صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي بهار 89

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
صورتجلسات شوراي پژوهشي بهار 89
 
 
 
 

جلسه 239 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 22/1/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد (خانم دکتر فضلی بزاز، آقای دکتر محمدپور و آقای دکتر ایرانشاهی حضور نداشتند). در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- با درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر بهروز اکبری استادیار آزمایشگاه مرکز تحقیقات و کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت در پایان نامه خانم قرنفلی موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان " بررسی اثر G-CSF بر سمیت قلبی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی در رت" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر هاشم زایی می باشد، به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر صادق نیا با عنوان" بررسی اثرات محافظتی سافرانال بر آسيب ناشي از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رت" به تصویب رسید.

4- درخواست آقای دکتر معلم در خصوص تغیر عنوان و محتوای علمی پایان نامه خانم دکتر لیلا اعتماد مطرح و پس از بررسی توسط داور تعيين شده توسط شورا با تغييرات مورد درخواست ايشان موافقت گردید.

5- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با عنوان" سنتز و بررسی کارایی ترانسفکشن حامل های نانو (نانووکتورهای) غیر ویروسی مبتنی بر نانو لوله های کربنی در ژن رسانی و سیستم های انتقال دارو" به تصویب رسید.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر محافظت کنندگی عصاره آبی زعفران و مواد موثره آن (کروسین و سافرانال) بر علیه سمیت تحت حاد و سمیت ژنتیکی دیازینون" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" اثر لینالول بر تحمل و وابستگی به مرفین در موش" مورد تایید قرار گرفت.

8- پایان نامه خانم فائزه اسکندری با عنوان" ارزیابی میزان مصونیت زایی و پاسخ ایمنی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لشمانیا در مدل موشی " به راهنمایی اقای دکتر بدیعی و مشاور آقای دکتر خامسی پور و آقای دکتر جعفری به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم الهام صباغ گل با عنوان"بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ذرات استامینوفن اسپری دراید شده از محلولهای هیدروالکلی حاوی غلظتهای مختلف اتانول و استامینوفن" به راهنمایی اقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی به تصویب رسید. 
 
 

 

جلسه 240 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایرانشاهی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 5/2/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر محمودی با عنوان" بررسی تاثیر ضد سرطانی امبلی پرنین جداشده از گیاه Ferula switziana بر سلولهای ملانومای انسانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " فرمولاسیون قطره چشمی ترانگزامیک اسید" مطرح و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات مورد درخواست شورا مجددا در شورا مطرح شود.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان " نقش فولیک اسید و ویتامین B6 در مهار اثرات تراتوژنیک کاربامازپین در جنین های موش کوچک آزمایشگاهی" مورد تایید قرار گرفت.

پایان نامه آقای امیر ذاکریان با عنوان" استخراج لاکتوز از شیر با استفاده از رسپتور پلی مری آن " به راهنمایی اقای دکتر مهاجری و آقای دکتر هادیزاده به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 241 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایرانشاهی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 26/2/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- موضوع ارائه مقاله توسط دانشجویان عمومي برای جلسه دفاع مطرح و مقررشد ارائه مقاله اجباري نباشد اما نمره پایان نامه در صورت عدم ارائه گواهی ارسال مقاله به یک مجله معتبر، از 18 محاسبه شود. زمان اجرای این تصمیم از ابتدای مهرماه 89 خواهد بود.

2- با درخواست آقای دکتر حسن زاده استاد محترم گروه شيمي دارويي برای گذراندن فرصت مطالعاتی در كشور امریکا موافقت شد.

3- با درخواست آقای دکتر هادیزاده مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر مهاجری به عنوان استاد راهنما در پایان نامه آقای افشین جلالی و خانم میرزا زاده موافقت شد.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " فرمولاسیون قطره چشمی ترانگزامیک اسید" به تصویب رسید.

5- پایان نامه آقای حمیدرضا کیخسروی با عنوان" فرمولاسیون قطره چشمی ترانگزامیک اسید " به راهنمایی اقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز به تصویب رسید.


