صورتجلسات شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي تابستان 90

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 صورتجلسات شوراي پژوهشي تابستان 90
 

جلسه 272 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی،دکتر جعفری، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 12/4/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد.

1- نامه معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر تشکیل کمیته Scientific Writing در دانشکده مطرح شد و تشکیل چنین کمیته ای به صورت ذکر شده در دانشکده داروسازی مورد تایید قرار نگرفت و کلیات آن با تغییرات زیر به تصویب رسید:

- به جای تشکیل این کمیته پیشنهاد می شود اعضای هیات علمی هر گروه پایان نامه های خود را که تاکنون تبدیل به مقاله نشده است در گروه مطرح نمایند و به نحو مقتضی به دستیاران هر گروه اعلام شده تا در صورت تمایل دستیاران با در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی آن اقدام به نگارش مقاله نمایند.

2- موضوعات پژوهشی مورد نیاز معاونت غذا و دارو مطرح و مقرر گردید این موضوعات به گروه ها اعلام شود تا اقدام لازم در خصوص انجام این گونه طرح ها صورت گیرد.

3- با درخواست فرصت مطالعاتی آقای دکتر صابری موافقت گردید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر رمضانی و آقای دکتر آبنوس با عنوان " سلولهای بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با ژن TRAIL توسط مشتقات جدید پلی اتیلن ایمین جهت تولید سامانه هدفمند القاکننده آپوپتوز" که پایان نامه تخصصی خانم دکتر سلماسی می باشد، به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی با عنوان " مهندسی ذرات سلکوکسیب به منظور بهبود خصوصیات انحلال آن: نانونیزه کردن در مقابل خشک کردن افشانه ای و سیستمهای پراکنده جامد" که پایان نامه تخصصی آقای دکتر همایونی می باشد، به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر فضلی بزاز با عنوان " مقایسه پایداری فرم محلول و لیپوزومال آزیترومایسین در محیط آبی" به شرط اعمال نظرات شورا به تصویب رسید.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی ارتباط نسبت سرمی RANK/OPG با میزان کلیسیفیکاسیون عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا3 بر بیومارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه آقای سید علیرضا طاهری با عنوان"مطالعه رابطه محلولیت مائی بکلومتازون در حضور سیکلودکسترین ها از طریق انرژی اتصال بین مولکولی آنها " به راهنمایی آقای دکتر ملائکه و آقای دکتر صادقیان و مشاور آقای دکتر سجادی به تصویب رسید.

10- پایان نامه آقای مصطفی خاموشی با عنوان"بررسی محلولیت فازی و سرعت انحلال کمپلکس دربرگیرنده سیکلودکسترین-فلودروکورتیزون" به راهنمایی آقای دکتر سجادی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر غلامزاده به تصویب رسید.

11- پایان نامه آقای دانیال سعیدی با عنوان"بررسی تاثیر حضور سورفاکتانت بر خصوصیات سیستمهای پراکنده جامد کورکومین و پلی اتیلن گلیکول" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر همایونی به تصویب رسید.

12- پایان نامه خانم سمیه بیدار با عنوان"بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین در سندرم تخمدان تحریک پذیر و رشد فولیکولی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تحت القای تخمک گذاری" به راهنمایی آقای دکتر محمدپور و خانم دکتر موسوی فر و مشاور آقای دکتر جلالی و خانم دکتر اعتماد به تصویب رسید.

13- پایان نامه خانم فائزه پارسا با عنوان"بررسی تاثیر حضور سورفاکتانت بر خصوصیات سیستمهای پراکنده جامد کورکومین و پلی وینیل پیرالیدون" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر همایونی به تصویب رسید.

  


 
 

 جلسه 273 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 2/5/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد( آقای دکتر جعفری و آقای دکتر سجادی در جلسه حضور نداشتند).

1- با درخواست آقای دکتر جعفری مبنی بر اضافه نمودن نام آقای دکتر چاوشیان به عنوان استاد مشاور در پایان نامه خانم نازنین بیاری موافقت گردید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر قزوینی با عنوان "بررسی مشتقات N-آریل-4و1-دی هیدروپیریدین-5و3-دی کربوکسامید در محیط برون تنی در مهار رشد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس" به تصویب رسید.

3- گزارش پایان طرح آقای دکتر بدیعی با عنوان" تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشی" مورد تایید قرار گرفت.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر بدیعی با عنوان" تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتیدهایCpG دارای اسکلت فسفودی استر(PO-CpG ODN) و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشی" مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمودی با عنوان" بررسی سمیت سلولی امبلی پرنین جداشده از گیاه Ferula szwitsiana بر رده سلولهای ملانومای انسانی از طریق مهار رشد سلولی، القای آپوپتوز و توقف سیکل سلولی" مورد تایید قرار گرفت.

