صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 88

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 88
 
 
جلسه 217 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی، دکتر هادیزاده، دکتر ایمن شهیدی و دکتر تفقدی در تاريخ 30/1/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه آقای دکتر توکل افشاری معاون پژوهشی دانشگاه در مورد اعلام ده اولویت پژوهشی دانشکده در راستای محوریت سلامت جامعه و HSR در سال 1388 مطرح گردید و تعدادی از اولویت های دانشکده در راستای محوریت سلامت جامعه تعیین گردید.

2- نامه آقای دکتر مجدی معاون بهداشتی دانشگاه در مورد اولین جلسه هم اندیشی چگونگی ادغام خدمات بهداشتی، درمانی و پژوهشی مطرح و اطلاع رسانی شد.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی با عنوان" استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria Litwnowii " مطرح و به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم و آقای دکتر افشار با عنوان" نقش اسید فولیک و ویتامین B6 در مهار اثرات تراتوژنیک کاربامازپین در جنین های موش کوچک آزمایشگاهی " مطرح و به تصويب رسيد.

5- پایان نامه آقای علی براتیان با عنوان" طراحی نرم افزار گرافیک شیمی به زبان فارسی برای مطالعه و بررسی مولکولهای شیمیایی و دارویی" به راهنمایی آقای دکتر صابری به تصویب رسید.
 
 

جلسه 218 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر جعفري، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دكتر محمد پور، دکتر اصیلی، دکتر هادیزاده، دکتر ایمن شهیدی و دکتر تفقدی در تاريخ 20/2/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با درخواست آقای دکتر محمدپور مبنی بر معرفی آقای دکتر شمس آرا به عنوان استاد مشاور پایان نامه خانم سپیده الیاسی با عنوان "بررسی ارتباط غلظت سرمی کاتپسینD با انتیما مدیا کاروتید " موافقت گردید.

2- با درخواست آقای دکتر معلم در مورد تغییر عنوان پایان نامه خانم زهره بدیعیان از " جستجوی ترکیبات جدید به عنوان مهارکنندگان سیکلواکسیژناز II از طریق غربالگری مجازی و بررسی اثر آن در مهار رشد سلول های سرطانی " به" جستجوی ترکیبات جدید به عنوان مهارکنندگان سیکلواکسیژناز II از طریق غربالگری مجازی و بررسی اثر آنها در مهار آنزیم CoxII و مهار رشد سلولهای سرطانی" موافقت گردید.

3- با درخواست آقای دکتر رمضاني در مورد انصراف از راهنمایی پایان نامه خانم آرزو رجبيان موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم و آقای دکتر محمدپور با عنوان "بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسیدکربن با بررسی پارامترهای سلولی در رت " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر میترا اصغریان رضایی می باشد، مطرح و تصویب شد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" سنتز و بررسی اثرات درون تنی امبلی پرنین در پیشگیری از سرطان " مطرح و تصویب شد.

6- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" بررسی تنوع سویه های باسیلوس تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16S rRNA " مطرح و به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم مریم صنعتی با عنوان" تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اپیدرمیس بر روی لنزهای داخل چشمی با جنس های مختلف" به راهنمایی خانم دکتر فضلی و مشاور آقای دکتر سیامک زارعی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم سمیه السادات مرتضی نیا با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی پایداری نوری، تحریک موضعی و جذب پوستی نانوذرات لیپیدی جامد(SLN ) حاوی ایزوترتینوئین" به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده، آقای دکتر جعفری و آقای دکتر پرداختی به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای علیرضا میرزایی با عنوان" استخراج و خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه گیاه Scutellaria Litwnowii " به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم سيده آزاده قريشي با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی كارآيي نانوپارتيكلهاي لیپیدی جامد(SLN ) حاوی مايلتوفوسين براي درمان ليشمانيوز پوستي در مدل موشي BALB/c" به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده، آقای دکتر جعفری به تصویب رسید.
 
 

جلسه 219 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دكتر حسن زاده، دکتر سجادی، دکتر رمضانی، دكتر جعفري، دکتر ایمن شهیدی، دكتر محمد پور، دكتر ايرانشاهي، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 27/2/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- معاون محترم پژوهشي دانشگاه، ج‍ناب آقاي دكتر توكل، همراه با مديران حوزه معاونت پژوهشي در جلسه حضور يافتند و پس از ارائه گزارشي از وضعيت پژوهشي دانشگاه و نقطه نظرات و انتظارات ايشان، همكاران شوراي پژوهشي دانشكده پرسشها و درخواستهاي خود را مطرح نمودند.

2- با درخواست خانم دکتر خداوردی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر ظهوری به عنوان استاد مشاور پایان نامه های خانم فرناز میرزازاده و آقای افشین جلالی موافقت گردید.

3- پایان نامه خانم کبری محمدیان دوآب با عنوان" بررسی تداخل بین مشتقات سیکلودکسترین ها و مواد محافظ رایج مورد استفاده در فرآورده های دارویی" به راهنمایی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر ملائکه مشاور آقای دکتر غلامزاده پس از پاسخ استادان راهنما به سوالات مطرح شده در جلسه قبل شورا، به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم عالمه بنی اسدی با عنوان" بررسی تداخل بین سیکلودکسترین ها ی طبیعی و مواد محافظ رایج مورد استفاده در فرآورده های دارویی" به راهنمایی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر ملائکه مشاور آقای دکتر غلامزاده پس از پاسخ استادان راهنما به سوالات مطرح شده در جلسه قبل شورا، به تصویب رسید.

 
 
 
 
 
 

 

جلسه 220 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقايان دكتر حسين زاده، دكتر حسن زاده، دکتر سجادی، دکتر ایمن شهیدی، دكتر ايرانشاهي، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 31/3/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقايان دكتر محمد پور، دكتر جعفري و دكتر رمضاني حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر تغییر عنوان پایان نامه خانم فاطمه محمدپور از" سنتز مشتقات جدید 4- ایمیدازولیل- 2و6- دی متیل-3و5-بیس-N – آریل کارباموئیل-1و4- دی هیدروپیریدینی" به " سنتز مشتقات جدید 4-ایمیدازولیل-2و6- دی متیل دی هیدروپیریدینهای آمیدی و استری با اثرات ضد سل و فشار خون" موافقت شد.

2- پایان نامه آقای عبدالمجید اصلاح طلب با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات الیگواتیلن ایمین (600Da) هیدروفوب شده با زنجیره های 2و16 کربنه در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشی" به راهنمایی آقای دکتر رمضانی و مشاور آقای دکتر دهشهری به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای سجاد سیدی با عنوان" تهیه و تعیین ویژگیهای میکروسفرهای حاوی تریامسینولون جهت تزریق داخل چشمی ( داخل ویتره) " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر زارعی قنواتی به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر بهروان با عنوان "بررسی اثرات پلی مورفیسم ژن AT1R (رسپتور آنژیوتانسین II تیپ یک) با میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونر" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" بررسی تنوع سویه های باسیلوس تولید کننده آنزیم آمیلاز با روش 16S rRNA " به تصویب رسید.