأثیر سایتوکاینهای پیش التهابی (IL-6, IL-1 β TNFα) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP در سلولهای سرطان پستان" تصویب شد.

4- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر معلم با عنوان "جداسازی و تمایز درون تنی سلولهای بنیادی و پیش ساز صفاقی" تصویب شد.

 


جلسه 146 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر بهروان، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ 7/3/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر رجبي و خانم دكتر لايق با عنوان «فرمولاسيون ليپوزومهاي موضعي حاوي فيسين در درمان زگيل جلدي گاو و مقايسه آن با شيرابه درخت انجير» تصويب شد.

2- پايان نامه آقاي احسان كاظم زاده با عنوان « بررسي اثر آتوواستاتين در جلوگيري از بروز تحمل به نيتروگليسرين در رت ديابتي» به راهنمايي آقاي دكتر كريمي و آقاي دكتر ايمن شهيدي تصويب شد.

3- پايان نامه خانم پرگل بينا با عنوان « فرمولاسيون ليپوزومهاي موضعي حاوي فيسين و بررسي خلوص فيزيكوشيميايي آن» به راهنمايي آقاي دكتر رجبي و خانم دكتر لايق تصويب شد.

4- آيين نامه داخلي ارائه سخنرانيهاي علمي توسط دانشجويان Ph.D. بررسي و به شرح زير به تصويب رسيد:

الف) هر دانشجوي Ph.D. دانشكده موظف است حداقل سالي يك بار سخنراني عمومي داشته باشد. موضوع سخنراني در يكي از زمينه هاي مرتبط با تخصص و به ويژه مرتبط با پايان نامه اش باشد.

ب) عنوان سخنراني به تأييد استاد راهنماي پايان نامه Ph.D. يا مدير گروه برسد و در سوابق دانشجو ثبت شود.

پ) دانشجويان Ph.D. موظف هستند كه حداقل در دو سوم جلسات سخنراني شركت نمايند.

5- ْآيين نامه داخلي در مورد راه اندازي جلسات «ژورنال كلاب» در گروههاي دانشكده به شرح زير بررسي و تصويب شد.

الف) جلسات ژورنال كلاب در گروههاي داراي دانشجويPh.D. هر 2 هفته يك بار و در گروههاي ديگر حداقل ماهي يك بار برگزار شود.

ب) مديران محترم گروه برنامه ژورنال كلابها را به صورت فصلي با ذكر تاريخ جلسات و نام سخنران ارائه دهند: در گروههاي داراي دانشجوي Ph.D. سخنراني هر دو هفته يك بار به تناوب توسط هيأت علمي و دستياران گروه انجام شود.

پ) مديران محترم گروه پس از برگزاري هر جلسه، تاريخ، عنوان سخنراني و نام سخنران را به شوراي پژوهشي گزارش دهند.

6- نامه معاون محترم آموزشي در زمينه اعلام نظر در مورد تعداد دفعات مأموريت اعضاي هيأت علمي، رعايت نظم و مقررات اداري و نحوه حضور ايشان در محل كار مطرح شد و مصوبات شوراي آموزشي دانشكده به شرح زير تأييد شد:

الف) حضور و غياب افراد مطابق قانون استخدام كشوري مي باشد.

ب) در زمينه مأموريت، در دعوتهاي وزارتخانه و شبكه ها، محدوديتي نباشد. براي دعوتهاي مجلات و انجمنها، ماموريت بدون فوق العاده صادر شود.

پ) در زمينه شركت در همايشها، مأموريت براي شركت در همايشهاي خارجي به يك بار در سال و همايشهاي داخلي به 2 بار در سال محدود شود (به جز اعضاء بورد تخصصي كه طبق قانون 2 بار در سال مي توانند در همايشهاي خارجي شركت نمايند).

