دستور العمل شرکت در همایشهای علمی خارج از کشور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 بسمه تعالی

 دستور العمل شرکت در همایشهای بین المللی خارج از کشور

 
 مقدمه
به منظور گسترش تبادلات علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای بین المللی شرکت نمایند.
پرداختها:
 
 

كشور مقصد

مقدار تسهيلات پرداختي

كشورهاي همسايه ، روسيه و هندوستان،تركيه ، عراق ، سوريه ، پاكستان ، افغانستان ، اكراين، تركمنستان ، آذربايجان ، ازبكستان ، تاجيكستان ، قرقيزستان ، قزاقستان ، ارمنستان ، گرجستان، عربستان ، امارات ، عمان ، قطر ، كويت ، بحرين ، لبنان ، اردن و ديگر كشورهاي عربي منطقه

30/000/000 ريال

اروپا ، آفريقا و ساير كشورهاي آسيايي

35/000/000 ریال

كشورهاي قاره آمريكا ، اقيانوسيه ، ژاپن ، چين و آفريقاي جنوبي

40/000/000 ریال

 

 

ماده 1- شمول دستور العمل :

 

اعضاء هيات علمي ، دانشجويان و محققين غير عضو هيات علمي به شرط احراز ساير شرايط مربوطه در آيين نامه و با رعايت مقررات مندرج مي توانند از تسهيلات شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور استفاده نمايند.

1-1 - اعضای هیئت علمی : اعضاء هيات علمي رسمي قطعي ، پيماني و ضريب كا مي توانند از تسهيلات دانشگاه جهت شركت در همايشها استفاده نمايند. مبلغ اولیه پرداختی به افراد با توجه به عدد گرنت طبق جدول 2 خواهد بود. چنانچه فرد حداکثر ظرف 2 سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده را در یک مجله دارای ایندکس بین الملی (شامل Embase,Medline,SCOPUS or ISI) به چاپ رساند بقیه مبلغ تا 100% پرداخت خواهد شد.

1-1-1-ارائه تسهیلات بر مبناي عدد گرنت محاسبه شده و طبق جدول زیر خواهد بود.


رديف

دامنه عدد گرنت

حق تشويقي

1

كمتر يا مساوي 30

           عدم پرداخت تسهيلات سفر

2

از 31 تا 100

            40% مبالغ تعيين شده

3

از 101 تا 200

60% مبالغ تعيين شده

4

201 تا 275

80% مبالغ تعيين شده

5

از 276 تا 350

90% مبالغ تعيين شده

6

از 351 به بالا

100% مبالغ تعيين شده

 

2-1-1- اعضاء هيات علمي بازنشسته هر دو سال يكبار با لحاظ نمودن كليه شرايط دستورالعمل مي توانند از تسهيلات شركت در همايشهاي خارج از كشور استفاده نمايند.

3-1-1- اعضاي هيات بورد تا پايان دوره عضويت در بورد سالي دو بار مي توانند از تسهيلات شركت در همايشهاي خارج از كشور استفاده نمايند

4-1-1- اعضا هيات علمي كه موفق به اخذ جايزه جشنواره رازي يا خوارزمي گرديده اند و نيز اساتيد نمونه منتخب وزارت تا سه سال متوالي حداكثر دو بار در سال مي توانند از تسهيلات شركت در همايشهاي خارج از كشور استفاده نمايند .

2-1 - دانشجويان : كليه دانشجويان در طول دوره تحصيلي خود در صورت وجود اعتبار فقط يكبار مي توانند با استفاده از تسهيلات مندرج در اين آيين نامه در همايش شركت نمايند.

1-2-1- دانشجويان دوره هاي دستياري تخصصي و فوق تخصصي و PhD تا سقف 5% تعداد دانشجويان درسال مي توانند در همايش شركت نمايند. انتخاب دانشجويان واجد شرایط از میان متقاضیان، توسط شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس معیارهای اختصاصی خواهد بود. تائیدیه کمیته تحقیقات دانشجوئی از جمله امتیازات محسوب خواهد شد.

