پیام هایی برای خودشناسی و موفقیت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صفحه اصلی>معاونت دانشجویی فرهنگی > مرکز مشاوره > پیام هایی برای خودشناسی و موفقیت 
 
 
 
 
 
 

نوابغ دنیا چیزی بیش از تو ندارند

چقدر شبیه خودت می شوی وقتی:

· بر سربرگ همه روزهایت می نویسی: به نام خداوند بخشنده مهربان.

· به بی کرانگی لطف پروردگار ایمان داری.

· خودت را از هیچ جزهستی جدا نمی دانی.

· میدانی اگر تو بخواهی، پیروزی در هر کاری ممکن است.

· همیشه به خودت افتخار می کنی.

· روی آیینه اتاقت این نوشته را با خط درشت می چسبانی: امروز روز تولد من است . و هر وقت جلوی آیینه می روی آن را با صدای بلند می خوانی.

· نویسنده کتاب زندگی خودت هستی.

· در هیچ لحظه ای تفکر توانگرانه را فراموش نمی کنی.

· به این امر آگاه هستی که تنها کسی که می تواند تو را به عرش برساند خودت هستی.

· افتخارات گذشته ات را فراموش نمی کنی و همیشه آنها را به خودت یادآور می شوی اما هرگز به آنها نمی چسبی ، بلکه در پی کسب افتخارات بهتر هستی.

· برای انجام هر کاری ابتدا اطلاعات لازم را کسب ،جمع آوری، مرتب و بررسی می کنی سپس اقدام می کنی.

· با داشتن افکار مثبت و امید بخش مسیر زندگی ات را سبز نگه می داری.

 
 
امیدوارم ایام امتحانات خوبی داشته باشین
بهترین هارو برای شما دوستان عزیزم آرزو میکنم
 
 

مرادی-مشاور دانشکده داروسازی