7- در زمينه تدوين طرح راهبردي پژوهشي دانشكده، با توجه به توضيح رياست محترم دانشكده مبني بر برنامه ريزي دانشكده جهت تدوين طرح راهبردي كلي دانشكده شامل راهبردهاي پژوهشي، قرار شد پس از برگزاري كارگاه آموزشي تدوين طرح راهبردي توسط آقاي مهندس عمادزاده در ماه آينده، طرح راهبردي كلي دانشكده تدوين شود.

 


جلسه 147 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دكتر محمدپور، دكتر بهروان، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ 21/3/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- در رابطه با مطرح شدن پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي در گروههاي آموزشي قبل از طرح در شوراي پژوهشي دانشكده، نظرات مديران گروههاي چهارگانه دانشكده بررسي و در نهايت قرار شد كه پس از تصويب هر پايان نامه يا طرح پژوهشي در شورا، به گروهها رونوشت داده شود تا با طرح شدن در جلسه گروه، تمامي همكاران مطلع گردند. در زمينه پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و Ph.D.، همانند سابق بايد اين پايان نامه ها ابتدا در گروه مطرح و تصويب شوند و سپس به شورا ارسال شود.

2- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و خانم دكتر خواجه كرم الديني با عنوان " بررسي اثرات ضد ويروس عصاره هاي متانولي حاصل از اندامهاي مختلف ماي مرز، چتنه، ارس و اردوج به روش in vitro " تصويب شد و براي بررسي و داوري به دانشگاه ارسال خواهد شد.

3- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي با عنوان " بررسي و شناسايي گونه هاي دارويي مورد استفاده در طب سنتي استانهاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي و خراسان رضوي" پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجري محترم طرح، منوط به ارائه پرسشنامه توسط مجري محترم، به تصويب رسيد.

4- طرح پژوهشي آقاي دكتر هاديزاده و آقاي دكتر رجبي با عنوان " بررسي اثرات مهار كنندگي آنزيم سيكلواكسيژناز براي دو آنالوگ جديد سكلوكسيب" پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجري محترم طرح، به تصويب رسيد.

5- طرح پژوهشي آقاي دكتر معلم و آقاي دكتر كريمي با عنوان " بررسي ميزان جيوه در ماهيهاي مصرفي شهر مشهد" پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجري محترم طرح، به تصويب رسيد.

6- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر وحدتي با عنوان بررسي اثر عصاره هاي اتانولي آرتميزياهاي بومي استان خراسان رضوي بر توليد نيتريك اكسايد توسط منوسيت / ماكروفاژهاي رده J774A.1" پس از بررسي نظر داوران و پاسخ مجري محترم طرح، به تصويب رسيد.

7- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر اصيلي و آقاي دكتر امامي با عنوان " استخراج، خالص سازي و كيفيت ساختمان آلكالوييدهاي موجود در ريشه گياه تلخه بيان" تصويب شد و براي داوري و بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

8- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر جعفري و خانم دكتر فضلي بزاز با عنوان " فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي اثر بخشي اشكال ليپوزومي و ترانسفرزومي موضعي پارومومايسين براي درمان ليشمانيوز پوستي ناشي از L.major در مدل موشي" تصويب شد و براي داوري و بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

9- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر ايرانشاهي و آقاي دكتر بهروان با عنوان "استخراج و خالص سازي farnesiferol از ريشه گياه ferula persica به منظور بررسي اثرات مهاري آن بر روي پمپ p- گليكوپروتئين" تصويب شد و براي داوري و بررسي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

10- پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي محمد هادي بزرگي با عنوان " بررسي ميزان جيوه در نمونه هاي ماهي موجود در بازار مشهد" به راهنمايي آقايان دكتر معلم، دكتر كريمي و دكتر حسن زاده تصويب شد.

11- پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي سعيد صادقي شكيب با عنوان "بررسي سميت حاد و تحت حاد سافرانال" به راهنمايي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر خويي تصويب شد.

