صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي زمستان 88

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي زمستان 88
 
 

جلسه 232 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر سجادی، دکتر جعفری، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 13/10/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص اختصاص بودجه به پایان نامه های دانشجویی مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. مقرر باشد مكاتبات لازم براي افزايش هزينه پايان نامه هاي داروسازي تا معادل پايان نامه هاي كارشناسي ارشد انجام شود. همچنين مصوب شد روال قبلي آماده نمودن پروپوزال طرح پژوهشي براي پايان نامه ها و انجام داوري بر روي آنها انجام شود. پرداخت مبلغ ارائه شده توسط معاونت پشتيباني پس از ارائه پروپوزال خواهد بود.

2- با درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی جناب آقای دکتر ایرانشاهی كه مورد موافقت گروه مربوطه قرار گرفته بود، موافقت گردید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان "بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و کوئرستین در افزایش غلظت پلاسمایی کوئرستین در داوطلبین سالم انسانی" مطرح گردید، شورا در مورد مطالعه انسانی بر روي کوئرستین قانع نشد و مقرر گردید با تغییر کوئرستین به فلاونوئید بی خطر دیگر، طرح بازنویسی شود.

4- پایان نامه آقای سید حسین سازمند با عنوان " سنتز کوپلیمرهای دوقطعه ای PEG5000-PLA جهت سیستمهای دارورسانی نانوپلیمرزومی" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

 

 

جلسه 233 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر محمدپور، دکتر جعفری، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی و دکتر تفقدی در تاريخ 27/10/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر سجادی و دکتر ایمن شهیدی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- برگزاری همایش ICRC 2011 در مشهد و توسط گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی مطرح و به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان" بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و رزوراترول بر فراهمی زیستی رزوراترول در داوطلبین سالم انسانی " پس از اعمال اصلاحات مورد درخواست شورا به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان "بررسی اثر عصاره آبی زرشک و بربرین در کاهش تمایل به مرفین در مدل Conditional place preference در موش سوری" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر زکوی با عنوان "بررسی تاثیر زیره سیاه بر روی سطح پلاسمايی هورمونهای تیروئیدی و تیروتروپین در افراد نرمال و افراد تحت درمان با هورمون تیروئید" به تصویب رسید.

5- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر هاشمی با عنوان "تهیه و ارزیابی کارایی تحویل siRNA نانوپارتیکلهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین با وزن مولکولی پایین" به تصویب رسید.

6- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و خانم دکتر کارجو با عنوان "بیوسنتز، بهینه سازی بیان و تعیین خصوصیات دو پپتید همجوش به عنوان حامل های ژن درمانی غیر ویروسی" به تصویب رسید.
 
 

 
 

جلسه 234 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دكتر حسن زاده، دکتر رمضانی، دکتر محمدپور ، دکتر جعفری، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 11/11/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد . در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با درخواست آقای دکتر معلم مبنی بر افزودن نام آقای دکتر رامین رضایی و خانم دکتر بهروان به عنوان مشاور در پایان نامه آقای رامین ساختیانچی موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر معلم و آقای دکتر محمدپور با عنوان "بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسیدکربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رت" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر شاهسوند می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی خانم دکتر گل محمدزاده و آقای دکتر جعفری با عنوان "تهیه و تعیین خصوصیات نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کننده" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر وحدتی با عنوان "بررسی سمیت سلولی فراكسيونهاي ریشه نوروزک بر روی دو رده سلولهای سرطانی انسانی" مطرح ومنوط به اعمال اصلاحات مورد درخواست شورا به تصویب رسید.

5- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر آبنوس و آقای دکتر رمضانی با عنوان " انتقال هدفمند، قابل کنترل و آهسته رهش دانوروبیسین به سلول های سرطانی با استفاده از کربن نانوتیوب های حاوی آپتامر" به تصویب رسید.

6- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر کاظمی اسکویی و آقای دکتر رمضانی با عنوان "سنتز و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات غیر سمی اصلاح شده مبتنی بر پلی اتیلن ایمین با وزن مولکولی بالا" به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای مهران حسینی راد با عنوان" بررسی سمیت سلولی فراكسيونهاي ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) در کشت سلولی انسانی و تاثیر متابولیسم کبدی بر سمیت آن" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر وحدتی و مشاور خانم دکتر احتشام مطرح و منوط به اعمال اصلاحات مورد درخواست شورا به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای ادریس اكبري با عنوان" بررسی اثر بربرین در کاهش تمایل به مرفین در مدل conditioned place preference در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور خانم دکتر ضیایی به تصویب رسید.