 
جلسه 242 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایرانشاهی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 2/3/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:
 
1- با درخواست جناب آقای دکتر هادیزاده مبنی بر حذف بخش بررسی اثرات ضدسرطان و تغییر عنوان پایان نامه خانم شاهینی از " سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیبات 2-( الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3و1-تیازولیدین -4- اون" به " سنتز ترکیبات 2-( الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3و1-تیازولیدین -4- اون به عنوان ضدسرطان" موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر جامی الاحمدی و آقای دکتر ملائکه با عنوان " تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزومهای حاوی N-استیل گلوکز آمین و بررسی تاثیر آنها بر رطوبت پوست" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر موفق با عنوان " تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانی" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر قدسی می باشد، به تصویب رسید.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایرانشاهی با عنوان " بررسی اثرات آنتی مایکوباکتریال مشتقات پرنیله 7-هیدروکسی کومارین" مورد تایید قرار گرفت.

5- پایان نامه خانم طلیعه ابراهیم زاده پزشکی با عنوان" بررسی اثر آنتی اکسیدان فراکسیون های مختلف حاصل از اندامهای هوایی چهار گونه درمنه بومی ایران " به راهنمایی اقای دکتر امامی، آقای دکتر حسن زاده و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

 

 
 

جلسه 243 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 16/3/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- کلیات طرح پژوهشی آقای دکتر ایرانشاهی و آقای دکتر محمودی با عنوان " بررسی تاثیر امبلی پرنین جداشده از گیاه Ferula switzizna بر تمایز منوسیت های خون محیطی و بلوغ و عملکرد سلولهای دندریتیک" به تصویب رسید.

2- گزارش پایان طرح آقای دکتر معلم با عنوان "بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری" مورد تایید قرار گرفت.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر امامی با عنوان "تاثیر عصاره پروتئوگلیکانی گیاه convolvulus arvensis ایران بر تکثیر سلولهای سرطانی و آنژیوژنز در in vitro" مورد تایید قرار گرفت.

پایان نامه آقای علی غلامپورزو با عنوان " بررسی اثر ضد فشار خون سافرانال در تجویز مزمن" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور خانم دکتر رضوی به تصویب رسید.
 
 

 

جلسه 244 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی بزاز، اقايان دکتر حسین زاده، دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر حسن زاده، دکتر محمدپور، دکتر ایمن شهیدی، دکتر رمضانی و دکتر تفقدی در تاريخ 31/3/89 در دانشكده داروسازي برگزار شد. در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفتند:

1- طرح پژوهشی آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر حسین زاده با عنوان " بررسی اثر سیلدنافیل بر وابستگی و تحمل به مرفین در موش سوری" به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان " فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر چاوشیان می باشد، به تصویب رسید.

3- پایان نامه آقای حسام معنوی با عنوان" بررسی اثرات ضد سرطان مشتقات 4و6-دی (هترو) آریل-2-ایمینو 1و2-دی هیدروپیریدین -3-کربونیتریل به عنوان مهارکننده کیناز pim-1 " به راهنمایی اقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر آبنوس به تصویب رسید.

4- پایان نامه خانم زینب فاطمی مقدم با عنوان" مقایسه سیستمهای پراکنده مائی و محلولهای آلی Eudragit RS در تهیه میکروپارتیکلهای آهسته رهش حاوی تئوفیلین به روش Spray drying " به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با عنوان " تهیه پلیمر ایمپرینت شده کلوزاپین، بررسی خصوصیات اتصالی آن و کاربرد آن در استخراج دارو از سرم" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر ملائکه با عنوان " تهیه و تعیین ویژگیهای میکروسفرهای حاوی تریامسینولون جهت تزریق داخل چشمی( داخل ویتره)" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر کریمي با عنوان " بررسی اثر مکانیسم نانوذره PMC16 در کاهش سمیت ارگانوفسفره مالاتیون و مقایسه آن با فرم غیرذره ای و معمولی منیزیم بر پارامترهای همودینامیک و مارکرهای بیوشیمیایی" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر کریمي با عنوان " بررسی اثرات کورکومین بر آپوپتوز ناشی از دوکسوروبیسن در سلولهای ماهیچه ای قلب موش صحرایی (H9C2)" مورد تایید قرار گرفت.