2-2-1- هر سال يكنفر از دانشجويان فعال بر دوره هاي آموزشي دانشگاه با تشخيص كميته تحقيقات دانشجويي و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه مي توانند در همايش شركت نمايد.

3-2-1- محققين غير عضو هيات علمي : محققین غیرعضو هیئت علمی شاغل در دانشگاه (دارای حکم استخدام رسمی یا پیمانی) منوط به تایید هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ( و یا شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تفویض اختیار از سوی هیات امنای دانشگاه) و در صورت ارائه مقاله از طرح مصوب پژوهشی یا پایان نامه مصوب مشروط براینکه فرد متقاضی مجری یا جزو مجریان اصلی طرح باشد، هر سه سال یک بار ودر صورت اخذ جایزه از جشنواره های رازی یا خوارزمی یکبار در سال تا دو سال متوالی می توانند در همایش های خارجی شرکت کنند. عنوان همايش بايد مطابق با رشته تحصيلي يا عنوان پست كاري يا مديريتي باشد. تشخيص اين تطابق بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه است.

 

 ماده 2 -  انتخاب مقالات جهت ارائه:
 

مقالات پذیرفته شده در همایش بایستی طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و یا پایان نامه دانشجویی مصوب كميته هاي پايان نامه دانشگاه باشد.

1-2- در صورتی که مقاله پذیرفته شده، منتج از طرح یا پایان نامه مصوب نباشد، ارائه آن به صورت Oral یا lecture در یک کنگره ملاک اعطاي تسهيلات خواهد بود .

2-2- برای مقالاتی که به صورت پوستر ارائه میشوند وقبلا طرح يا پایان نامه نبوده اند در صورتی تسهيلات اعطا مي گردد که ظرف 2سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده در یک مجله دارای ایندکس بین الملی (شامل Embase,Medline,SCOPUS or ISI) جهت چاپپذيرفته شود.

3-2- در صورتيكه طرح يا پايان نامه ، مصوب خارج دانشگاه باشد بايد به تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

4-2- ارائه نتايج حاصل از پايان نامه براي استاد مشاور با موافقت كتبي استاد راهنما امكان پذير خواهد بود

5-2- ارائه نتايج حاصل از طرح براي هر يك از مجريان يا براي همكاران در صورت موافقت كتبي مجري امكان پذير خواهد بود.

6-2- حد اكثر زمان ممكن براي ارائه پايان نامه در همايش ، ظرف سه سال از دفاع پايان نامه است.

7-2- حد اکثر زمان ممکن برای ارائه نتایج طرح، ظرف سه سال از زمان پایان طرح است. در مورد طرح های تاخیری راکد، اقدام به پرداخت تسهیلات نمی گردد .

8-2- عضو هيات علمي مي تواند از پايان نامه تخصصي خود نيز به شرط اينكه از زمان دفاع بيش از سه سال نگذشته باشد استفاده نمايد.

9-2- در صورت چاپ تحقيق در ژورنالهاي ايندكس شده در نمايه هاي بين المللي قبل از ارائه مقاله در همايش، اعطاي تسهيلات صورت نخواهد گرفت . تشخيص مصداق تكراري بودن يا جديد بودن تحقيق در موارد خاص بر عهده شوراي پژوهشي دانشگاه است.

10-2- براي سخنرانان مدعو به همايش هاي بين المللي، ارائه طرح يا پايان نامه ضروري نيست.

 

11-2- شرايط  استفاده از تسهيلات براي اعضاء هيات علمي بازنشسته:

1-11-2- مبناي استفاده از تسهيلات  گرانت پژ‍وهشي نخواهد بود.

2-11-2-تسهيلات در صورتي اعطا خواهد شد كه مقاله ارائه شده (سخنراني يا پوستر) ، پايان نامه يا طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه بوده و بيش از 3 سال از پايان آن نگذشته باشد.

3-11-2- در صورتيكه مقاله مربوطه قبلاً طرح تحقيقاتي يا مصوب دانشگاه نباشند، در صورتی تسهيلات اعطا مي گردد که ظرف 2سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده در یک مجله دارای ایندکس بین الملی (ISI , SCOPUS , Medline, Embase)