مدارك مورد نياز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدارک مورد نياز جهت شرکت در همايش‌هاي بين المللي خارج از کشور
 
    1. فرم تكميل شده درخواست شركت در همايش ( دانلود فرم)
    2. فايل الکترونيکي خلاصه مقاله / مقالات پذيرفته شده در همايش
    3. نامه پذیرش مقالهAcceptance Letter))
    4. پرسشنامه تکميل شده مسافرت به خارج از كشور (دانلود فرم)
    5. تصوير صفحه مشخصات پايان نامه يا طرح تحقيقاتي
    6. آخرين گرنت پژوهشي محاسبه شده توسط مديريت پژوهشي دانشگاه
 

مدارك مورد نیاز پس از بازگشت از سفر علمي خارج از کشور جهت پرداخت هزینه ها
 
    1. فرم تکمیل شده گزارش سفر به صورت تایپ شده (دریافت فرم قابل چاپ)
    2. گواهي شركت در همايش
    3. تصوير خلاصه مقاله چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات همايش
    4. اصل بليط
    5. فیش پرداخت هزینه ثبت نام ( در صورت عدم ارائه فیش هزینه ثبت نام پرداخت نخواهد شد)
    6. حكم ماموريت صادر شده از طرف دانشگاه
    7. نامه معرفی معاون پژوهشی دانشکده