سلولهای بنیادی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
سلولهاي بنيادي
 
 
 
سلولهاي بنيادي قابليت فوق العاده براي تمايز به سلولهاي متنوعي در بدن دارند. این سلولها به عنوان يك سيستم ترميم براي بدن عمل نموده و توانايي تقسيم نامتناهي براي جبران و جايگزيني ديگر سلولها در بدن دارند. هنگام تقسيم يك سلول بنيادي، هر سلول جديد مي‌تواند به عنوان يك سلول بنيادي عمل نموده يا به يك سلول تخصصي مانند سلول عضلاني، گلبول قرمز سلول مغز يا .. تمايز نمايد.
 
 
 
 
 

نويد سلولهاي بنيادي

مطالعه سلولهاي بنيادي به ما كمك مي‌نمايد تا نحوه تبديل و تمايز آنها به سلولهاي اختصاصي بدن درك نماييم. برخي از جدي‌ترين مشكلات پزشكي و بيماريها مانند بيماري سرطان و ناهنجاريهاي جنيني ناشي از اختلالات در اين فرآيندها مي‌باشد. شناخت بهتر رشد و تكامل سلولهاي طبيعي احتمالا مي‌‌تواند ما را در شناخت و احتمالا تصحيح و درمان اين بيماريها كمك نمايد.
 
 
 
پتانسيل ديگر سلولهاي بنيادي در ساخت سلولها و بافتها براي درمانهاي پزشكي نهفته است. امروزه اندامها و بافتهاي اهدائي براي جايگزيني اندامها و بافتهاي آسيب ديده يا بيمار به كار مي‌رود. متأسفانه بيماران نيازمند چنين پيوندهايي بسيار بيشتر از تعداد اندامهاي فراهم شده براي پيوند مي باشند. سلولهاي بنيادي چند منظوره امكان فراهم نمودن يك منبع تقسیم پذير براي جايگزيني اين سلولها و بافتها در بيماريهاي بسياري مانند بيماريهاي پاركينسون، الزهايمر، آسيب‌هاي نخاعي، سكته‌هاي مغزي، سوختگي‌ها، بيماريهاي قلبي، ديابت، استئوارتريت و ارتريت روماتوئيد را ايجاد نموده است.