فعاليتهاي تحقيقاتي دکتر محمد حسن زاده خياط

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شرح حال(.C.V)

 

اطلاعات شخصی
 
نام و نام خانوادگي: دكتر محمد حسن زاده خياط
 جنسيت: مرد
 تاريخ تولد: 10/10/1327
 وضعيت تاهل: متاهل
محل تولد: سبزوار- ايران
 مليت: ايراني
آدرس: دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد 1365-91775، ايران، تلفن 31801129 (051) ، فاكس: 8823251-051
پست الکترونی:

 

مدارك علمي

- ليسانس شيمي (1348) دانشگاه مشهد
- فوق ليسانس شيمي (1353) دانشگاه مشهد
- فوق ليسانس شيمي آناليز دستگاهي(1975) دانشگاه لندن-انگلستان
- دكترا (Ph.D.)  فارماكوكينتيك و آناليز داروها (1360) دانشگاه لندن-انگلستان
- پست دكترا (1368- 1365)  به مدت سه سال در آناليز داروها: در دانشگاه پوردو اينديانا
- امريكا بمدت يكسال و در دانشگاه كاليفرنيا در سانفرانسيسكو(UCSF) در امريكا بمدت دو سال
- پست دكترا (1383- 1382) به مدت نه ماه در آناليز داروها در دانشگاه شفیلددر انگاستان
-  پست دكترا (1390- 1389) به مدت نه ماه در آناليز داروها در دانشگاه کارلتون کانادا

موقعيت حاضر

- استاد بيوفارماسي و آناليز داروها در دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- عضو موسس و عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
-  عضو کميته تخصصي هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- سرپرست بخش آناليز مرکز تحقيقات علوم دارويي، پژوهشکده بوعلي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

جوايز

- کسب رتبه سوم در علوم دارویی در هفتمين جشنواره رازي و دريافت جايزه از رياست جمهوري(دي ماه 80 )
- برنده جايزه كتاب  برترسال در سومين جشنواره پژوهشي فردوسي(آذرماه 80 )
- پژوهشگر نمونه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد (آذر ماه 79 )
- کسب رتبه اول در گروه علوم دارویی به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشكي مشهد (آذر ماه 87 )

مراتب علمی

 

- 1360- 1354،مربی، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- 1370– 1360،استادیار، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- 1378-1370،دانشیار، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- 1378 تاکنون،استاد، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
مسئولیت ها
1387 -1383، مدیر گروه شیمی دارویی، دانشكده داروسازي مشهد
1387 -1383، عضو شورای آموزشی دانشكده داروسازي مشهد
1376- 1373، عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1386- 1379، عضو هیئت تحریریه مجله علوم پایه پزشکی ایران            
1382- 1380، عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1385-1361، عضو شورای انتشارات دانشگاه امام رضا  مشهد
1382- 1380، عضو کمیته تخصصی هيئت مميزه برای ارتقاء، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1385-1382، عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1364 تاکنون، عضو کمیته تخصصی برای ارتقاء، دانشكده داروسازي مشهد
1393 - 1384، عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1389-1384، عضو شورای پژوهشی علوم پایه، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1384- 1361، عضو شورای پژوهشی دانشكده داروسازي مشهد
1381 تاکنون، مسئول بخش آنالیز پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
1365-1354، مسئول بخش آنالیز دانشكده داروسازي مشهد
1382-1368، مسئول آزمایشگاه های شیمی آلی، شیمی عمومی و تحقیقات دانشكده داروسازي مشهد
1390- تاکنون، عضو کمیته تخصصی هيئت مميزه برای ارتقاء، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

محدوده فعاليت هاي علمي

-  بررسي هم سنگي حياتي داروهاي ساخت داخل و مقايسه آنها با داروهاي مشابه ساخت خارج. در اين راستا ميزان داروي موجود درخون و يا ادرار داوطلبان با روش هايي مانند گاز كروماتوگرافي (GC) و كروماتوگرافي مايع HPLC) ) مورد سنجش قرار مىگيرند.
-  بررسي و شناسائي آلكالوئيدهاي تعدادي از گياهان بومي خراسان با استفاده از روش هاي كروماتوگرافي (TLC )  همراه با بكارگيري روش هاي IR, UV, MS, NMR و غيره
-  بررسي و شناسائي تركيبات شيميائي مختلف موجود در اسانس گياهان معطر خراسان و ساير نواحي ايران با استفاده از تكنيك گاز كروماتوگرافي متصل به اسپكترومترجرم (GC/MS)
-  بررسي و اندازه گيري داروهاي مختلف در مايعات بيولوژيك (TDM) و بررسی فارماکوکینتیک آنها
-  تعيين كيفي و كمي داروهاي فرموله شده در  in- vitor  و in- vivo
- بررسي و اندازه گيري سموم مختلف گیاهی در مايعات بيولوژيك و غیر بیولوژیک و مواد غذایی.
-  بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره ها واسانس های کیاهان دارویی مختلف ایران
- همکاری در طراحی رژیم های دارویی و بررسی فارماکوکینتیک تعدادی از دارو های ضد صرع در بیماران صرعی و مانیا
-  بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین در آنمی های مقاوم در بیماران کلیوی
-  بررسي و اندازه گيري مایکوتوکسین ها و سایر آلودگی ها در مواد دارویی وغذایی

 
سوابق آکادمیک و تحقیقاتی