6- گزارش پایان طرح آقای دکتر بهروان با عنوان" بررسی مقایسه ای اثرات تنظیمی داروی ضد التهاب غیر استروئیدی ایندومتاسین و داروی کورتیکوستروییدی دگزامتازون بر بیان ژن BCRP و عملکرد ترانسپورتر آن در رده سلولی سرطان پستانMCF7/MX مقاوم به میتوکسانترون" مورد تایید قرار گرفت.

7- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی میزان ترانسفکشن لیوپلکسهای کونژوگه شده با پپتید سنتزی به عنوان وکتورهای غیر ویروسی در ژن درمانی" مورد تایید قرار گرفت.

8- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای پگیله حاوی عصاره تام زعفران، سافرانال، کروسین و بررسی اثر ضد توموری در موش های دارای کولون کارسینومای C-26" مورد تایید قرار گرفت.

9- پایان نامه خانم مونا فقیه نیا ترشیزی با عنوان"ارزیابی ماتریکسهای آهسته رهش اتیل سلولز تهیه شده به روش گرانولاسیون مرطوب با استفاده از شورلیز به عنوان مایع گرانوله کننده" به راهنمایی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی به تصویب رسید.

10- پایان نامه خانم سمیه محمدی با عنوان"تهیه و بررسی خصوصیات سیستمهای پراکنده جامد حاوی کورکومین، پلی وینیل پیرالیدون و Poloxamer" به راهنمایی آقای دکتر افراسیابی و خانم دکتر صادقی و مشاور آقای دکتر همایونی به تصویب رسید.

 
 
 
 

جلسه 274 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و آقایان دکتر حسین زاده، دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 16/5/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد( خانم دکتر خشیارمنش و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- مقرر گردید از سال آینده در جشن فارغ التحصیلی، دانشجوی برتر پژوهشی بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردد:

- شرکت در کنگره یا همایش:ارائه مقاله به صورت پوستر 3 امتیاز- ارائه مقاله به صورت سخنرانی 5 امتیاز

- مشارکت در طرح تحقیقاتی: هر طرح تحقیقاتی 2 امتیاز

- ترجمه کتاب:تا 10 امتیاز

- مقاله فارسی: بر اساس جدول امتیازدهی گرنت معاونت پژوهشی

- مقاله انگلیسی: بر اساس جدول امتیازدهی گرنت معاونت پژوهشی

- معدل کل:امتیاز نصف معدل کل

2- دستورالعمل اجرایی اعطای فرصت انتقال روشهای پیشرفته تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی از مراکز خارج از کشور به داخل مطرح و اطلاع رسانی گردید.

3- درخواست خانم دکتر فضلی مبنی بر حضور کارشناسان آزمایشگاه در جلسه دفاع از تز مطرح و مقرر گردید استادراهنما بسته به صلاحدید خود از کارشناسان در جلسه دفاع دعوت به عمل آورد.

4- درخواست آقای دکتر کریمی مبنی بر استفاده از رت به جای موش در پایان نامه تخصصی آقای دکتر رامین رضایی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

5- درخواست آقای دکتر آبنوس مبنی بر پایان نامه شدن طرح 89432 با عنوان"استفاده از کمپلکس اکسيد آهن سوپرپارامگنتيک- آپتامر حاوي اپي روبيسين براي عکسبرداري و درمان سرطان پستان در مطالعات درون تني" به نام آقای سید حمید جلالیان، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر موفق و آقای دکتر سجادی با عنوان "مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی(وحدت) بر روی زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی و خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان "تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی تاثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیس" به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم راضیه آوان با عنوان"بررسی کارایی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی مایلتفوسین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/c" به راهنمایی آقای دکتر جعفری، خانم دکتر گل محمدزاده و مشاور آقای دکتر بدیعی به تصویب رسید.

9- پایان نامه خانم طاهره زینلی با عنوان"مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عصاره هیدروالکلی مجموعه گیاهی مورد استفاده در تهیه پماد سنتی (وحدت) بر روی زخم تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی" به راهنمایی آقای دکتر موفق، آقای دکتر سجادی و مشاور آقای دکتر طباطبایی، خانم دکتر فضلی، خانم دکتر سیدیان مقدم و آقای دکتر عزیززاده به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" بررسی اثر عصاره آبی زعفران و سافرانال در سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در رت" مورد موافقت قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" تهیه و خالص سازی کروستین از زعفران" مورد موافقت قرار گرفت.

12- گزارش پایان طرح خانم دکتر صادقی با عنوان" تاثیر نوع مایع گرانوله کننده بر رهش و خصوصیات فیزیکی پلتهای حاوی ایبوپروفن و اودراجیت RS,RL تهیه شده به روش اکستروژن-اسفرونیزیشن" مورد موافقت قرار گرفت.