9- پایان نامه آقای وحید حلیمی با عنوان"تهیه و تعیین خصوصیات نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کننده" به راهنمایی خانم دکتر گل محمدزاده و استاد مشاور آقای دکتر جعفری به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای رضا قره داشی با عنوان"بررسی اثر عصاره آبی میوه زرشک (Berberis vulgaris ) در کاهش تمایل به مرفین در مدل conditioned place preference در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور خانم دکتر ضیایی به تصویب رسید.

 

جلسه 235 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر محمدپور، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 19/11/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر جعفری و دکتر حسن زاده حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان "طراحی، سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطان" پس از اعمال اصلاحات مورد درخواست شوراي پژوهشي دانشكده به تصويب رسيد.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان " سنتز، داکینگ و بررسی اثرات ضدسرطان مشتقات 4و6-دی (هترو) آریل-2-ایمینو 1و2-دی هیدروپیریدین-3- کربونیتریل به عنوان مهارکننده کیناز pim-1" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر سجادی با عنوان " بررسی اثر مخلوط سیکلودکسترینها بر محلولیت مایی بکلومتازون دی پروپیونات" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر بدیعی و آقای دکتر جعفری با عنوان "بررسی برون تنی میزان هدف گیری نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا به سلولهای دندریتیک انسانی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان " ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا و ادجوانت MPL " به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر کاظمی اسکویی با عنوان " تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال siRNA توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین خطی در کشت سلولی" به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای مهراب عرب سلمانی با عنوان"بررسی اثر مخلوط سیکلودکسترینها بر محلولیت مایی بکلومتازون دی پروپیونات" به راهنمایی آقای دکتر گل ملائکه، آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر غلامزاده به تصویب رسید.

8- پایان نامه آقای محسن مقدس با عنوان"بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ذرات استامینوفن اسپری دراید شده از محلولهای هیدروالکلی حاوی غلظت های مختلف اتانول و استامینوفن" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی تصويب شد.

پایان نامه آقای مصطفی خطاب با عنوان"بررسی تاثیر مقادیر مختلف پلی وینیل پیرالیدون با وزنهای مولکولی مختلف بر حالتهای جامد و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی استامینوفن اسپری دراید شده از محلول هیدروالکلی" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصويب رسيد. 


جلسه 236 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر محمدپور ، دکتر ایرانشاهی، دکتر اصیلی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 2/12/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقایان دکتر جعفری، دکتر رمضانی، دکتر حسین زاده و دکتر حسن زاده حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- گزارش پایان طرح خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان" تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کننده" مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

2- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان" بررسی آنتی اکسیدانی اسانس های حاصل از اندام های مختلف گیاه لمبیر Juniperus communis subsp.hemisphaerica در محیط لیپیدی" مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر اصیلی با عنوان" جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار ترکیبات موجود در گیاه درمنه خراسانی Artemisa khorassanica podl. " مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان "طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطان یکسری دی هیدروپیریدین به عنوان مهارکننده فسفودی استراز-3 در کشت سلولی" مطرح و مقرر گردید پس از پاسخ دهی مجری به سوالات مطرح شده در شورا، مجددا در شورا مطرح گردد.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی با عنوان "بررسی فیتوشیمیایی متابولیتهای ثانویه موجود در اندامهای زیرزمینی دو گونه salvia chorassanica و salvia chloroleuca" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر ملائکه با عنوان "محلول چشمی فلوئورومتولون: بررسی پایداری و پیش بینی عمر قفسه ای به روش تسریع شده" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر مصفا، آقای دکتر مرادی و خانم دکتر افشارنژاد با عنوان "بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6-methyl guanine methyl transferase) به روش MSQP(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) " که پایان نامه تخصص خانم دکتر جبینی می باشد، به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم عاطفه جعفری با عنوان"بررسی اثرات اشتها آوری گیاه بومادران با اندازه گیری هورمون گرلین در رت" به راهنمایی اقای دکتر نعمتی و آقای دکتر محمدپور و مشاور آقای دکتر نوروزی و آقای دکتر رخشنده به تصویب رسید.

 

جلسه 237 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز و آقايان دکتر حسین زاده، دکتر محمدپور ، دکتر ایرانشاهی، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر حسن زاده ،دکتر ایمن شهیدی، دکتر سجادی و دکتر تفقدی در تاريخ 11/12/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (آقای دکتر رمضانی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- نامه رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در خصوص امکانات و تجهیزات فنی و آمادگی آن مرکز برای همکاری علمی مطرح گردید.