12- پايان نامه آقاي اسماعيل بختياري با عنوان "بررسي اثرات سيتوتوكسيك عصاره هاي متانولي و اتيل استاتي اندامهاي مختلف گونه هاي J.oblonga, J. commonis, Juniperus sabina به روش ديسك سيب زميني" به راهنمايي آقاي دكتر بهروان و آقاي دكتر اصيلي تصويب شد.

 


جلسه 148 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دكتر فضلي، خانم دكتر صادقي و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر رمضاني، دكتر محمدپور، دكتر بهروان، دکتر رجبی و دكتر تفقدي در تاريخ 30/3/85 تشكيل و موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر حسن زاده و آقاي دكتر امامي با عنوان "بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره هاي متانولي گونه هاي مختلف آرتميزيا (بومي خراسان)" تصويب و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

2- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر صابري با عنوان «طراحي اولين نرم افزار گرافيك شيمي به زبان فارسي براي مطالعه و بررسي مولكولهاي شيميايي و دارويي» تصويب و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

3- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر تفقدي و خانم دكتر عليپور با عنوان «فرمولاسيون، تعيين خصوصيات و بررسي برون تني و درون تني ميكروسفرهاي حاوي پاكلي تاكسل براي تجويز ريوي» تصويب و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

4- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر بهروان با عنوان «بررسي اثر مهاركنندگي ترانسپورتر دارويي ABCB1 توسط farnesiferol حاصل از ريشه گياه Feruls persica در سلولهاي سرطاني پستان از رده MCF-7» تصويب و براي داوري و تصويب نهايي به دانشگاه ارسال خواهد شد.

5- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين زاده با عنوان «بررسي سميت حاد و تحت حاد پايه كروسين و ارزيابي فاز I قرص كروسين» كه به مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور ارائه شده و 50% بودجة آن تصويب شده بود، مطرح و براي تصويب بقيه بودجه به دانشگاه ارسال شد.

6- كليات طرح پژوهشي آقاي دكتر حسين زاده و آقاي دكتر ايمن شهيدي با عنوان «بررسي اثر عصاره آبي زعفران و دو تركيب مؤثره آن (سافرانال و كروسين) در مدل آزمايشگاهي Multiple sclerosis در رت» كه به مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور ارائه شده و 50% بودجة آن تصويب شده بود، مطرح و براي تصويب بقيه بودجه به دانشگاه ارسال شد.

7- طرح پژوهشي آقاي دكتر رجبي و آقاي دكتر هاديزاده با عنوان «بررسي اثرات مهاركنندگي مشتقات جديد موكلوبمايد بر آنزيم مونوآمين اكسيداز جدا شده از سرم گاوي» مطرح و با توجه به نظر مثبت هر دو داور تصويب شد.

8- طرح پژوهشي آقاي دكتر امامي و آقاي دكتر وحدتي با عنوان «بررسي اثر سايتوتوكسيسيته عصاره هاي اتانولي آرتميزياهاي بومي استان خراسان رضوي بر رده سلولي لوسمي مزمن ميلوئيدي انساني» مطرح و پس از بررسي نظرات داوران و پاسخ مجري محترم، تصويب شد.

9- بررسي پايان نامه آقاي اسلام معصومي با عنوان «خالص سازي سزكويي ترپن كومارين گالبانيك اسيد از ريشه گياه Ferula szowitsiana و بررسي اثرات ضد ميكروبي و مقاومت زدايي آن بر سويه هاي مقاوم به آنتي بيك از اشرشياكولي» به راهنمايي خانم دكتر فضلي و آقاي دكتر ايرانشاهي تصويب شد.

10- بررسي پايان نامه آقاي محمدرضا رحماني مطلق با عنوان «بررسي اثر پنتوكسي فيلين در آنمي هاي مقاوم به اريتروپوئيتن و سطح سرمي اينترفرون گاما (INF-g) در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي» به راهنمايي آقايان دكتر محمدپور، دكتر حسن زاده و دكتر تفقدي تصويب شد.