13- گزارش پایان طرح آقای دکتر جعفری با عنوان" تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهای Her2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستان" مورد موافقت قرار گرفت.

  
 
 
 

جلسه 275 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر فضلی و خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 23/5/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- نامه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص تهیه و ارسال فیلم های تخصصی از عمل های جراحی و غیره مطرح و مقرر گردید به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی رسانده شده و همچنین با معاونت آموزشی دانشگاه نیز جهت در نظر گرفتن امتیاز آموزشی هماهنگی لازم از طریق معاونت آموزشی دانشکده انجام شود.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی و خانم دکتر گل محمدزاده با عنوان "بررسی تهیه خمیردندان درمانی گیاهی بر اساس طب سنتی" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر صادق نیا و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی اثرات سمی ناقل دارویی hepta-(N-acetyl-LGL)-bCD بر رده سلولی PC-12" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان "بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان "بررسی اثر پرگابالین بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری" به تصویب رسید.

6- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان "بررسی اثر لینالول در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت" به تصویب رسید.

7- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان "بررسی اثر عصاره آبی کلاله زعفران،کروسین و سافرانال بر پاسخ های انقباضی ایلئوم جدا شده رت" به تصویب رسید.

8- طرح پژوهشی خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر نادری نسب با عنوان "جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودوموناس های جدا شده از بیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد 1390-91" به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر ایمن شهیدی با عنوان" سنتز و بررسی اثر تجویز داخل وریدی اوراپتن بر فشار خون رت" مورد تایید قرار گرفت.

10- گزارش پایان طرح آقای دکتر حسین زاده با عنوان" شناسایی اهداف سلولی سافرانال و کروسین" مورد تایید قرار گرفت.

11- گزارش پایان طرح آقای دکتر سجادی با عنوان" مطالعه محلولیت در آب ایندومتاسین در حضور سیکلودکسترینها به منظور تهیه یک محلول چشمی" مورد تایید قرار گرفت.

12- پایان نامه خانم فاطمه عبادیان با عنوان"بررسی تهیه خمیردندان درمانی گیاهی بر اساس طب اسلامی" به راهنمایی آقای دکتر امامی، آقای دکتر عرفایی و خانم دکتر گل محمدزاده به تصویب رسید.

13- پایان نامه آقای حامد زارعی با عنوان"تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی تاثیر ذرات لیپیدی جامد حاوی ریفامپین بر بیوفیلم استافیلوکوک اپیدرمیدیس" به راهنمایی خانم دکتر فضلی و خانم دکتر گل محمدزاده و مشاور آقای دکتر خامنه باقری به تصویب رسید.

14- پایان نامه خانم مریم میاندهی با عنوان" بررسی اثرات سمی ناقل دارویی hepta-(N-acetyl-LGL)-bCD بر رده سلولی PC-12" به راهنمایی آقای دکتر صادق نیا، آقای دکتر کریمی و مشاور آقای دکتر صادقیان، آقای دکتر سوختانلو و آقای دکتر رضایی به تصویب رسید.

15- پایان نامه خانم صبا غضنفری با عنوان"بررسی اثر سیانوکوبالامین بر تحمل و وابستگی به مورفین در موش" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده، آقای دکتر ایمن شهیدی و مشاور آقای دکتر مشیری و خانم دکتر اعتماد به تصویب رسید.

16- پایان نامه آقای سعید دولت آبادی با عنوان"بررسی اثر سافرانال بر ایلئوم جدا شده رت" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

17- پایان نامه آقای محمدعلی مشکی با عنوان"بررسی اثر لینالول در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و مشاور خانم دکتر مهری به تصویب رسید.

18- پایان نامه خانم انسیه نوروزی با عنوان"بررسی اثر پرگابالین بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری" به راهنمایی آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر ایمن شهیدی به تصویب رسید.

19- پایان نامه خانم اطلس روحی نوزادی با عنوان" جداسازی باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا مولد بیوفیلم از بیماران بخش سوختگی و محیط بخش سوختگی و مقایسه آن با سایر سودوموناس های جدا شده از بیماران و بررسی اثر ماده ضدعفونی کننده هیپوکلریت بر آنها در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد 1390-91" به راهنمایی خانم دکتر فضلی بزاز و خانم دکتر نادری نسب و مشاور آقای دکتر خامنه باقری به تصویب رسید.