2- نامه معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص برگزاری تورهای دانشجویی جهت بازدید از مراکز علمی-پژوهشی مطرح گردید مقرر شد تورهاي بازديد دانشجويان از صنايع داروسازي كه عمدتا خارج از استان قرار دارند برگزار شود و در اين راستا از كميته تحقيقات دانشجويي درخواست همكاري شود.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان "بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین و تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB و Brain-derived neurotrophic factor در مغز رت" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس با عنوان "طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطان یکسری دی هیدروپیریدین به عنوان مهارکننده فسفودی استراز-3 در کشت سلولی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر صابری با عنوان " مطالعه مولکولی و طراحی و سنتز مهارکننده های دوگانه B-RAF در مسیر سرطانی RAS" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدبعی با عنوان " تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیزشده و ادجوانت MPL در مدل موشی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی با عنوان " بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی" به تصویب رسید.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" بررسی اثرات تعدیل ایمنی فراکسیون یا ترکیب شیمیایی دو گیاه بومی ایران" مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر کریمی با عنوان" بررسی اثرات ایمونوتوکسیسیته پاراکوات در موش Balb/c" مطرح و مورد تایید قرار گرفت.

10- پایان نامه آقای سید محمد شاهرخی با عنوان"سنتز کوپلیمرهای دو قطعه ای PEG200-PLA جهت تهیه سیستمهای دارورسانی نانوپلیمرزومی" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای سید مرتضی شریفیان با عنوان"بررسی تاثیر غلظت استامینوفن و پلی وینیل پیرالیدون بر پروسه اسپری دراینگ، و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و حالتهای جامد ذرات اسپری دراید شده از سوسپانسیونهای استامینوفن" به راهنمایی اقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم طیبه قاسمی با عنوان"بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره آبی زعفران تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB,Brain-derived neurotrophic factor در مغز رت " به راهنمایی اقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم وحیده ناصری با عنوان"بررسی اثرات ضدافسردگی کروسین تاثیر آن بر سطح پروتئین CREB,Brain-derived neurotrophic factor در مغز رت " به راهنمایی اقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر آبنوس به تصویب رسید.

14- پایان نامه آقای منصور تراب با عنوان"بررسی تاثیر پلی وینیل پیرالیدون بر حالتهای جامد و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ذرات استامینوفن اسپری شده از محلولهای مایی" به راهنمایی اقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم زینب امیری طهرانی زاده با عنوان"مطالعه مولکولی و طراحی و سنتز مهارکننده های دو گانه B-RAF در مسیر سرطانی RAS " به راهنمایی اقای دکتر صابری به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای میلاد ایرانشاهی با عنوان"بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و رزوراترول بر افزایش غلظت پلاسمایی کوئرستین در داوطلبین سالم انسانی" به راهنمایی اقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر حسن زاده به تصویب رسید.

17- پایان نامه خانم سیده منیره جلال زاده شهری با عنوان"تشکیل بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اپیدرمیس بر روی لنزهای داخل چشمی با جنس های مختلف " به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و مشاور آقای دکتر سیامک زارعی به تصویب رسید.

18- پایان نامه آقای ایمان جعفری با عنوان"تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای تام لیشمانیای لیزشده در مدل موشی" به راهنمایی اقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر خامسی پور و آقای جلالی به تصویب رسید.

19- پایان نامه آقای حجت صوفی با عنوان"بررسی سمیت سلولی ناشی از Salvia chorassanica Bunge بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی" به راهنمایی اقای دکتر امامی، آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر موسوی و مشاور خانم دکتر طیرانی نجاران به تصویب رسید. 

 

جلسه 238 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 24/12/88 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی بزاز، آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر ایرانشاهی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با درخواست خانم فائزه قرنفلی دانشجوی کارشناسی ارشد سم شناسی مبنی بر ایجاد تغییراتی در پایان نامه موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر ملائکه با عنوان" تهیه هیدروژلهای پلی هیدروکسی اتیل متاکریلاتی به عنوان سیستم های نوین دارورسانی چشمی و بررسی خصوصیات جذب سطحی و آزادسازی دارو از آنها" تصویب شد.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره زعفران بر روی سطح خارج سلولی گلوتامات و آسپارتات در جریان تشنج ایجاد شده به روش تجربی در ناحیه هیپوکامپ رت" مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان"بررسی سمیت حاد و تحت حاد پایه کروسین و ارزیابی فاز I قرص کروسین" مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" فرمولاسیون تعیین خصوصیات و بررسی اثربخشی اشکال لیپوزومی و ترانسفرزومی موضعی پارومومایسین برای درمان لیشمانیوز پوستی ناشی از L.major در مدل موشی" مورد تایید قرار گرفت.