 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه 276 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر سجادی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 6/6/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی بزاز در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی آقای دکتر جعفری و آقای دکتر بدیعی با عنوان "دارورسانی هدفمند به سلولهای بنیادی سرطانی جداشده از C26 murine colon carcinoma با استفاده از نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با آنتی بادیهای ضد EpCAM,CD44,CD133 به صورت invivo,invitro " که پایان نامه تخصصی خانم دکتر لیلا عربی می باشد به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی خانم دکتر کلالی نیا و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چنددارویی از طریق ترانسپورترهای داروییABCG2,MRP1,MDR1" مطرح و به دلیل برخی ابهامات مقرر گردید از مجری محترم در جلسه بعدی شورا دعوت به عمل آید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر سجادی و آقای دکتر مهاجری با عنوان "تهیه و ارزیابی قرص کروسین" مطرح و به دلیل برخی ابهامات مقرر گردید مجری محترم در جلسه بعدی پاسخ این ابهامات را ارائه دهند.

4- گزارش پایان طرح آقای دکتر رمضانی با عنوان" بررسی اثر ضدالتهابی پنتوکسی فیلین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر پایداری پلاک" مورد تایید قرار گرفت.

5- گزارش پایان طرح آقای دکتر محمدپور با عنوان" بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمیVCAM,MCP-1,IL-18 در بیماریهای عروق کرونر" مورد تایید قرار گرفت.

6- پایان نامه خانم زینب ناظری فر با عنوان"فرمولاسیون شیاف رزین مقل جهت درمان بواسیر در بیماران داوطلب" به راهنمایی آقای دکتر عرفایی و آقای دکتر یوسفی و مشاور آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر شاکری به تصویب رسید.

7- پایان نامه خانم الهام پارسا کندری با عنوان"کنترل کیفیت رزین گیاه مقل جهت فرمولاسیون های دارویی" به راهنمایی آقای دکتر عرفایی و آقای دکتر اصیلی و مشاور آقای دکتر یوسفی به تصویب رسید.

 
 
 جلسه 277 شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي با حضور خانم دکتر خشیارمنش و آقایان دکتر رمضانی، دکتر ایمن شهیدی، دکتر اصیلی، دکتر آبنوس و دکتر محمدپور در تاريخ 15/6/90 در دانشكده داروسازي برگزار شد(خانم دکتر فضلی بزاز، آقای دکتر سجادی و آقای دکتر جعفری در جلسه حضور نداشتند).

1- طرح پژوهشی خانم دکتر کلالی نیا و آقای دکتر کریمی با عنوان "بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چنددارویی از طریق ترانسپورترهای داروییABCG2,MRP1,MDR1" پس از اعمال اصلاحات موردنظر شورا و تغییر پروپوزال، به تصویب رسید.

2- طرح پژوهشی آقای دکتر هادیزاده و آقای دکتر رمضانی با عنوان "سنتز نانوزئولیت با سطح اصلاح شده برای استفاده در ژن رسانی" به تصویب رسید.

3- طرح پژوهشی آقای دکتر امامی با عنوان "بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی" به تصویب رسید.

4- طرح پژوهشی آقای دکتر اصیلی و آقای دکتر امامی با عنوان "بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه salvia pachystachys و جداسازی ترکیبات ضد میکروبی موجود در اسانس اندام های هوایی" به تصویب رسید.

5- طرح پژوهشی آقای دکتر حسین زاده با عنوان "بررسی تداخل اثر عصاره آبی و الکلی زعفران با آمی تریپتیلین بر روی آلودینیا و هایپر آلژزیای ایجاد شده در درد نوروپاتی مزمن در رت" به تصویب رسید.

6- پایان نامه آقای محمدجعفر شریفی گیامی با عنوان"بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس اندام های هوایی گیاه salvia pachystachys و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی موجود در آن" به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی و خانم دکتر فضلی به تصویب رسید.

7- پایان نامه آقای حسن ساجد با عنوان"بررسی فیتوشیمیایی برخی متابولیتهای ثانویه موجود در ریشه های گیاه salvia pachystachys " به راهنمایی آقای دکتر امامی و آقای دکتر اصیلی به تصویب رسید.

8- پایان نامه خانم مرضیه رسولی نژاد با عنوان" بررسی سمیت سلولی ناشی از Vincetoxicum pumilum بر رده های سلولی سرطانی و نرمال در محیط آزمایشگاهی " به راهنمایی آقای دکتر امامی و مشاور آقای دکتر اصیلی، خانم دکتر طیرانی و آقای دکتر موسوی به تصویب رسید.

9- گزارش پایان طرح آقای دکتر تفقدی با عنوان" بررسی قابلیت ایمنی افزایی نانوسفرهای تری متیل کایتوزان(TMC) حاوی توکسوئید کزاز پس از ایمن سازی از راه بینی در خرگوش" به تصویب رسید.

10- گزارش پایان طرح خانم دکتر خداوردی با عنوان" سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای سوپرمولکول تشکیل شده از تری بلاک کوپلیمر حساس به دمای پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول-پلی کاپرولاکتون کمپلکس شده با آلفا-سیکلودکسترین" به تصویب رسید.